slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Jon Ingebretsen Åroselven/Dalebråten/Haug
(1728 - 1791)

Jon Ingebretsen ble født 1728 på plassen Åroselven under gården Lille Åros, Røyken, Buskerud. Han døde 1791 i Røyken. Han var sønn av Ingebret Larsen Åroselven og Kari Jonsdatter Frøtvedt. Jon giftet seg første gang med Berthe Povelsdatter. De hadde barna:

1. Povel Jonsen, dpt. 9 Des. 1759,
2. Karina Jonsdatter, dpt. 4 Okt. 1761,
3. Else Jonsdatter, dpt. 1 Apr. 1764, g.m. 8 Juni 1786, Peder Larsen Follestadeie.
4. Berthe Jonsdatter, dpt. 16 Mars 1766,
5. Ingeborg Jonsdatter, dpt. 17 Des. 1769,

NB! I Ministerialboka er hans hustrus navn Anna Poulsdatter og i klokkerboka er hun nevnt som Berthe Poulsdatter. Berthe Poulsdatter må være det rette, for hun nevnes som dette også i panteboka samt at hans barn med Gjertrud Iversdatter heter Berthe og er oppkalt etter hans første hustru som var vanlig praksis på den tiden.

Jon ble døpt den 25 Juli 1728 i Røyken kirke.

Lars Nilsen boende på plassen Øvre Vearsdal selger denne plass til Jon Ingebretsen Åroselven for 136 riksdaler. Lars hadde kjøpt plassen den 1 Okt. 1756. Datert øvre Wearsdahl den 31 Jan. 1759. (Pantebok III, (1756 - 1771) folie 174).

Det var to plasser i Vearsdalen og Nedre- og Øvre Vearsdal som begge også ble kalt Dalebråten. Dette ser vi også ved at Lars Nilsen som solgte til Jon og Ole Nilsen Sundby som kjøpte Øvre Vearsdal av Jon også ble kalt Dalebråten. På den andre plassen Nedre Vearsdal bodde fra 1756 og framover Ole Hansen Ramton og i panteboka nevnes han også som bosatt på Dalebråten.

Jon selger plassen Øvre Vearsdal til Ole Nilsen Sundby. Datert Wearsdahl den 17 Feb. 1775. (Pantebok IVa, (1771 - 1779) folie 171).

Jon flyttet til gården Haug.

Jon giftet seg andre gang den 3 Mars 1775 i Røyken kirke med enken Gjertrud Iversdatter Haug. De hadde barna:

1. Berthe Jonsdatter, dpt. 8 Mars 1778,

Augustinus Christophersen Heggum solgte så sin halve del av ødegården Engeland som var 1/8 av gården Søndre Heggum til Jon Ingebretsen Haug for 198 rd. Augustinus hadde dog forbeholdt seg bruk og eiendomsretten til et jordstykke kalt Hasleengen. Datert Heggum den
3 Mars 1780. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 386).

Jon måtte dog selge igjen da Hans Pedersen Engeland tok parten tilbake på odel. Datert Heggum 15 Des. 1780, tinglyst 29 Feb. 1781. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 412).


Jon ble gravlagt den 2 Juni 1791 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Fødte og døpte 1729, side 44.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 3 (1782-1813), Døde og begravede 1792, side 156.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1774, side 218.