slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Jon Iversen Grette/Huseby/Åsgård/Bjørnstad
(1708 - 1762)

Jon Iversen ble født 1708 på gården Grette, Røyken, Buskerud. Han døde 1762 på gården Bjørnstad, Hurum, Buskerud. Han var sønn av Iver Jonsen Grette og Anne Hansdatter Ølstad. Jon giftet seg i Røyken kirke den 13 Juni 1728 med Anne Andersdatter Huseby. De hadde barna:

1. Lars Jonsen, dpt. 20 Feb. 1729, Huseby, gravl. 6 Mars 1729.
2. Hans Jonsen, dpt. 9 Juli 1730, Klemmetsrud, gravl. 9 Mars 1755, g.m. 6 Jan. 1754, Marthe Sørensdatter Bråset.
3. Christopher Jonsen, dpt. 21 Sep. 1732, Nygård, gravl. 31 Juli 1785, g.m. 18 Sep. 1757, Kirsti Jonsdatter Haug.
4. Anders Jonsen, dpt. 19 Juni 1735, Grette, gravl. 6 Apr. 1817, g.m. 1 Jan. 1760, Gunild Nilsdatter Sundby.
5. Martha Jonsdatter, dpt. 13 Apr. 1738, Åsgård, gravl. 3 Aug. 1738.
6. Iver Jonsen, dpt. 13 Sep. 1739, Åsgård, gravl. 15 Nov. 1739.
7. Martha Jonsdatter, dpt. 13 Sep. 1739, Åsgård, d. 18 Des. 1823, g.m. 7 Juni 1761, Hans Syversen Solberg.
8. Iver Jonsen, dpt. 11 Nov. 1742, Huseby, d. 15 Apr. 1824, g.m.1. 31 Des. 1763, Olene Ellefsdatter Bryn, g.m.2. 28 Nov. 1772, Maria Pedersdatter Kringerud.
9. Bernt Jonsen, dpt. 3 Apr. 1746, Huseby, gravl. 3 Mars 1748.

Alle barna er født i Røyken, foruten sønnen Christopher Jonsen som er født på Nygård i Hurum.

Jon ble døpt den 7 Okt. 1708 i Røyken kirke.

Jon Iversen nevnes i en legdsrulle fra 1733. Han nevnes da som grenadier, 27 år og født på gården Grette i Røyken. Han var gift og hadde 1 barn. Han bodde da på en 1/4 odelsgård som han hadde hatt i 1 år. Han ble utskrevet i 1726 og hadde tjent ved regimentet i 7 år.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1735 tinglystes Hans Sørensen Bryns salg av 1 skippund 1 remål salt med bygsel og påstående husbygninger, åker, eng og skog m.m. i gården Åsgård til Jon Iversen Grette for 545 riksdaler, da Jon på sin hustru Anne Andersdatters vegne var odelsberettiged til gården Åsgård. Datert Bryn 6 Okt. 1735. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 200).

Anders Hansen Huseby selger gården Søndre Huseby 1 skippund 6 lispund til sin svigersønn Jon Iversen Åsgård. Datert 12 Feb. 1742. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 333).

Jon selger 1 skippund 1 remål salt i gården Åsgård til Hans Sivertsen Bryn for 763 riksdaler. Datert Huseby 2 Mars 1742.
(SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 333).

Anders Hansen Huseby selger 15 lispund salt i Nordre Huseby til svigersønnen Jon Iversen. Datert Huseby 10 Nov. 1749. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 520).

På tinget i Hurum den 7 Jan. 1756 tinglyses Jon Iversen Huseby i Røyken, hans auksjonsskjøte på gården Bjørnstad i Hurum. Datert 31 Des. 1755.

Jon Iversens hustrus brodersønn Lars Christophersen tok tilbake hele gården Huseby på odel i 1756. Datert Huseby 8 Nov. 1756. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 40).

Hans Olsen Rød selger 1/4 av gården Haug til Jon Iversen Huseby 5 lispund havremel for 180 riksdaler. Datert Rød 23 Juni 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 553).

Jon Iversen på Bjørnstad i Hurum selger 1/4 av gården Haug i Røyken 5 lispund havremel for 240 riksdaler til Erik Eriksen. Datert Bjørnstad 19 Jan. 1759. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 138).

Jon ble gravlagt den 12 Des. 1762 i Hurum kirke.

Skifte etter Jon ble holdt den 8 Jan. 1763 på gården Selvig i Hurum.


Mer info. kommer ...... 1)

1) Frogn bygdebok.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Fødte og døpte 1709, side 9.
Buskerud fylke, Hurum, Ministerialbok nr. 6 (1756-1770), Døde og begravede 1762-1764, side 73.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1726-1729, side 117.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 53 (Fa 0053), 1755-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 5 (Hc 0005), 1760-1774, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.