slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Lars Tronsen Bødalen (1739 - 1810)

Lars Tronsen ble født ca. 1739. Han døde i 1810 på husmannsplassen Bødalen under gården , Røyken, Buskerud. Han giftet seg den 7 Mai 1765 i Røyken kirke med Anna Hansdatter Løvås. De hadde barna:

1. Malene Larsdatter, dpt. 23 Juni 1765, d. før 1796, g.m. 29 Sep. 1787, Hans Olsen fra Ås sogn.
2. Tron Larsen, dpt. 8 Mars 1767, d. 29 Mars 1767.
3. Hans Larsen, dpt. 24 Jan. 1768.
d. før 1810, g.m. 30 Apr. 1797, Gunild Tollefsdatter Stokker.
4. Oline Larsdatter, dpt. 4 Mars 1770, d. 11 Mars 1810, g.m. 12 Apr. 1796, Anders Ingebretsen Klemmetsrud, g.m.2. 5 Sep. 1805, Ole Christensen Liverud.
5. Tron Larsen, dpt. 12 Feb. 1772, d. 30 Sep. 1854, g.m. 25 Feb. 1801, enke Anne Christophersdatter Gislerud, g.m.2. 12 Des. 1820, enken Anne Christine Jørgensdatter.
6. Ingeborg Larsdatter, dpt. 9 Apr. 1775,
7. Peder Larsen, dpt. 11 Mai 1777, g.m. 22 Aug. 1799, Kari Evensdatter.
8. Andreas Larsen, dpt. 16 Mai 1779, gravl. 9 Aug. 1812, g.m. 21 Mai 1801, Lisbeth Nilsdatter.
9. Christen Larsen, dpt. 26 Des. 1781, gravl. 10 Juli 1803.
10. Larrine Larsdatter, dpt. 28 Mars 1784, gravl. 17 Sep. 1800.


NB! Ved begravelsen står det Bøbråten, men i skifte står det at han døde i Bødalen.

I Røyken Historielags årbok 1999 kan vi lese om den eldste bosetningen i Bødalen. Tettstedet Bødalen som regnes å strekke seg fra Trafo-stasjonen øverst i dalen til Dambo nederst, har befolkningsmessig hatt en sterk utvikling de siste hundre år, og ikke minst nå i etterkrigstida. Navnet kommer naturligvis av at området opprinnelig tilhørte Bø-gårdene. Til å begynne med var det bare en husmannsplass øverst i dalen som hadde dette navnet som siden kom til å omfatte hele området.

Det eldste skriftlige bevis på at det bodde mennesker her, som man hittil har funnet, er en notis i kirkeboka 8. august 1717, hvor det heter at presten (Hans Selboe) døpte " Jacob Bøedalens sønn Gunder ". Det har altså bodd folk på denne plassen i alle fall fra tidlig på 1700-talet.

Først mange år senere, i 1796 finner vi noe i panteboka om dette. Da bodde husmann Lars Tronsen med 8 barn her. Notatet gjelder barnas arv etter sin avdøde mor Anne Hansdatter.

Lars Tronsen nevnes også i folketellingen fra 1801. Han var da fortsatt enkemann og 63 år gammel. Lars Tronsen ble gravlagt den 11 Juni 1810 i Røyken kirke. Den 1 Des. 1810 ble det utstedt skiftebrev etter Lars Tronsen.


NB! Det bodde flere familier på husmannsplassen Bødalen mellom Jacob og Lars Tronsen. Se under gården .
1)

1) Røyken Historielags årbok 1999.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 181.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 211.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 9 (Hc 0009), 1805-1813, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.