slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

før 1801: Matrikkelnr. 41. Under utvikling

Eiere:

Bruk 1:

1.
1412, Thorgils Smidssön sælger til Haakon Baardssön 2 Markebol i Gaarden Bö i Röken Sogn i Myrehvarfen. Datert 24 Juni 1412.

2.
1416, To Raadmænd i Tunsberg kundgjöre, at Orm Baardssön med sin Hustrues, Ingeborg Hallvardsdatters, Samtykke solgte et Markebol Jord i Synstebö (Bö) i Röken til sin Broder Hallvard Baardssön og modtog Betaling derfor. Datert Tunsberg 21 Mai 1416.


3.
1528, "Suen j bøø" betaler gjengjerden (skatt) av Bø i 1528.

4.
1528, "Johanss j bøø" betaler gjengjerden (skatt) av Bø i 1528.

5.
1595, Kantor Claus Berg eier 2 pund salt ved jordeboka 1595.

6 . 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier cannoniet 3 pd. 1 fr. salt med bøxsell.

7. - 1668, "Detloff Brogtorp" eier 2 skippund tunge og 5 fjerdinger salt med bygsel. Se neste eier.

8. 1668 - 1772, Knud Frandsen, På tinget i Aker den 21 Mai 1669 opplyser "Detloff Brogtorp" at han har solgt gården Bø i Røyken som skylder 2 skippund tunge og 5 fjerdinger salt med bygsel og gården Børgen i Asker som skylder 1/2 skippund salt med bygsel til salige Knud Frandsen. Datert Christiania 21 Nov. 1668.

9. 1672 - , Anders Simensen, fogden på Øvre Rommerike. På tinget i Røyken den 8 Juli 1672 tinglyser Anders 2 skippund tunge og 5 fjerdinger salt med bygsel som han kjøpte av Knud Frandsen. Datert 26 Jan. 1672. Han lot også fredlyse Bøs skoger. Datert Feb. 1672.

10. - 1705, Hendrick Lochman eier hele gården Bø, 2 skippund tunge 5 fjerdinger salt med bygsel.

11. 1705 - 1708, Peder Guttormsen Bø, Peder og Anders Guttormsønner Bø kjøper gården Bø av Hendrich Lochman. (1 skippund tunge 2 1/2 fjerding hver). Datert Strømsø den 12 Des. 1705.
(Pantebok I, Lier, Røyken og Hurum, folie 106b).

Se også bruker nr. 8 på bruk nr. 1.

12. 1708 - 1722, Peder Pedersen Bø, Peder lånte 450 rd. av Ole Sivertsen Klemmetsrud og pantsatte samtidig 1 skippund tunge 2 1/2 fjerding salt i gården Bø.
Datert Bø den 18 Jan. 1722. (Pantebok I, Lier, Røyken og Hurum, folie 354).

Se også bruker nr. 9 på bruk nr. 1.


Bruk 2:

1. 1705 - 1737, Anders Guttormsen Bø. Peder og Anders Guttormsønner Bø kjøper gården Bø av Hendrich Lochman. (1 skippund tunge 2 1/2 fjerding hver). Datert Strømsø den 12 Des. 1705 (Pantebok I, Lier, Røyken og Hurum, folie 106b).

Anders solgte halve gården Bø, 1 skippund tunge 2 1/2 fjerding salt med bygsel til Gulbjør [Nilsdatter] Aasnes i Sande. Datert Bø 12 Apr. 1737. Samtidig fikk Anders og kona levebrød av gården på sin livstid på husmannsplassen Kielaas under gården Bø. (Anders var faderbroder til Gulbjørs avdøde ektemann Peder Pedersen Bø/Aasnes).
(Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 227b).

Se også bruker nr. 1 på bruk nr. 2.

2. 1737 - 1760, Gulbjør Nilsdatter. Hun eide hele bruk 2 f.o.m. 1737 (se forrige bruker) og halve bruket f.o.m. 1751 (se nedenfor).

Gulbjør hadde sittet i uskiftet bo etter sin avdøde ektemann Peder Pedersen Bø/Aasnes og opprettet derfor en skiftekontrakt med sine barn. Datert Bø 4 Mai 1751. Sønnen Peder Pedersen som var odels og åsetemann fikk bl. a. utdelt halve gården Bø (Bruk nr. 2). Den andre halvdelen skulle hun beholde til sin død m.m.
(Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 553b).

Se også bruker nr. 2 på bruk nr. 2.

3. 1751 - 1757, Peder Pedersen Bø.

Se også forrige eier og bruker nr. 3 på bruk nr. 2.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1528, "Suen j bøø" betaler gjengjerden (skatt) av Bø i 1528.

2.
1528, "Johanss j bøø" betaler gjengjerden (skatt) av Bø i 1528.

3.
- 1591, Tholef Bø skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

4.
1593 - 1604, Christen Bø, trolig g.m. Guri Bø.

Christen nevnes i Bygningsskatten 1593, 1594 og 1604,

5. 1612 - 1614, Guri Bø, trolig g.m. Christen Bø.

Guri Bø nevnes i Landskatten 1612 - 1614.


6.
1616 - 1661, Peder Bø,

Peder var oppsitter på Bø ved Jordeboka 1616/1617.

Peder nevnes på Bø ved Bygningsskatten 1617 - 1642/1643. Han nevnes som leilending ved Landskatten 1618 - 1637.

Peder Bø var oppsitter
ved Jordeboka 1624, han eier da 1/2 pund salt i Torvøya og 1 lispund salt i Hovland på Modum. Ved Jordeboka 1626 eier han 1/2 pund salt i Torvøya, 1 lispund salt i Hovland på Modum og 1/2 pund i Valle (Lier?, Eiker?).

Godset i Torvøya var trolig pantegods.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Peder Bø 8 kyr/kviger og 8 får.

I Koppskatten 1645 nevnes Peder Bø, hans kvinne, en pige og en tjenestekvinne.

Peder var oppsitter ved skattematrikkelen
1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Peder Bø, 4 hester, 14 kyr, 11 ungfe, 11 sauer, 1 svin.

Peder var lagrettemann 1656 - 1661.

Peder var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 3 hester, 13 kyr, 7 ungfe og 8 sauer. Han har skog til sagtømmer, bjelker og annen små last.

Barn: (muligens)

1. Martha Pedersdatter, f. ca. 1636, d. 1728. (neste bruker ?)

7. 1664 - 1690, Guttorm Bø, f. ca. 1616, d. ca. 1690, Han var muligens gift med Martha Pedersdatter, f. ca. 1636, d. 1728.

I Manntallet 1664 nevnes Bø som "fulde gaard" og har oppsitteren Guttorm 48 år. Han har tjenestedrengene Guldbrand Andersen 20 år og Christen Andersen 56 år.

I Manntallet 1666 nevnes Bø som "fulde gaarder" og har oppsitteren Guttorm 50 år. Han har sønnen Anders født dette år.

Guttorm var lagrettemann 1670 - 1683.

På tinget i Røyken den
17 Sep. 1677 nevnes det at Guttorm tjente hos Ole Askestad i 1/2 år for 32 år siden.

På tinget i Røyken den 15 Des. 1685 nevnes det at Guttorm skal betale skyss.

På tinget i Røyken den 16 Des. 1690 nevnes enken Bø.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1699 fremkom Anders Guttormsen, den påboende enken på Bøs sønn og lovte på gårdens vegne at årlig fremskaffe 100 lester.

Guttorm var oppsitter ved Leilendingskatten 1679
- 1681.


Barn:

1. Peder Guttormsen Bø, neste bruker.
2. Anders Guttormsen Bø, bruker nr. 1 på bruk nr. 2.8.
1682 - 1708, Peder Guttormsen Bø, f. ca. 1656, gravl. 24 Feb. 1706, g.m.
Ingeborg Jonsdatter Vear.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 er "Peder Boe" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har PG i seglet sitt.
(RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216).
På tinget i Røyken den 2 Des. 1700 stevner Peder Guttormsen Bøs hustru Ingeborg Jonsdatter sin broder Lars Vear for 3 lispund 3 remål salt i Vear som hun er arveberettiget til etter skifte til sin far.

Se også eier nr. 11 på bruk nr. 1 ovenfor.

Kona Ingeborg brukte gården til hun døde i 1708.


9.
1708 - 1723, Peder Pedersen Bø, f. ca. 1687, d. før 1733, g.m.1. 19 Juli 1711, Martha Halvorsdatter Gjellum, g.m.2. 1 Nov. 1713, Gulbjør Nilsdatter.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Peder på Bø sammen med sin kone. Han har 2 tjenestepiker hvorav den ene tjener til helmings.

Peder kjøpte gården Åsnes i Sande i 1722 og flyttet dit i 1723 med familien.

Peder var oppsitter ved matrikkelen 1723.


Se også eier nr. 12 på bruk nr. 1 og kona Gulbjør Nilsdatter, bruker nr. 2 på bruk nr. 2.

10. - ,


Bruk 2:


1. 1705 - 1737, Anders Guttormsen Bø, f. ca. 1668, gravl. 19 Nov. 1747, g.m. Ingeborg Larsdatter, f. ca. 1670, gravl. 8 Juli 1742.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Anders på Bø sammen med sin kone. Han har 2 tjenestepiker hvorav den ene tjener til helmings.

Anders var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Se også eier nr. 1 på bruk nr. 2.

Anders solgte halve gården Bø, 1 skippund tunge 2 1/2 fjerding salt med bygsel til Gulbjør [Nilsdatter] Aasnes i Sande. Datert Bø 12 Apr. 1737. Samtidig fikk Anders og kona levebrød av gården på sin livstid på husmannsplassen Kielaas under gården Bø. (Anders var faderbroder til Gulbjørs avdøde ektemann Peder Pedersen Bø/Aasnes).
(Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 227b).

Anders flyttet altså til husmannsplassen Kielaas. Se nedenfor.


2. 1737 - 1760, Gulbjør Nilsdatter, f. ca. 1683, gravl. 1 Mai 1760, g.m. 1 Nov. 1713, enkemann Peder Pedersen Bø.

Anders solgte halve gården Bø, 1 skippund tunge 2 1/2 fjerding salt med bygsel til Gulbjør [Nilsdatter] Aasnes i Sande. Datert Bø 12 Apr. 1737. Samtidig fikk Anders og kona levebrød av gården på sin livstid på husmannsplassen Kielaas under gården Bø. (Anders var faderbroder til Gulbjørs avdøde ektemann Peder Pedersen Bø/Aasnes). (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 227b).

Gulbjør hadde sittet i uskiftet bo etter sin avdøde ektemann Peder Pedersen Bø/Åsnes og opprettet derfor en skiftekontrakt med sine barn. Datert Bø 4 Mai 1751. Sønnen Peder Pedersen som var odels og åsetemann fikk bl. a. utdelt halve gården Bø (Bruk nr. 2). Den andre halvdelen skulle hun beholde til sin død m.m. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 553b).

Se også bruker nr. 9 på bruk nr. 1 samt eier nr. 1 og 2 under bruk nr. 2.


Bruk 2b:3.
1751 - 1757, Peder Pedersen, dpt. 15 Nov. 1716, gravl. 30 Okt. 1757, g.m. 30 Okt. 1750, Maren Andersdatter Brøholt.

Moren Gulbjør Nilsdatter hadde sittet i uskiftet bo etter sin avdøde ektemann Peder Pedersen Bø/Aasnes og opprettet derfor en skiftekontrakt med sine barn. Datert Bø 4 Mai 1751. Sønnen Peder Pedersen som var odels og åsetemann fikk bl. a. utdelt halve gården Bø (Bruk nr. 2). Den andre halvdelen skulle hun beholde til sin død m.m. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 553b).


4. 1758 - 1810,
Truls Reiersen, dpt. 5 Aug. 1731, gravl. 10 Apr. 1810, g.m. 13 Juli 1758, enken Maren Andersdatter Bø.


Ved hovedmanntallet 1765 er Truls Reiersen og hans hustru Maren Andersdatter opsittere på gården Bø. Det bor totalt 18 personer over 12 år på gården Bø.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Truls oppsitter på gården Bø, han er da bonde.

Ved folketellingen
1801 bor Truls på gården Bø sammen med sine barn. Han nevnes da som 70 år gammel og han er enkemann, bonde og gårdbeboer.


Husmannsplasser:

Kielaas:

Eiere:

1.

Brukere:

1. 1737 - 1747, Anders Guttormsen Bø, f. ca. 1668, gravl. 19 Nov. 1747, g.m. Ingeborg Larsdatter, f. ca. 1670, gravl. 8 Juli 1742.

Anders solgte halve gården Bø, 1 skippund tunge 2 1/2 fjerding salt med bygsel til Gulbjør [Nilsdatter] Aasnes i Sande. Datert Bø 12 Apr. 1737. Samtidig fikk Anders og kona levebrød av gården på sin livstid på husmannsplassen Kielaas under gården Bø. (Anders var faderbroder til Gulbjørs avdøde ektemann Peder Pedersen Bø/Aasnes). (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 227b).


2. ca. 1754 - ,
Iver Pedersen, dpt. 6 Apr. 1719, gravl. 14 Okt. 1779, g.m. 23 Mars 1742, Marthe Olsdatter Holtvedt.

Iver bodde tidligere i Bødalen. Se også under faren Peder Thoresen nedenfor.

Iver flyttet til Holtebrekk i Hurum.


3. ca. 1764 - 1773, Anders Jonsen, dpt. 28 Jan. 1742, gravl. 12 Apr. 1773, g.m. 27 Mai 1762, Kari Pedersdatter Vear.


4. 1774 - 1776, Sivert Thoresen, f. ca. 1740, gravl. 2 søndag i advent 1776, g.m. 19 Nov. 1774, enken Kari Pedersdatter Kielaas.


Løvås:


Eiere:

1.

Brukere:

1. - ,

2. ca. 1750 - 1767, Hans Jensen, f. ca. 1712, gravl. 10 Mai 1767, g.m. 21 April 1740, Olina Svendsdatter Landfald.

3. ca. 1768 - 1817, Anders Pedersen, dpt. 24 Apr. 1735, d. 22 Mars 1817, g.m. 16 Juli 1763, Mari Hansdatter Furua.


Anders og Mari bodde tidligere på husmannsplassen Høyda under gården
Vestre Hyggen.
.

Ved folketellingen 1801 er Anders husmann med jord på gården Bø (Løvås). Han bor sammen med sin kone og sønnen Ole og hans familie som eier en del av husmannsjorda.


Bødalen:


Eiere:

1.

Brukere:

1. 1717- , Jacob,

2. ca. 1743 - 1756, Peder Thoresen, f. ca. 1689, gravl. 2 Jan. 1756, g.m. Eli Iversdatter.


3. ca. 1743 - 1753, Iver Pedersen, dpt. 6 Apr. 1719, gravl. 14 Okt. 1779, g.m. 23 Mars 1742, Marthe Olsdatter Holtvedt.

Iver var sønn av forrige bruker.

Iver flyttet til plassen Kielaas ovenfor.


4.
ca. 1755 - , Jacob Olsen, g.m. 16 Nov. 1755, Mari Knudsdatter.

Flyttet til garnisjonen i 1762 og kom hjem samme år ??.


5
. ca. 1763 - 1810, Lars Tronsen, f. ca. 1739, gravl. 11 Juni 1810, g.m. 7 Mai 1765, Anna Hansdatter Løvås.

Ved folketellingen 1801 er Lars husmann med jord på gården Bø (Bødalen). Han er da enkemann etter første ekteskap.

Bøbråten:

Eiere:

1.

Brukere:

1. før 1707 - 1737, Svend Bøbråten, f. ca. 1656, gravl. 5 Mai 1737, g.m. ca. 1685, Kari Michelsdatter, (f. ca. 1656, gravl. 9 Apr. 1741).


2.
1746 - 1753,
Peder Pedersen Skrapen, f. ca. 1717, gravl. 3 Nov. 1776, g.m. 24 Juni 1741, Ingeborg Hansdatter.


3.
1754 - 1796, Nils Olsen, f. ca. 1714, gravl. 10 Jan. 1796, g.m.1. 10 Feb. 1739, Ragnild Jensdatter (f. ca. 1690 gravl. 20 Sep. 1775), g.m.2. 7 Juli 1776, Mari Amundsdatter (f. ca. 1736, gravl. 29 Jan. 1792). Skifte etter Nils den 2 Juni 1796. Arving var Randi Nilsdatter som var i tjeneste hos Truls Reiersen Bø, men boet var fallitt.

4.
før 1792 - 1809, Even Andersen, dpt. 16 Okt. 1763, gravl. 6 Sep. 1809, g.m. 17 Nov 1790, Ingeborg Hansdatter Fossum.

Even var oldebarn til bruker nr. 1.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Hans nevnes under tjenestedrenger med halv lønn ved Landskatten 1618.
2.
Ole Olsen Bø, n. 1673.
3.
Martha Nilsdatter, n. 16 Des. 1681.
4.
Siri Bø, n. 28 Aug. 1688 og 3 Des. 1688.
5.
Kari Bø, n. 28 Aug. 1688 og 3 Des. 1688.Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 571 - 576.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.
Buskerud fylke, Buskerud, Matrikkel (RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0112), 1723-1723, oppb: Riksarkivet.