slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards




Gulbjør Nilsdatter Bø (ca. 1683 - 1760)

Gulbjør Nilsdatter ble født ca. 1683. Hun døde 1760 på gården , Røyken, Buskerud. Gulbjør giftet seg den 1 Nov. 1713 i Røyken kirke med enkemannen Peder Pedersen Bø. De hadde barna:

1. Ingeborg Pedersdatter, dpt. 15 Juli 1714, gravl. 9 Okt. 1751, g.m.1. Ole Eskildsen Stokker, g.m.2. 25 Juni 1747, Haagen Olsen Rud.
2. Peder Pedersen, dpt. 15 Nov. 1716, gravl. 30 Okt. 1757, g.m. 30 Okt. 1750, Maren Andersdatter Brøholt.
3. Mari (Maren) Pedersdatter, dpt.
13 Nov. 1718, gravl. 11 Juli 1773, g.m. 12 Okt. 1739, Hans Olsen Rød.
4. Martha Pedersdatter, dpt. 11 Aug. 1720, gravl. 19 Jan. 1794, g.m. 17 Jan. 1744, Amund Olsen Gjerdal.



Fra Sandeboka side 230:


"....I 1722 solgte arvingene gården (Åsnes) til Peder Pedersen Bøe i Røyken.
I 1723 eide Sande prestebol 3lp. og brukeren Peder Pedersen 1 skp. 12 lp. Skylden ble foreslått forhøyet med 10 lp. tg., men den påtenkte nye matrikkel kom ikke i stand. Til gården hørte et laksefiske av skyld 3 merker smør.
Det kunne år om annet fiskes 12 til 14 lp. laks. Peder Pedersen døde før 1735. I 1737 solgte enken Gunbjørg Nilsd. gården til Ole Clemetsen Holm for 980 rd. ...."

Anders Guttormsen Bø solgte halve gården Bø, 1 skippund tunge 2 1/2 fjerding salt med bygsel til Gulbjør [Nilsdatter] Åsnes i Sande. Datert Bø 12 Apr. 1737. Samtidig fikk Anders og kona levebrød av gården på sin livstid på husmannsplassen Kielaas under gården Bø. (Anders var faderbroder til Gulbjørs avdøde ektemann Peder Pedersen Bø/Åsnes). (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 227b).

Gulbjør hadde sittet i uskiftet bo etter sin avdøde ektemann Peder Pedersen Bø/Aasnes og opprettet derfor en skiftekontrakt med sine barn. Datert Bø 4 Mai 1751. Sønnen Peder Pedersen som var odels og åsetemann fikk bl. a. utdelt halve gården Bø (Bruk nr. 2). Den andre halvdelen skulle hun beholde til sin død m.m. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 553b).

Gulbjør ble gravlagt den 1 Mai 1760 i Røyken kirke.

Skifte etter Gulbjør Nilsdatter ble holdt den 12 Juli 1760 på gården Bø.

Mer info kommer.......... 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Døde og begravede 1760, side 366-367.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1713-1716, side 112.

Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.