slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Peder Pedersen Bø (ca. 1687 - før 1733)

Peder Pedersen ble født ca. 1687 på gården , Røyken, Buskerud. Han døde før 1733 på gården Åsnes, Sande, Vestfold. Han var sønn av Peder Guttormsen Bø og Ingeborg Jonsdatter Vear. Peder giftet seg første gang den 19 Juli 1711 i Røyken kirke med Martha Halvorsdatter Gjellum.

Skifte etter Martha Halvorsdatter ble holdt den 19 Des. 1712. Hennes arvinger var ektemannen Peder Pedersen Bø, moren Mari Halvorsdatter Gjellum samt broren Ole Halvorsen.


Peder giftet seg andre gang den 1 Nov. 1713 i Røyken kirke med Gulbjør Nilsdatter. De hadde barna:

1. Ingeborg Pedersdatter, dpt. 15 Juli 1714, gravl. 9 Okt. 1751, g.m.1. Ole Eskildsen Stokker, g.m.2. 25 Juni 1747, Haagen Olsen Rud.
2. Peder Pedersen, dpt. 15 Nov. 1716, gravl. 30 Okt. 1757, g.m. 30 Okt. 1750, Maren Andersdatter Brøholt.
3. Mari (Maren) Pedersdatter, dpt.
13 Nov. 1718, gravl. 11 Juli 1773, g.m. 12 Okt. 1739, Hans Olsen Rød.
4. Martha Pedersdatter, dpt. 11 Aug. 1720, gravl. 19 Jan. 1794, g.m. 17 Jan. 1744, Amund Olsen Gjerdal.

At Peder døde på gården Åsnes i Sande kommer fram på skifte etter broren Hans Pedersen der han kalles Peder Pedersen Aasnes.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Peder på Bø sammen med sin kone. Han har 2 tjenestepiker hvorav den ene tjener til helmings.

Peder lånte 450 rd. av Ole Sivertsen Klemmetsdrud og pantsatte samtidig 1 skippund tunge 2 1/2 fjerding salt i gården Bø.
Datert Bø den 18 Jan. 1722. (Pantebok I, Lier, Røyken og Hurum, folie 354).

Peder var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Fra Sandeboka side 230:

"....I 1722 solgte arvingene gården (Åsnes) til Peder Pedersen Bøe i Røyken.
I 1723 eide Sande prestebol 3 lp. og brukeren Peder Pedersen 1 skp. 12 lp. Skylden ble foreslått forhøyet med 10 lp. tg., men den påtenkte nye matrikkel kom ikke i stand. Til gården hørte et laksefiske av skyld 3 merker smør. Det kunne år om annet fiskes 12 til 14 lp. laks. Peder Pedersen døde før 1735. I 1737 solgte enken Gunbjørg Nilsd. gården til Ole Clemetsen Holm for 980 rd. ...."


Skiftet etter Gulbjør Nilsdatter ble holdt den 12 Juli 1760 på gården Bø.

Mer info kommer.......... 1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 111.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0002: Skifteprotokoll, 1708-1717, s. 375b-376a.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 112.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0004: Skifteprotokoll, 1745-1761, s. 740b-741a.