slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Mari Knudsdatter Heggedal (ca. 1656 - 1735)

Mari Knudsdatter ble født ca. 1656 på gården Heggedal, Asker, Akershus. Hun døde 11 Mai 1735 på Heggedal i Asker. Hun var datter av Knud Hansen Heggedal og Maren Hansdatter Åros/Heggedal. Mari var gift med Lars Halvorsen Askestad/Heggedal. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Knud Larsen, f. ca. 1686, d. 29 Juni 1746. forlovet, 5 Des. 1709, Live Andersdatter Brastad.
2. Halvor Larsen, f. ca. 1690, gravl.
25 Juli 1742, g.m. 1726, Mari Nilsdatter.

Mari ble gravlagt den 19 Mai 1735
i Asker.


På tinget i Lier den
5 Juli 1715 tinglyser Svend Askestad bl. a. skjøte på 8 lispund mel i gården nedre Brastad i Lier fra Knud Larsen Heggedal, datert Askestad den 15 juni 1715. Sven Larsen Askestad, solgte disse 8 lp. i 1731 til brukeren Peder Tostensen på bruk II.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1732 tinglyser sønnen Halvor Larsen Heggedal sitt kjøp av 17 lispund 1 remål salt landskyld med bygsel i Askestad for 350 riksdaler, som han hadde kjøpt av enken Marthe Knudsdatter samt hennes salige ektemann Svend Askestads arvinger, datert 20 Sep. 1732. På samme ting pantsetter han dette gods for 206 riksdaler til lensmannen Aslak Kjekstad.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1736 tinglyser Marthe Knudsdatter hennes søstersønn Halvor Larsen sitt utgivne skjøte på 17 lispund 1 remål salt landskyld med bygsel i Askestad for 430 riksdaler, datert 19 Nov. 1736. Dette hadde han hadde kjøpt av enken Marthe Knudsdatter samt hennes salige ektemann Svend Askestads arvinger, datert 20 Sep. 1732. Se ovenfor.

Ved skifte etter søsteren Marthe Knudsdatter Askestad den 9 Mars 1737 på gården Askestad, var hennes arvinger kun to sønner av hennes avdøde søster, nemlig Knud Larsen Heggedal og Halvor Larsen.

Mer info kommer....1)

1) Akershus fylke, Asker, Ministerialbok nr. I 1 (1726-1744), Døde og begravede 1735, side 97.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 43 (Fa 0043), 1712-1716, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 46 (Fa 0046), 1729-1733, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 48 (Fa 0048), 1736-1738, oppb: Statsarkivet i Kongsberg
Buskerud fylke, Bragernes prosti, Manntall 9 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0009), 1664-1666, oppb: Riksarkivet.