slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Marthe Knudsdatter Heggedal/Askestad (ca. 1662 - 1737)

Marthe Knudsdatter ble født ca. 1662 på gården Heggedal, Asker, Akershus. Hun døde 1737 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Hun var datter av Knud Hansen Heggedal og Maren Hansdatter Åros/Heggedal. Marthe var gift første gang med Ole Halvorsen Askestad. De var barnløse.

Marthe giftet seg andre gang med Svend Larsen. De var barnløse.

På tinget i Lier den
5 Juli 1715 tinglyser Svend Askestad bl. a. skjøte på 8 lispund mel i gården nedre Brastad i Lier fra konas søstersønn Knud Larsen Heggedal, datert Askestad den 15 juni 1715. Svend Larsen Askestad, solgte disse 8 lp. i 1731 til brukeren Peder Tostensen på bruk II.

På tinget i Røyken den
5 Mars 1731 tinglyser Svend Larsen et skjøte fra lensmannen Aslak Amundsen Kjekstad på 1 skippund og 14 1/2 lispund landskyld med bygsel for 896 riksdaler på gården Askestad, datert 15 Feb. 1731. Skjøtet ble også underskrevet av lensmannens to svigersønner Hans Paulsen Røer og Aslak Eriksen Gilhus.

Den 10 jun 1732 på Askestad: Skylder bygdelensmannen Aslack Amundsen Kiegstad 100 rdl foruten 144 rdl av skiftebrev av 18 Apr. 1732. Pantsetter sin del av Askestad. Hennes søstersønn Knud Larsen Heggedal er medunderskriver. (Pantebok)

Det har vært skifte etter Svend Larsen Askestad den 17 Apr. 1732, og arvingene selger tilsammen 17 lisp 1 remaal salt skyld i Askestad for 350 rdl til Halvor Larsen Heggedal og hans hustru Mari Nielsdatter. Datert 20 Sep. 1732. Skjøte tinglyst
13 Des. 1732. (Pantebok)

På tinget i Røyken den
13 Des. 1732 tinglyser Halvor Larsen Heggedal sitt kjøp av 17 lispund 1 remål salt landskyld med bygsel i Askestad for 350 riksdaler, som han hadde kjøpt av enken Marthe Knudsdatter samt hennes salige ektemann Svend Askestads arvinger, datert 20 Sep. 1732. På samme ting pantsetter han dette gods for 206 riksdaler til lensmannen Aslak Kjekstad.

Den 5 Des. 1735 på Askestad: Marthe Knudsdtr, Suend Larsens efterleverske, boende paa Askestad har lånt 430 rdl av Eschild Halvorsen Stocher for å innfri gjeld som hun og Halvor Larsen har til Aslach Kiegstad. Pantsetter Aschestad. (Pantebok)

Den 19 Nov. 1736: Skjøte fra Halvor Larsen Heggedal til Marthe Knudsdtr Askestad på den samme eiendommen han kjøpte i 1732. (Pantebok)

På tinget i Røyken den
13 Des. 1736 tinglyser Marthe Knudsdatter hennes søstersønn Halvor Larsen sitt utgivne skjøte på 17 lispund 1 remål salt landskyld med bygsel i Askestad for 430 riksdaler, datert 19 Nov. 1736. Dette hadde han hadde kjøpt av enken Marthe Knudsdatter samt hennes salige ektemann Svend Askestads arvinger, datert 20 Sep. 1732. Se ovenfor.

Marthe ble gravlagt 4 Mars 1737 i Røyken kirke.

Ved skifte etter Marthe Knudsdatter den 9 Mars 1737 på gården Askestad, var hennes arvinger kun to sønner av hennes avdøde søster, nemlig Knud Larsen Heggedal og Halvor Larsen.

Den 19 okt 1737: Den 26.3.1737 ble det avholdt auksjon etter Marthe Knudsdtr. Gården Aschestad av 1 skippund 14 lisp 12 remaal salt skyld ble solgt til Jens Aslesen Askestad for 820 rdl. Jens Aslesen var gift med Mari Knudsdatter, datter av Knud Larsen Heggedal. Han selger en fjerdedel til Halvor Larsen og en annen fjerdedel til Ole Johannesen, hver andel på 8 lisp 2 1/2 remaal salt, og beholder en halvpart (17 lisp 12 remaal) selv. (Pantebok)

Mer info kommer....1)

1) Lierboka:
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1737, side 135.

Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 43 (Fa 0043), 1712-1716, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 46 (Fa 0046), 1729-1733, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 46 (Fa 0046), 1729-1733, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 48 (Fa 0048), 1736-1738, oppb: Statsarkivet i Kongsberg

Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 3 (Hc 0003), 1717-1737, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.