slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Svend Larsen Askestad (ca. 1674 - 1732)

Svend Larsen ble født ca. 1674. Han døde 1732 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Svend giftet seg med enken Marthe Knudsdatter Askestad. De var barnløse.


På tinget i Røyken den 2 Des. 1699 tinglystes Amund Gilhus utstedte bygselbrev på halve gården Askestad med den underliggende plassen Deffle til Svend Larsen. Datert 11 Nov. 1699.

Svend var oppsitter ved manntallet (skoskatten) i
1711. Han bor da på Askestad sammen med sin kone. De har en tjenestedreng og en tjenestepike.


På tinget i Lier den
5 Juli 1715 tinglyser Svend Askestad bl. a. skjøte på 8 lispund mel i gården nedre Brastad i Lier fra konas søstersønn Knud Larsen Heggedal, datert Askestad den 15 juni 1715. Svend Larsen Askestad, solgte disse 8 lp. i 1731 til brukeren Peder Tostensen på bruk II.

Svend var oppsitter ved matrikkelen 1723.


På tinget i Røyken den
5 Mars 1731 tinglyser Svend Larsen et skjøte fra lensmannen Aslak Amundsen Kjekstad på 1 skippund og 14 1/2 lispund landskyld med bygsel for 896 riksdaler på gården Askestad, datert 15 Feb. 1731. Skjøtet ble også underskrevet av lensmannens to svigersønner Hans Paulsen Røer og Aslak Eriksen Gilhus.

Det har vært skifte etter Svend Larsen Askestad den 17 Apr. 1732, og arvingene selger tilsammen 17 lisp 1 remaal salt skyld i Askestad for 350 rdl til Halvor Larsen Heggedal og hans hustru Mari Nielsdatter. Datert 20 Sep. 1732. Skjøte tinglyst
13 Des. 1732. (Pantebok)

På tinget i Røyken den
13 Des. 1732 tinglyser Halvor Larsen Heggedal sitt kjøp av 17 lispund 1 remål salt landskyld med bygsel i Askestad for 350 riksdaler, som han hadde kjøpt av enken Marthe Knudsdatter samt hennes salige ektemann Svend Askestads arvinger, datert 20 Sep. 1732. På samme ting pantsetter han dette gods for 206 riksdaler til lensmannen Aslak Kjekstad.

Den 5 Des. 1735 på Askestad: Marthe Knudsdtr, Suend Larsens efterleverske, boende paa Askestad har lånt 430 rdl av Eschild Halvorsen Stocher for å innfri gjeld som hun og Halvor Larsen har til Aslach Kiegstad. Pantsetter Aschestad. (Pantebok)


På tinget i Røyken den
13 Des. 1736 tinglyser Marthe Knudsdatter hennes søstersønn Halvor Larsen sitt utgivne skjøte på 17 lispund 1 remål salt landskyld med bygsel i Askestad for 430 riksdaler, datert 19 Nov. 1736. Dette hadde han hadde kjøpt av enken Marthe Knudsdatter samt hennes salige ektemann Svend Askestads arvinger, datert 20 Sep. 1732. Se ovenfor.

Svend ble gravlagt 9 Apr. 1732 i Røyken kirke.Mer info kommer....1)

1) Lierboka:
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1733, side 130.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 43 (Fa 0043), 1712-1716, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 46 (Fa 0046), 1729-1733, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 48 (Fa 0048), 1736-1738, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.