slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Martha Larsdatter Spikkestad/Lahell (1741 - 1818)

Martha Larsdatter ble født 1741 på gården Spikkestad, Røyken, Buskerud. Hun døde den 25 Okt. 1818 på gården Lahell, Lier, Buskerud. Hun var datter av Lars Toresen Spikkestad og Anne Olsdatter Rud. Hun giftet seg den 7 Juni 1764 i Røyken kirke med dragon Anders Jonsen Lahell. De fikk barna:

1. Even Andersen, dpt. 18 Mars 1767, gravl. 17 Des. 1769.
2.
Even Andersen, dpt. 18 Feb. 1770, d. 21 Nov. 1836, g.m. 8 Nov. 1798, Kari Arnesdatter Bryn.
3. Lars Andersen, dpt.
7 Jan. 1772, Til Bragernes i Drammen.
4. Anne Andersdatter, dpt. 11 Feb. 1776, d. 5 Mars 1842, g.m. 15 Nov. 1801, enkemann Haagen Thoresen Hval.
5. Agnete Andersdatter, dpt. 1 Des. 1777, Bosatt på Lahell i 1810.


Martha ble døpt den 3 Sep. 1741 (Dom: 14 a trinit) i Røyken kirke. Moren ble introd: 08.10.1741 Dom: 19 a trinit.

Martha trolovet seg den 5 Apr. 1764 i Røyken kirke med Dragoun Anders Jonsøn Laheld fra Lier. Forlovere (Cautionister) var Haagen Olsøn Rud og Hans Jonsøn Laheld fra Lier. De giftet seg den 7 Juni 1764 (D: Kopuleret 07.06.1764) i Røyken kirke.

I 1764 kjøpte Ander Jonsen 11 6/14 lispund i gården Lahell i Lier for 268 1/2 daler av moren. Han tok straks pantelån på 350 daler som ble erstattet med et lån på298 daler året etter. I 1778 innfridde han det siste pantelånet med et lån på 278 daler. Han fikk i 1782, sammen med Amund Hekleberg i Røyken, skjøte på for 15 daler på halvparten av en foss og mølle av Jon Hansen. Det opplyses at Christoffer Brøholt i Røyken eide den andre halvparten.

Da det ble holdt skifte etter Anders i 1786, viste det seg at boet var fallitt. Bruttoformuen utgjorde nesten 338 daler, men det var udekte krav på 3 ort og 8 skilling. Boets del i gården 13 1/2 lispund ble taksert til 300 daler.

Den 26 Jan. 1792 giftet Martha seg i Frogner kirke i Lier med enkemannen Jørgen Friderichsen fra Dagslett i Røyken (ca. 1736 - 1812). Jørgen solgte i 1796 for brukets verdi anslått til 600 - 700 daler til stesønnen Even Andersen. I følge skjøtet skulle han betale sin bror Lars 100 daler og søstrene Anne og Agnette 30 daler hver. Moren og stefaren skulle få føderåd, og det skulle bestå av 5 skpd. høy, 6 skpd. halm, 5 tønner havre, 1/2 tønne hvete, 1/2 tønne rug, 1 tønne malt, 1 kvarter gryn, 1 skpd. erter, 1 kvarter salt, 3 bismerpund humle, 1 kvarter god sild, 1 bismerpund tørrfisk, 1 bismerpund forsvarlig lin, 1 slaktenaut om høsten og 6 ort i håndpenger. En uke senere solgte han bruket til Arne Nilsen fra Grini, som måtte overta føderådskontrakten, bl. a skulle de ha 4 par sko årlig. 1)

1) Lierboka
SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 38.
SAKO, Lier kirkebøker, SAKO/A-230/F/Fa/L0008Ministerialbok nr. I 8, 1813-1825, s. 216-217.
SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 600-601.
SAKO, Lier kirkebøker, SAKO/A-230/F/Fa/L0006Ministerialbok nr. I 6, 1777-1794, s. 181-182.