slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Nils Sørensen Løchstør (1714 - 1785)

Nils Sørensen Løchstør ble født 1714 i Christiania. Han døde 20 Apr. 1785 på Jarlsbergverket. Han var sønn av prokurator Søren Pedersen Løchstør og Else Larsdatter Robsahm. Han giftet seg den 4 Apr. 1753 i Bragernes kirke med Berthe Cathrine Nicolaisdatter Rømer, f. ca. 1703, gravl. 27 Apr. 1778.


Nils ble døpt den 6 Sep. 1714 i Oslo Domkirke.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1752 tinglyses frue oberstinne Bertha Magdalena Brockenhuus salige oberst Brockenhuus' enke sitt utgivne skjøte på gården Sundby med underliggende Rigesem og Ammerud, samt Røyken kirke med tilhørende kirkeparter i gårdene Syltingli, Rud, og Søndre Heggum. Videre gården Hoff med underliggende Båtstø og Båtstøstranden og øya Bergholmen i Ås i Follo til Nils Løchstør. Datert 17 Nov. 1752.

Her er litt om Nils Sørensen Løchstør hos Terra Buskerud - Historieboka. Her er det noen feil, bl. a. at han arvet mange gårder etter foreldrene, men boet etter faren var fallitt og godset hans ble utlagt for gjeld til Oberst Brockenhuus. Nils kjøpte tilbake dette godset i 1752. Se ovenfor. Frydenlund som nevnes var nok heller plassen under gården Sundby. Nils vokste opp i Christiania og Røyken og han nevnes også som fadder i Røyken i 1746 og 1756.

Nils selger Røyken hovedkirke med tilhørende kirkegods i diverse gårder til Ole Andersen Kjekstad. Datert Bragernes den 30 Mars 1774.

I skifte etter Nils Sørensen Løchstør står det at han døde den 20 Apr. 1785 på Jarlsberg verket. Skiftet fortsetter fol. 501a og 503b; sluttet 19.07.1785, fol. 508a. Arvinger var søsterdatteren Anna Jacobsdatter Teiste og brordatteren Else Robsahm Larsdatter Løchstør.

Nils ble gravlagt den 27 Apr. 1785 i Bragernes kirke.


Mer info kommer................ 1)

1) SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1705-1730, s. 165.
SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0006a: Ministerialbok nr. I 6, 1782-1814, s. 704-705.
SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1734-1759, s. 41-42.
SAKO, Drammen byfogd, H/Hb/Hbc/L0001: Skifteforhandlingsprotokoll. - Bragernes., 1778-1785, s. 490.