slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Søren Pedersen Løchstør (ca. 1670 - 1742)

Søren Pedersen Løchstør ble født ca. 1670. Han døde 1742 på gården Sundby, Røyken, Buskerud. Søren giftet seg med Else Larsdatter Robsahm. De hadde iallefall barna:

1. Anna Beate Sørensdatter Løchstør, f. ca. 1703, gravl. 10 Feb. 1736, g.m. 30 Okt. 1721, Andreas Sørensen Ørtlein, g.m.2. 15 Mai 1725, Jacob Mogensen Teiste.
2. Peder Sørensen Løchstør, g.m. 24 Feb. 1728, Cathrine Baroje.
3. Sidsel Sørensdatter Løchstør, dpt. 14 Juli 1707,
4. Lars Sørensen Løchstør, dpt. 21 Mars 1709, gravl. 9 Sep. 1743, g.m. 26 Feb. 1733, Maria Margaretha Stenkul.
5. Mads Sørensen Løchstør, 5 Nov. 1712.
6. Nils Sørensen Løchstør, dpt. 6 Sep. 1714, gravl. 27 Apr. 1785, g.m. 4 Apr. 1753, Berthe Cathrine Nicolaisdatter Rømer.
7. Hendrich Sørensen Løchstør, dpt. 23 Nov. 1715, Lege i Bergen.
8. Wilhelm Abraham Sørensen Løchstør, dpt. 11 Mars 1718,
9. Wilhelm Abraham Sørensen Løchstør, dpt. 21 Sep. 1719,
10. Jacob Sørensen Løchstør, dpt. 28 Feb. 1725,

Søren Løchstørs barn ble gravlagt den 9 Juni 1710, 16 Feb. 1711, 21 Juli 1719 og 22 Apr. 1720.


Barna nr. 3 - 10 er døpt i Oslo Domkirke.

Her er litt info om Søren Løchstør på Wikipedia.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1717 selger Hans von Campen 3 skippund salt i sin påboende gård Sundby og 1 skippund salt i det underliggende Rigesem samt plassen Ammerud 3 lispund salt og 1/2 skippund salt uten bygsel i gården Hov (Hoff) til prokurator Søren Løchstør. Datert Sundby den 27 Mars 1717.

Søren ble også beskyldt for å være faren til Maria dpt. 25 Juli 1721, moren var Barbara Olsdatter.

Søren Løchstør kjøpte Røyken kirke ca. 1723 med tilhørende kirkeparter i diverse gårder i Røyken. Se nedenfor.

Det er litt usikkert når Søren flyttet til gården Sundby i Røyken, men han var i Christiania iallefall til 1725. Kona var fadder i Røyken i 1727. Han står oppført som oppsitter på gårdene Hov (Hoff), Sundby og Ammerud ved matrikkelen 1723, men han arbeidet som prokurator i Christiania iallefall til 1725.

Søren ble gravlagt den 10 Apr. 1742 i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1752 tinglyses frue oberstinne Bertha Magdalena Brockenhuus salige oberst Brockenhuus' enke sitt utgivne skjøte på gården Sundby med underliggende Rigesem og Ammerud, samt Røyken kirke med tilhørende kirkeparter i gårdene Syltingli, Rud, og Søndre Heggum. Videre gården Hoff med underliggende Båtstø og Båtstøstranden og øya Bergholmen i Ås i Follo til Nils Løchstør. Datert 17 Nov. 1752.

I skifte etter sønnen Nils Sørensen Løchstør står det at han døde den 20 Apr. 1785 på Jarlsberg verket. Skiftet fortsetter fol. 501a og 503b; sluttet 19.07.1785, fol. 508a. Arvinger var søsterdatteren Anna Teiste og brordatteren Else Robsahm Larsdatter Løchstør.

Her er litt om sønnen Nils Sørensen Løchstør hos Terra Buskerud - Historieboka. Her er det noen feil, bl. a. at han arvet mange gårder etter foreldrene, men boet etter faren var fallitt og godset hans ble utlagt for gjeld til Oberst Brockenhuus. Nils kjøpte tilbake dette godset i 1752. Se ovenfor. Frydenlund som nevnes var nok heller plassen under gården Sundby. Nils vokste opp i Christiania og Røyken og han nevnes også som fadder i Røyken i 1746 og 1756.

Mer info kommer................ 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 314-315.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I, 1701-1725, s. 300.
RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, N/Nb/Nbf/L0112: Buskerud matrikkelprotokoll, 1723, s. 45b-46a.
SAKO, Drammen byfogd, H/Hb/Hbc/L0001: Skifteforhandlingsprotokoll. - Bragernes., 1778-1785, s. 490.