slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Ole Hansen Nærsnes (1716 - 1785)

Ole Hansen ble født 1716 på gården Søndre Nærsnes, Røyken, Buskerud og ble døpt den 9 Aug. 1716 i Røyken kirke. Ole døde 1785Søndre Nærsnes. Han var sønn av Hans Jensen Nærsnes og Kari Michelsdatter Auke. Ole giftet seg den 7 Nov. 1745 i Røyken kirke med Martha Josvasdatter Høvik. De hadde barna:

1. Abigael Olsdatter, dpt. 19 Juni 1746, gravl. 13 Aug. 1809, g.m. 29 Apr. 1776, Ole Amundsen Rud.
2. Josva Olsen, dpt. 20 Mars 1748, gravl. 3 Apr. 1785.
3. Jens Olsen, dpt.
20 Sep. 1750, gravl. 22 Jan. 1797, g.m. 31 Okt. 1780 Kari Jensdatter Grav.
4. Kari Olsdatter, dpt. 14 Jan. 1753, g.m. Jacob Larsen i Christiania.
5. Hans Olsen, dpt. 26 Feb. 1755, gravl. 19 Mars 1785.
6. Johannes Olsen, dpt. 23 Okt. 1757, d. 9 Des. 1825, g.m. 1 Mai 1792, enken Johanne Enersdatter Muserud. Skilt.
7. Adam Olsen, dpt. 15 Mai 1760, gravl. 28 Juni 1761.
8. Maria Olsdatter, dpt. 22 Aug. 1762, g.m. 28 Des. 1794, Peder Olsen Hennum.
9. Adam Olsen, dpt. 4 Jan. 1767, gravl. 31 Aug. 1775.
10. Bernt Olsen, dpt. 2 Feb. 1770, gravl. 28 Juni 1771.

På tinget i Røyken den 5 Juli 1741 tinglyser Ole Hansen Nærsnes sitt skjøte fra brødrene Bartholomeus og Torchild Hanssønner, Gunder Eriksen på hans hustru Karen Hansdatters vegne, deres fader og moders arv samt arv etter deres avdøde broder i gården [Søndre] Nærsnes for 160 riksdaler. Datert 23 Jan. 1741.

Røyken Historielags Årbok 1993:

Ole Hansen overtok halve Søndre Nærsnes i 1750. Da Martha døde i 1774 arvet barna, Josva, Jens, Hans, Johannes, Adam, Abigael, Karen og Maria 26 rdl. etter henne. Deres far skulle fortsatt drive gården. Ole Hansen døde i 1785, 68 år gammel. To av sønnene Josva og Hans døde samme år. Jens Olsen overtok eiendommen etter faren, og broren Johannes og svogeren Ole Amundsen Rud (gift med Abigael) solgte sin andel til ham. Søsteren Kari gift med Jacob Larsen i Christiania som først løses ut i 1790.

Skifte etter Martha Josvasdatter ble holdt den 13 Okt. 1774.

Ole ble gravlagt den 6 Feb. 1785 i Røyken kirke.


Mer info kommer............ 1)

1) Røyken Historielags Årbok 1993, side 12 ff.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Fødte og døpte 1717, side 22.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 3 (1782-1813), Døde og begravede 1785, side 148.
Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Ekteviede 1744-1746, side 574-575.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 6 (Hc 0006), 1773-1789, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.