slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Oluf Torgersen Ulleland/Hoen ( - ca. 1616)

Oluf Torgersen døde ca. 1616 på gården Hoen, Eiker, Buskerud. Han var sønn av Torger Olufsen Hoen og Rønnaug Aslaksdatter. Oluf var gift med Tora Kolbjørnsdatter Liltvedt. De hadde iallefall barna:

1. Torger Olsen,
2. Christopher Olsen, g.m. Karen Jensdatter. Jordeboka 1624. Eier i Vestby, Eiker.
3. Else Olsdatter, g.m. sogneprest Nils Lauritssen.
4. Ingrid Olsdatter, g.m. Tomas Akselsen, borger i Oslo.
5. Aase Olsdatter, g.m. Jens Jensen, borger i Skien.
6. Rønnaug Olsdatter, Jordeboka 1624. Eier i Spydeberg.


"Oluff Wdlandt" er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver Eiker bøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Sanden Stevnestue 6 mai 1591. Han har samme bumerkesigill som broren "Pouell Kniffue" (Se der). Oluf underskriver som nr. 7 av 12 lagrettemenn.

Oluf bodde altså på gården Ulleland i Eiker i 1591, men flyttet senere til gården Hoen i Eiker.

I en sak på gården Grini i Gjerpen den 12 Jan 1601 ble det opprettet en kontrakt mellom Oluf Torgersen på Eiker og hans hustru "Thore Kollbjørnsdatter" på den ene side og Søfren, Berull og Haldor Haldorsønner på den andre side om det jordegods som brødrene hadde arvet etter sin far Haldor Olufsen som deres faderbroder Torger Olufsen ikke skal "tilfyldest udgjort", men som de nå skulle ha del i. Så ramses det opp mange gårder m.m.

Oluf var lagrettemann i 1610 og bodde da på gården Hoen. (NSF: side 425).

Den 18 Aug. 1612 var det arveskifte etter kona mellom Oluf Torgersen Hoen og hans barn.

Oluf nevnes i en Herredags-Dombok den 20 Aug. 1613 vedr. gården Langerud på Eiker. Her nevnes også hans fetter "Beruld Halduorsøn" Venstøp i Gjerpen.

Skifte etter Oluf ble holdt den 4 Mars 1616. Se nedenfor.

Oluf og hans arvinger nevnes i en Herredags-Dombok den 12 Juli 1619 vedr. 12 lispund i gården Vestby i Eiker og 1 fjerding i gården Sørum på Ringerike. Her nevnes også Olufs fettere Søren Haldorsen Beda byfogde i Skien, Berulff Haldorsen Venstøp i Gjerpen og Haldor Haldorsen Skjøl i Eiker. Her nevnes også saken fra 1601 ovenfor.

I en sak på tinget i Eiker vedr. gården Vestby den 5 Mai 1687 nevnes et skiftebrev datert 18 Aug. 1612 mellom Oluf Torgersen Hoen og hans barn (må være etter kona). Her nevnes også skiftebrevet etter Oluf, datert 4 Mars 1616.

Mer info kommer.......1)

1) NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 153, 236 og 425.
Hurum gårds- og slektshistorie, bind 1, side 445 - 449.