slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Torger Olufsen Hoen ( - etter 1594)

Torger Olufsen Hoen døde trolig etter 1594 på gården Nordre Hoen, Eiker, Buskerud. Han var sønn av Oluf Haldorsen Hoen og en ukjent mor. Torger var gift med Rønnaug Aslaksdatter. De hadde iallefall barna:

1. Paul Torgersen,
2. Oluf Torgersen, d. ca. 1616, g.m. Tora Kolbjørnsdatter Liltvedt.
3. Christopher Torgersen, trolig død 1597, g.m. Helga Guttormsdatter Hekleberg, n. 1597 på Hekleberg i Røyken.
4. Muligens Guri [Torgersdatter ?] Bastøy.

Den 20 Okt. 1572 makeskifter Torger Olufssøn med sin hustru Rønnaug Aslaksdatters samtykke, 1 fjerding, 1 pund korn i nedre Knive som han hadde i pant til Tord Nilssøn i Eggedal. Torger fikk 1 pund korn i gården nordre Gren i Sigdal og halvparten i en underliggende ødegård under Gren m.m.

"Torger Hoenn" er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver Eiker bøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Sanden Stevnestue 6 mai 1591. Han har navnet TORGER OLVFSON i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 1 av 12 lagrettemenn.
Thorgier var oppsitter på Hoen ved bygningsskatten 1594.


I en sak på gården Grini i Gjerpen den 12 Jan 1601 ble det opprettet en kontrakt mellom Oluf Torgersen på Eiker og hans hustru "Thore Kollbjørnsdatter" på den ene side og Søfren, Berull og Haldor Haldorsønner på den andre side om det jordegods som brødrene hadde arvet etter sin far Haldor Olufsen som deres faderbroder Torger Olufsen ikke skal "tilfyldest udgjort", men som de nå skulle ha del i. Så ramses det opp mange gårder m.m.

Torger og hans broder Haldor Olufsen, Torgers sønn Oluf og hans arvinger nevnes i en Herredags-Dombok den 12 Juli 1619 vedr. 12 lispund i gården Vestby i Eiker og 1 fjerding i gården Sørum på Ringerike. Her nevnes også Haldor Olufsens sønner Søren Haldorsen Beda, byfogde i Skien, Berulff Haldorsen Venstøp i Gjerpen og Haldor Haldorsen Skjøl i Eiker. Her nevnes også saken fra 1601 ovenfor.


I en sak på tinget i Eiker vedr. gården Vestby den 5 Mai 1687 nevnes et skiftebrev datert 18 Aug. 1612 mellom Oluf Torgersen Hoen og hans medarvinger. Her nevnes også skiftebrevet etter Oluf, datert 4 Mars 1616.

I en sak datert 6 Juli 1627 i Eiker nevnes et brev fra 1597 der Paul [Torgersen] Hoen har mottat 6 daler av Joen på Rygg i Eiker for en part på 1/2 laks, 3 gråskinn i Skarberg hans broder Christopher Hekleberg i Røyken hadde solgt til ham.

Mer info kommer.......1)

1) NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 152 og 236.
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965, 1572-1581, s. 27.
Universitetsbiblioteket (Gunnerusbiblioteket), Diplomsamlingen, diplom nr. 324, utrykt diplom orig. på papir, datert Eiker 6 Juli 1627.
Genealogen 1/2004, side 44, fotnote 48.