slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Peder Iversen (ca. 1723 - 1773)

Peder Iversen ble født ca. 1723. Han døde 50 år gammel i 1773 i Klokkerboligen, Røyken, Buskerud. Han var gift med Helene Brodersdatter Møller. De hadde iallefall barna:

1. Peder Pedersen, dpt.
30 Sep. 1763,
2. Iver Pedersen, dpt.
22 Mars 1765,
3.
Broder Pedersen, dpt. 3 Apr. 1767, d. 15 Mars 1849, g.m. 11 Sep. 1791, enken Sørine Christensdatter Follestad.
4. Maria Pedersdatter, dpt. 26 Feb. 1769,
5. Christen Pedersen, dpt.
14 Juni 1771,

De fire første barna er født i Fet, Akershus. Sønnen Christen er født i Røyken.

Peder nevnes som Peder Iversen Studiosus ved barnedåpene. Han var klokker i Røyken 1769 - 1773.

Fra Killingstad side 313:

"Klokkerembedets inntekt 1770.

Etterfølgende klagebrev gir en bra forståelse av hvad klokkerstillingen i Røyken kunde kaste av sig. Det er klokker Peder Iversen som besværer sig over skattetrykket i dansketiden. Han var antagelig vikar en tid:

Da Røgen Klaaker Tjeneste i min Formands Tid er bleven andsatt i Pro-cento-skatten paa Rigsd. aarlig, hvilken ogsaa jeg som dette Steds Klaaker haver hidindtil ikke uden en særdeles Følelse som en fattig Mand maattet betale; men som jeg nu lidet over et Aar haver betjent dette klaakeri, haver jeg befundet dettes Indkomster at være saa ringe at de neppe kand udbringes aarligen til 50 Rigsdl., hvorfor jeg ydmygst formerker at blive fri for denne Skat efter Forordningens 2den Post av 14 Mai 1768, ganske befriet, som den der ikke haver 100 Rigsdal. aarlig Indkomst, hvilket jeg altid med Ed kand bekrefte.

Røgen den 20 September 1770.

Peder Iversen."

Peder ble gravlagt den
31 Mars 1773 i Røyken kirke. "Den 31 Marty gravfæstede ieg dette steds forrige klocher Peder Iversøn 50 aar".

Skifte etter Peder ble holdt den
20 Aug. 1773 i klokkerboligen i Røyken.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1773, side 227.
Killingstad: Røyken Bygd før og nu, side 313.
Buskerud fylke, Bragernes prosti, Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-430/O/Ob/L0002), 1739-1776, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.