slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Torkild Ellefsen Blakstad/Nes ( - 1705)

Torkild Ellefsen ble født på gården Blakstad, Asker, Akershus. Han døde i 1705 på gården Nes, Asker, Akershus. Han var sønn av Ellef Eriksen Blakstad og Kari Hansdatter Overn. Torkild var gift med Anne Johannesdatter Nes. De hadde iallefall 5 kjente barn:

1. Erik Torkildsen, f. ca. 1676, gravl. 30 Jan. 1738, g.m. Susanne Nilsdatter. Skifte 22 Feb. 1738,
2. Ellef Torkildsen, f. ca. 1680, d. 17 Apr. 1767, g.m. 28 Okt. 1703, Anne Hansdatter Bryn i Røyken.
3.
Anne Torkildsdatter, f. ca. 1669, gravl. 1 Apr. 1705, g.m. Hans Sivertsen Heggum i Røyken.
4.
Kari Torkildsdatter, f. ca. 1670, d. 1712, g.m. Jens Nilsen Nærsnes/Bryn i Røyken.
5. Gunor Torkildsdatter, g.m. Anders Jensen på Strømsø i Drammen.
Gunor bosatt på Nes i 1738.


Gården Nes var blant de 15 beste gårdene i bygda i 1647. Nesøygodset var eneste eier og brukeren het Johannes Eriksøn. Datteren Anne ble gift med Torkild Ellefsøn fra Blakstad som ble neste leilending og kjøpte gården i 1689. Etter hans død i 1705 hadde Anne gården inntil hun delte den i to like store bruk, Østre og Vestre, som sønnene Erik og Ellef fikk.

Ved delingen av Nes etter 1705 fikk Ellef Torkildsøn Vestre Nes. I 1733 overtok sønnen Torkild 2/5 av Vestre Nes. Han solgte denne delen til Østre Nes i 1757, men ble boende som husmann. Broren Johannes overtok resten av Vestre Nes i 1751, og en tredje bror Hans fikk husmannskontrakt på Grønnsund for sin levetid. Johannes Ellefsøn solgte Vestre Nes til tolleren Johan Heiberg i 1787.

Ved delingen av Nes etter 1705 fikk Erik Torkildsøn Østre Nes. Hans svigersønn Helge Jørgensøn hadde det til 1757. Samme år ble brukets areal økt med 2/5 av Vestre Nes. Fra 1757 var to offiserer eiere av Østre Nes, først Knut Oppen, dernest Wilhelm Fredrik Orning.

Skifte etter Torkild ble holdt den
15 Okt. 1705 på gården Nes i Asker.


Mer info kommer.........
1)

1) Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Skifteprotokoll 5 , 1704-1709, oppb: Statsarkivet i Oslo.