slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards 

Kari Torkildsdatter (ca. 1670 - 1712)

Kari Torkildsdatter ble født ca. 1670. Hun døde 1712 på gården Søndre Nærsnes, Røyken, Buskerud. Hun var datter av Torkild Ellefsen Blakstad og Anne Johannesdatter Nes. Kari var gift med Jens Nilsen Bryn. De hadde iallefall barna:

1. Hans Jensen, f. ca. 1688, gravl. 10 Aug. 1729, g.m. 16 Des. 1714, Kari Michelsdatter Auke.
2. Lars Jensen, f. ca. 1689, d. 1758, g.m. 2 Juli 1713, Anne Andersdatter.
3. Jacob Jensen, f. ca. 1692, gravl. 13 Nov. 1757, g.m. 6 Juli 1721, Mari Knudsdatter Skryset.
4. Ole Jensen, f. ca. 1696, gravl. 18 Mars 1714.
5. Johannes Jensen, f. ca. 1699, gravl.
23 Sep. 1745, g.m. 5 Sep. 1723, Cathrine Michelsdatter Auke.
6. Anne Jensdatter, f. ca. 1701, gravl. 25 Nov. 1703
7. Maren Jensdatter, f. ca. 1704, ikke nevnt på skiftet etter bestefaren i 1715. Trolig død mellom 1712 og 1715.

Jens var fra Heggum, men var først bosatt på Nordre Bryn. På tinget i Røyken den 22 Feb. 1694 tinglyser Jens et pantebrev av Lisbeth salige Søren Kinck, hennes odelsberettigede gård nordre Bryn på 1 skippund salt og 1/2 skippund mel med bygsel for 50 riksdaler. Datert Bragernes 21 Feb. 1694. Jens flyttet til Søndre Nærsnes i 1705.

I 1705 het eieren av den ene parten av søndre Nærsnes Jens Andersen og den andre parten eide Lars (Laurids) Mortensen Lindahl. I løpet av samme året selger begge sin eiendom til Jens Nilsen Bryn. Det er en saltkjele på eiendommen som den nye eieren overtar. Det heter videre i skjøtene at eiendommen skal være Jens Nilsen og arvinger til evinnelig odel og eiendom. Sønnene Hans og Lars overtar senere gården.

Skifte etter Kari Torchildsdatter den 20 Sep. 1712.Mer info kommer.........1)

1) Røyken Historielags Årbok 1993, side 12 ff.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1711-1713, side 64.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 35 (Fa 0035), 1694-1694, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.