slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
AwardsLars Jensen Bryn/Nærsnes/Sjøl/Haslum (ca. 1686 - 1758)

Lars Jensen ble født ca. 1686 på gården Bryn, Røyken i Buskerud. Han døde 72 år gammel i 1758 på gården Haslum i Ås, Akershus. Han var sønn av Jens Nilsen Bryn og Kari Torkildsdatter Nes. Lars giftet seg den 2 Juli 1713 i Røyken kirke med Anne Andersdatter, (f. ca. 1695, gravl. 25 Apr. 1779). De hadde barna (rekkefølgen usikker):

1. Ole Larsen, d. 1799,
2. Torkild Larsen, dpt. 9 Des. 1714, d. 1773, g.m. 17 Jan. 1760, Berthe Jonsdatter Skoug, bosatt på Kjærnes i Ås og senere på Kjøya i Frogn. Skifte 9 Juni 1773.
3. Anders Larsen, dpt. 19 Juli 1716,
4. Kirstine Larsdatter, dpt. 20 Mars 1718, g.m. Peder Carlsen Skuterud.
5. Karen Larsdatter, g.m. Kristoffer Løes.
6. Jens Larsen, f. ca. 1720, gravl. 25 Mars 1788, g.m. 1 Jan. 1754, Wiborg Nilsdatter Glenne.
7. Kristian Larsen, død som hestegardist i København.
8. Hans Larsen, d. 1774, bosatt på Haslum.
9. Jon Larsen, bosatt på Hokholt,
10. Anders Larsen, f. ca. 1733, d. 1815, g.m. 3 Jan. 1768, Kari Toresdatter Søndre Dal.

Den 4 Feb. 1734 (høyre side) selger Lars sin halvpart av søndre Nærsnes til sin bror Hans Jensens enke Kari Michelsdatter og hennes nye ektemann Hans Evensen. Lars var da bosatt på gården Sjøl i Sande. I skjøte heter det at han selger sin eiendom til velakte og forstandige mann Hans Evensen for 400 riksdaler. Sammen med sin hustru takker han for god og fornøyelig betaling og erklærer at samme gård med odelsrett og alle herligheter til lands og til vanns, til fjelds og til fjords skal tilhøre Hans Evensen, hans hustru og arvinger. De "bør og skal nyte her et fritt, frelst og uryggelig gårdskjøp for alle og enhvers påtale". Selgeren garanterer at kjøperen ikke skal bli skadelidende selv om noen mot formodning skulle påkjære dette salget eller lage vanskeligheter. Ole Andersen og Hans Olsen Slemmestad skriver under som vitterlighetsvidner. Skjøtet ble tinglyst på Grini tingstue den 9 Juli 1734.

Dette holdt i 19 år, men i 1753 opptrådte den tidligere eiers sønn, Jens Larsen på arenaen. Han mente fortsatt å ha odelsrett og krevde å få innløst eiendommen. Det ble da også til at Hans Evensen solgte sin gårdspart til Jens Larsen for 450 rd. I forbindelse med denne handel gir panteboka en nærmere beskrivelse av hva som hører med til gården. Nemlig påstående hus, samt de på Nærsnesstrand påstående hus følger med, såsom stue med jernkakkelovn, låve med lade, fehus, og et bryggerhus, samt et kvernhus uten kvern.

Nikolai Ermandinger transporterte i 1744 sitt skjøte på gården Haslum til Lars Jensen Sjøl.

Den 31 Aug. 1746 var Lars vitne i en voldtekts og tyverisak. Se hele saken på
www.tjernshaugen.net.

Ved skiftet etter Lars den 17 Okt. 1758 hadde gården en besetning på 3 hester, 14 kuer, 3 geiter og 2 griser. Blant sølvsakene i løsøret var et beger med navnet Jens Nilsen og årstallet 1684 inngravert. Det hadde vel tilhørt Lars sin far. Haslum ble taksert til 1000 rd. Lars var en velholden mann. Formuen var på 1422 rd., og det fantes ikke gjeld. Enken Anne Andersdatter ble sittende med gården helt til sin død 1779.

Eldste sønnen Ole Larsen løste da ut sine medarvinger. Året etter solgte han husmannsplassen Kjøya til Nils Fuglesang for 350 rd. Da Ole var ugift, skrev han i 1798 et testamente, hvoretter Anders Olsen Iversrud m. fl. skulle arve ham. Men da han døde i desember 1799, var det Kristian Pedersen Granerud som fikk auksjonsskjøte for 4200 rd. Kristian ble foreløpig boende på Granerud.

Mer info kommer.........
1)

1) Røyken Historielags Årbok 1993, side 12 ff.
Frogn Bygdebok.
Akershus fylke, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1742-1778), Døde og begravede 1758, side 292-293.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1713-1716, side 112.
Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Skifteprotokoll 6 , 1753-1763, oppb: Statsarkivet i Oslo.