slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hans Jensen Hals (ca. 1658 - Etter 1728)

Hans Jensen Hals ble trolig født ca. 1658 i Kvikne. Han var sønn av Jens Nielsen Hals og Dorthe Hansdatter. Hans var gift, men konas navn er ukjent. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Jens Hansen Hals, d. 1720, skifte 25 Okt. 1720, g.m. Ingeborg Christensdatter, d. 1723.
2. Hans Hansen Hals, f. 1688, d. 17 Feb. 1752, g.m. Mette Christensdatter Aalborg.
3. Niels Hansen Hals, f. ca. 1693, n. 22 Juli 1726, begr. 15 Sep. 1743, g.m. Ingeborg Johansdatter.
4. Rasmus Hansen Hals, g.m. 1714 Kirsten Olsdatter Breivad.
5. Anne Hansdatter Hals, f. ca. 1697, begr. 8 Apr. 1775, g.m. 10 Mars 1769 Proviantskriver Sr. Arnold Christian Hermes, f. ca. 1712, begr. 27 Mars 1776.


Seglet til Hans Jensen Hals på Storeng 1713.


I skiftet etter Nils Knudsen Ween og hustru Apelona Torsdatter i 1763 er det nevnt en rydningsplass 'Flommen' solgt av kronen på auksjon 1726 til afgl. Hans Jensen, som da var i tjeneste hos afgl. foged Christian Juell. Siden skal bemelte Hans Jensen ha solgt Flommen til Nils Olsen Brevad i Kvikne prestegjeld osv.

Her er litt av det som står under seterbruk i Kvikne bygdebok, band II, ang. Flommen:
”Ved auksjonen over kongegods den 20 august 1726 vart heile dette stroket selt til Hans Jensson Hals på Storeng, som fekk kongeskjøte (for 5 rdl!) 10 mai året etter. Hans selte alt i 1727 Flommen til Nils Olson Breivad, som straks selte det halve till bergskrivar Muller ved Løkken verk. Stor glede av handelen fekk Nils ikkje. Da han i 1728 tok søksmål mot Brynild og Hans Storeng og andre fordi dei hadde slege og beita i Flommen, møtte desse med mot-søksmål. Saka var, at etter skyldsettinga av 1712 hadde både Grøntvet, Veen, Moen, Stae, Seter, Breivad og Storeng hamnerett i Flommen. Hans Hals hadde nok selt det han ikkje hadde lov til å sel, og bak kontrasøkmålet stod sikkert alle dei hine gardane, som no ville ha handelen omattgjort. Og slik vart det også. Domen fall 26 mars 1729. Nils fekk kjøpesummen og sakskostnadene godtgjort.”


Underskrift og segl for Hans Jensen Hals.

Hans Jensen Hals var fuldmektig for fogden Christian Juel. Dette får vi vite i en sak på tinget den 5 Okt. 1716 (6 linje nedenfra på høyre side). Hans Jensen var iallefall fuldmektig i årene 1713 - 1716. 1)

1) Gammel arkivreferanse: P-12, Sted: Østerdalen sorenskriveri, Tynset, Alvdal, Tolga, Kvikne tinglag, Oppbevaringssted: SAH. (Panteregister (ekstrakter). Tynset med Alvdal, Tolga og Kvikne.).
Skiftebrev etter Nils Knudsen Ween og hustru Apelona Torsdatter i 1763.
Skiftebrev etter Hans Hansen Storeng 26. mai 1752.
Kvikne gamle bygdebok.