slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Jens Nielsen Hals (ca. 1615 - Etter 1671)

Jens Nielsen Hals ble muligens født omkring 1615 på Halsgaard, Hals, Jylland, Danmark. Han var trolig sønn av Niels Jensen Skjelvig og Anne Andersdatter Hals (eller Nils Jensen Hals og en ukjent mor, se nedenfor). Jens var gift med Dorthe Hansdatter Tisløff. De hadde barna (rekkefølgen usikker):

1. Niels Jensen Hals, n. 1713 på Kvikne.
2. Hans Jensen Hals, n. 1713 på Kvikne.
3. Knut Jensen Hals, f. ca. 1660, d. 27 Aug. 1725, g.m. ca. 1680, Siri Knutsdatter Åset.
4. Lars Jensen Hals, d. 1712, g.m. Kirsten Sørensdatter. De var bosatt i København.
5. Anne Elisabeth Jensdatter Hals, d. 1712, g.m. 28 Okt. 1687, Jacob Jensen Bonaventur.
6. Sofie Jensdatter Hals, f. ca. 1662, d. 1742, g.m. Ole Gudmundsen Nabset.
7. Maren Jensdatter Hals, n. 1713 på Åmot.
8. Karen Jensdatter Hals, g.m. 19 Sep. 1700, Elias Eriksen. De var bosatt i København.

NB! Vi kan nå motbevise påstandene om at Jens Andersen Hals var stamfar til Hals slekten i Norge, som H. Finne-Grønn påstår i sin artikkel NST III, s. 199-209. Man har tidligere trodd at søskenflokken ovenfor var født på Bollerup i Skåne, men dette er feil ettersom Jens Andersen Hals befant seg i Norge mellom 1658 og 1662. I en sak i Ingelstad härads dombok, den 26 Sep. 1670, kommer det frem at Jens først fikk sin egen husholdning etter at han flyttet til Bollerup i 1664. Dette samt at han tidligst ble født i siste halvdel av 1638, han døde 57 år gammel i 1696, utelukker Jens som far til søskenflokken i skiftetbrevet etter Lars Jensen Hals, datert 17 Jan. 1713. Ifølge skiftebrevet var Lars "maanedsløitnant".

Forfatteren Roger de Robelin nevner i et innlegg i Digitalarkivets debattforum (14070) at hytteskriver ved Insett (1649) Jens Nielsen Hals fra Danmark og Dorthe Hansdatter Tisløff, datter av sognepresten i Tynset Hans Lauritzen Tisløff og Anne Rasmusdatter, er foreldre til søskenflokken nevnt i skiftebrevet ovan. Jens Nielsen Hals er vel da trolig halvbror til Anders Jensen Hals i Ystad, og således halvonkel til Jens Andersen Hals. Et annet alternativ er at Jens Nielsen Hals er sønn av Niels Jensen Hals, som beviselig var bosatt i Norge. Niels Jensen Hals var bror av Anders Jensen Hals i Ystad. Vi får avvente til Robelin utkommer med sin bok om Hals slekten på Kvikne, før vi kan dra noen sluttning om hvem denne Jens Nielsen Hals er, og hvilke kilder han har for denne påstanden.

Jens Hals nevnes som lagrettemann ca. 1650. "Da bestemte fogd Bang, sorenskriver Carstenssøn, samt lagrettemennene Per Sæter, Jens Hals, Jacob Frenstad og Peder Mørck at "hyttskrivar Tommis" straks skulle "forflytte seg opp i bekken igjen", slik at kveknedølene fikk ha kirkeveien i fred. Den var nemlig av "arilds tid"."

I følge Bygdebok for Innset ble ikke Jens Nielsen Hals hytteskriver før 1655, etter Peder Pedersen Mørck. Han bodde da på gården Storindset. Videre skriver forfatteren at mye tyder på at Jens er sønn av prestesønnen Nils Jensen Hals i dennes annet ekteskap. Etter bare et par års forløp ble Jens avløst som hytteskriver av Valentin Pedersen.

I 1656 søkte Jens Hals på Kvikne overbergmester Barth på Kongsberg om gruveløyve på Høyåsen "på Folldal, ei mil nordvest fra Steigen og Baugen". Jens var fullmektig for Herr Hans og var nok handlanger for prosten. I 1658 søkte dessuten direktør Jürgen Brandt på Kvikne om å drive "Bukseberg". Det var trulig søknader på gruver som allerede var i drift.

At Jens Nielsen Hals var gift med en datter av Herr Hans Lauritsen finner vi i
Sak nr. 201 i tingboka SOLØR 1656-58 (nr. 5)

At Jens var hytteskriver finner vi bl. a. i Tingmøte Kvikne, 31-01-1657.

Jens Nilssøn Hals på Bjørgan var fullmektig. Han var sønn av Nils Hals, en dansk prestesønn som skal ha hatt en gjev plass på slottet, men kom for nær ei av kong Christians vanskelige døtre. Herr Hans var rette mann til å ta Nils i sitt brød. Hvor kommer disse opplysningene fra at Nils Hals var prestesønn og at Herr Hans tok Nils i sitt brød ? Her har nok forfatteren av bygdeboka med feilaktige opplysninger ?

Mer info kommer.........1)

1) H. Finne-Grønn: NST III, s. 199-209.
Ingelstad härads dombok, den 26 Sep. 1670.
Skiftetbrevet etter Lars Jensen Hals.
Sak nr. 201 i tingboka SOLØR 1656-58 (nr. 5)
Tingmøte Kvikne, 31-01-1657
Olav Trygve Hagen: Bygdebok for Innset, bind II, side 123.