slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Lars Jensen Hals ( - 1712)

Lars Jensen Hals ble trolig født i Kvikne. Han døde i 1712 i København. Han var muligens sønn av Jens Nielsen Hals og Dorthe Hansdatter. Lars Jensen giftet seg med Kirsten Sørensdatter.

NB! Vi mener nå å kunne motbevise påstandene om at Jens Andersen Hals var stamfar til Hals slekten i Norge, som H. Finne-Grønn påstår i sin artikkel NST III, s. 199-209. Man har tidligere trodd at Lars var født på Bollerup i Skåne, men dette er feil ettersom Jens Andersen Hals befant seg i Norge mellom 1658 og 1662. I en sak i Ingelstad härads dombok, den 26 Sep. 1670, kommer det frem at Jens først fikk sin egen husholdning etter at han flyttet til Bollerup. Dette samt at han tidligst ble født i siste halvdel av 1638, han døde 57 år gammel i 1696, utelukker Jens som far til søskenflokken i skiftetbrevet etter Lars Jensen Hals, datert 17 Jan. 1713. Ifølge skiftebrevet var Lars "maanedsløitnant".

Forfatteren Roger de Robelin nevner i et innlegg i Digitalarkivets debattforum (14070) at hytteskriver ved Insett (1649) Jens Nielsen Hals fra Danmark og Dorthe Hansdatter Tisløff, datter av sognepresten i Tynset Hans Lauritzen Tisløff og Anne Rasmusdatter, er foreldre til søskenflokken nevnt i skiftebrevet ovan. Jens Nielsen Hals er vel da trolig halvbror til Anders Jensen Hals i Ystad, og således halvonkel til Jens Andersen Hals. Vi får avvente til Robelin utkommer med sin bok om Hals slekten på Kvikne, før vi kan dra noen sluttning om hvem denne Jens Nielsen Hals er, og hvilke kilder han har for denne påstanden. 1)

1) Riksarkivet, Köpenhamn, Söetaten, Admiralitet som domstol, Underadmiralitetsretten, Skiftecharteqver 1712-14 (gl.nr.19), fol. 215-217.