slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Knut Jensen Hals (ca. 1660 - 1725)

Knut Jensen Hals ble født omkring 1660 i Kvikne ?. Han døde den 27 Aug. 1725 på gården Åset, Åmot, Hedmark. Han var sønn av hytteskriver Jens Nielsen Hals og Dorthe Hansdatter. Knut giftet seg omkring 1680 med Siri Knutsdatter Åset. De fikk barna:

1. Jens Knutsen Hals, f. 1681, d. 1737, g.m. Gjertrud Sophie Olsdatter Hornemann (Aamodt)

2. Knut Knutsen Hals, f. 1688, d. 1741, Sokneprest i Åmot, g.m. Anne Olsdatter Hornemann (Aamodt), f. 1682, d. 1742.

3. Hans Knutsen Hals, f. 1690, d. 1750, løytnant, bodde i Moren, 1737 g.m. Anne Waldemarsdatter Riber, f. 1676, d. 1737.

4. Nils Knutsen Hals, f. 1690, d. 1752 Gran på Hadeland, Kaptein, g.m.1. Margrete Helm d. 1731, g.m.2. Anne Christine Winckel 1701 - 1761.

5. Sille Sophie Knutsdatter Hals, f. 1691, d. 1737, g.m. Major Andreas Aarøe d. 1755.

6. Christopher Knutsen Hals, f. 1697, d. 1775, Oberstløytnant, g.m.1. 1716, Kirsten Paulsdatter Gaarder Elverum d. 1732, g.m.2. 18 Juni 1733, Karen Sørensdatter Brun.

7. Anne Knutsdatter Hals, d. 1771, g.m. garnisonfeltskjær på Christianfjeld Thormod Anckarstrøm d. 1754.

8. Dorte Marie Knutsdatter Hals, f. 1702, d. 1767, g.m.1. Willum (Vilhelm) Jørgensen Løchting på Grindalen i Elverum d. 1726, g.m.2. Christoffer Størksen Glad, Terningen.

NB! Vi kan nå motbevise påstandene om at Jens Andersen Hals var stamfar til Hals slekten i Norge, som H. Finne-Grønn påstår i sin artikkel NST III, s. 199-209. Man har tidligere trodd at Knut var født på Bollerup i Skåne, men dette er feil ettersom Jens Andersen Hals befant seg i Norge mellom 1658 og 1662. I en sak i Ingelstad härads dombok, den 26 Sep. 1670, kommer det frem at Jens først fikk sin egen husholdning etter at han flyttet til Bollerup. Dette samt at han tidligst ble født i siste halvdel av 1638, han døde 57 år gammel i 1696, utelukker Jens som far til søskenflokken i skiftetbrevet etter Lars Jensen Hals i 1713.

Forfatteren Roger de Robelin nevner i et innlegg i Digitalarkivets debattforum (14070) at hytteskriver ved Insett (1649) Jens Nielsen Hals fra Danmark og Dorthe Hansdatter Tisløff, datter av sognepresten i Tynset Hans Lauritzen Tisløff og Anne Rasmusdatter, er foreldre til søskenflokken nevnt i skiftebrevet ovan. Jens Nielsen Hals er vel da trolig halvbror til Anders Jensen Hals i Ystad, og således halvonkel til Jens Andersen Hals. Vi får avvente til Robelin utkommer med sin bok om Hals slekten på Kvikne, før vi kan dra noen sluttning om hvem denne Jens Nielsen Hals er, og hvilke kilder han har for denne påstanden.

I april 1681 (tinglest først 1684) solgte Knut Hansen på Åset den halvdel han hadde igjen i Oldervollen etter at den andre var solgt til Åset Nordre, til svigersønnen Knut Jensen Hals. Over resten, kommunitetets eiendom, hadde de bygsel.

Med Knut Jensen Hals kom den slekt inn på Åset Søndre som har hatt gården siden. Han kom fra en dansk ætt. Hans oldefar var fogden Jens Andersen Juel på Jylland som var gift med en datter av Anders Skriver i Hals. Bestefaren var rådmann i Ystad i Sverige, Anders Jensen Hals (han tok altså sin mors navn), og faren var ridefogd i Bollerup, Skåne i Sverige, Jens Andersen Hals. NB! Dette er feil i bygdeboka og bygger på Finne-Grønn. Se ovenfor.


Kvikne kirke

Knut var Korporal ved Opl.nasj.inf.reg. i 1683. Var sersjant der i 1686. – Fenrik ved Østerdalske komp. 23/7 1698. – Premiærløitnant ved samme komp. 20/5 1702. – Kaptein og sjef for skiløperkompaniet under samme regiment 1/7 1711. Kompaniet beordret til Danmark i 1712 eller 1713. I 1716 stod han med sine skiløpere ved Kongsvinger, var senere ved Christianfjeld som sjef for Opl.nasj.inf.reg.et nye Reserve 12/3 1716. Et nyorganisert reservekompani.Fra 1717 var han igjen ved Kongsvinger hvor hans avdeling hadde forskjellige oppdrag. Ved hærens omordn. Fre 15/8 1718 satt han som chef for Øvre Hedmarske komp. I 1723 ble han sjef for Østre Hedemarske kompani.

En tradisjon i familien beretter at Knut Hals kom til Åmot ved slutten av Gyldenløvekrigen som leder av en liten feltvakt med kvarter ved Bremerengen på vestsiden av Glomma mellom Rena og Åsta. Under oppholdet der ble da den unge korporalen kjent med Knut Hansen Åset's datter Siri. Det kan ha gått fort og. Noen trolovelse har det sikkert ikke vært ved nyttår 1680, ellers var nok den unge korporalen blitt buden med i familielaget som Knut Åset holdt da. Men et års tid etter var de to unge gift. Knut Hals kjøpte Rustad lille i Elverum i 1699 og bodde der i flere år

I følge Bygdebok for Innset, side 10, eier Kaptein Knut Hals i 1723 gårdene, Venna, Stae, Brevad, Brevadseng og Brevadslia. 1)

1) Åmot Bygdebok, bind 1, side 76 -77, 86 - 87.
Ovenstad: Den Norske Hærs Officerer 1628-1814. Side 403.
H. Finne-Grönn, "De aeldste led af slegten Hals" (i Norsk slekthist. tidskr. 3, 1932.
Ingelstad härads dombok, den 26 Sep. 1670.
Olav Trygve Hagen: Bygdebok for Innset, bind II, side 10.