slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 Til Grafisk Anetavle

Siri Knutsdatter Åset ( - ca. 1724)

Siri Knutsdatter ble født på gården Søndre Åset, Åmot, Hedmark. Hun døde ca. 1724 på gården Åset. Hun var datter av Knut Hansen Nafset og N.N. Larsdatter Åset. Siri giftet seg omkring 1680 med Knut Jensen Hals. De fikk barna:

1. Jens Knutsen Hals, f. 1681, d. 1737, g.m. Gjertrud Sophie Olsdatter Hornemann (Aamodt)

2. Knut Knutsen Hals, f. 1688, d. 1741, Sokneprest i Åmot, g.m. Anne Olsdatter Hornemann (Aamodt), f. 1682, d. 1742.

3. Hans Knutsen Hals, f. 1690, d. 1750, løytnant, bodde i Moren, 1737 g.m. Anne Waldemarsdatter Riber, f. 1676, d. 1737.

4. Nils Knutsen Hals, f. 1690, d. 1752 Gran på Hadeland, Kaptein, g.m.1. Margrete Helm d. 1731, g.m.2. Anne Christine Winckel 1701 - 1761.

5. Sille Sophie Knutsdatter Hals, f. 1691, d. 1737, g.m. Major Andreas Aarøe d. 1755.

6. Christopher Knutsen Hals, f. 1697, d. 1775, Oberstløytnant, g.m.1. 1716, Kirsten Paulsdatter Gaarder Elverum d. 1732, g.m.2. 18 Juni 1733, Karen Sørensdatter Brun.

7. Anne Knutsdatter Hals, d. 1771, g.m. garnisonfeltskjær på Christianfjeld Thormod Anckarstrøm d. 1754.

8. Dorte Marie Knutsdatter Hals, f. 1702, d. 1767, g.m.1. Willum (Vilhelm) Jørgensen Løchting på Grindalen i Elverum d. 1726, g.m.2. Christoffer Størksen Glad, Terningen.

I april 1681 (tinglest først 1684) solgte Knut Hansen på Åset den halvdel han hadde igjen i Oldervollen etter at den andre var solgt til Åset Nordre, til svigersønnen Knut Jensen Hals. Over resten, kommunitetets eiendom, hadde de bygsel.

Med Knut Jensen Hals kom den slekt inn på Åset Søndre som har hatt gården siden. Han kom fra en dansk ætt. Hans oldefar var fogden Jens Andersen Juel på Jylland som var gift med en datter av Anders Skriver i Hals. Bestefaren var rådmann i Ystad i Sverige, Anders Jensen Hals (han tok altså sin mors navn), og faren var ridefogd i Bollerup, Skåne i Sverige, Jens Andersen Hals. NB! Dette er feil i bygdeboka og bygger på Finne-Grønn. Se under Knut Jensen Hals.

Selv var Knut Jensen Hals født omkring 1660 og ble i 1680 eller begynnelsen av 1681 gift med Siri Knutsdatter Åset. Han var da korporal ved 5. kompani av Østoplandske regiment. I 1702 ble han løytnant, fra 1711 kaptein og sjef for et nytt skiløperkompani som delvis var disponert ved Basmo skanse. I 1716 stod han med sine skiløpere ved Kongsvinger, var senere ved Christianfjeld som sjef for et nyorganisert reservekompani. Fra 1717 var han igjen ved Kongsvinger hvor hans avdeling hadde forskjellige oppdrag. I 1723 ble han sjef for Østre Hedemarske kompani.

En tradisjon i familien beretter at Knut Hals kom til Åmot ved slutten av Gyldenløvekrigen som leder av en liten feltvakt med kvarter ved Bremerengen på vestsiden av Glomma mellom Rena og Åsta. Under oppholdet der ble da den unge korporalen kjent med Knut Hansen Åset's datter Siri. Det kan ha gått fort og. Noen trolovelse har det sikkert ikke vært ved nyttår 1680, ellers var nok den unge korporalen blitt buden med i familielaget som Knut Åset holdt da. Men et års tid etter var de to unge gift.

Knut Hals kjøpte Rustad lille i Elverum i 1699 og bodde der i flere år.

Skifte etter Siri ble holdt den 7 Des. 1724. Dette nevnes i en odelssak den 2 Juni 1728. 1)

1) Åmot Bygdebok, bind 1, side 76 -77, 86 - 87.