slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Johan Rango (1646 - 1711)

Rådmann Johan Rango ble født 1646. Han døde 65 år gammel 1711 i Ystad, Sverige. Han giftet seg første gang med Elisabet Juliana Donner. De hadde barna:

1. Karl Johan Rango.
2. Lisken Rango, g.m. borgeren Erhard Åkesson.
3. Magdalena Lovisa Rango, g.m. Christian Barfoth i Karlskrona.
4. Justina Beata Rango, g.m. underofficeren Sven Uttermann.

Skiftet etter Elisabet ble holdt den 29 aug. 1699 i Ystad, Sverige: Fra boken "Ystads bouppteckningar 1611 - 1735":

"Johan Rango, rm. o kommisarie, hans hustru Elisabet Juliana Donner död "för två år sedan". Barn: Karl Johan Rango (8 år); Lisken Rango 13 år); Magdalena Lovisa Rango (10 år); Justina Beata Rango (3 år).".

NB! I selve skiftet heter datteren Magdalena Joviniana Rango og ikke Magdalena Lovisa Rango. Alle barna er også ett år eldre.


Rango's underskrift fra skiftet etter Elisabet Juliana Donner.

Johan giftet seg andre gang med enken Metta Pedersdatter. Ekteskapet med Metta virker ikke særskilt lykkelig, for Metta døde den 14 Sep. 1704 hos sin datter Øllegard, og skal da ha "bortrymt" fra sin ektemann. (fra Ystad dombok 1704).

Johan giftet seg for tredje gang med enken Anna Maria Erhardsdatter.

Skiftet etter Rådmann Johan Rango ble holdt den 1 mai 1721 (NB! se teksten) i Ystad. Fra boken Ystads bouppteckningar 1611 - 1735:

"Johan Rango, rm., död. (före 14.3.1711). Hustru: Anna Maria Erhardsdotter. Hans barn i 1. äkt. med Metta N.N. (skifte 29.2.1699) (NB! dette er feil, den første kona het Elisabet Juliana Donner og hennes skifte var den 29 Aug. 1699): Karl Johan Rango - förm. hm. Rasmus Feldner: Avl. Lisken Rango, gift med bg. Erhard Åkesson, som efterlämnat döttrarna Juliana Erhardsdotter - förm. bg. o skom.mst. Knut Larsson - och avl. Dorotea Erhardsdotter; Magdalena Jofiniana Rango, (NB! I skiftet etter moren kalles hun Magdalena Joviniana Rango) änka efter Christian Barfoth i Karlskrona, som hade sonen Jörgen Andreas N.N. (7 år) - närv. för henne prosten Haquinius Lacander; Justina Beata Rango, gift med underofficeren Sven Uttermann. Änkans barn i tid. äkt. med Åke Larsson: Erhard Åkesson, gift med Lisken Rango (se ovan); Agneta Åkesdotter, gift med Peter Rötting. - Nämnes: inspektoren Anders Ehn, vars änka gift om sig med inspektoren Jonas Petrejus; assessorn vid Kommerskollegium i Köbenhamn Christian Simonsen, som var skyldig boet pengar efter revers d.d. Stockholm 11.6.1694, av vilka enligt avl. Johan Rangos skifte av 13.4.1715 1/4-del går till avl. Jakob Simonsens barn. - Enligt avl. Rangos testamente skall den hans dotter Jofiniana tillfallande arvedelen "för sin olydnad och ohörsamhet" ej vara mera än 300 Rdl., vilka insättas i Malmö barnhus, varimot barnhuset åtager sig att klä och föda henne som andra barnhuslemmar. Enligt skrift av 19.5.1721 hade hon en - tydligen utom äkteskap född - son Jörgen Andreas (7 år), som "Karin sal. Andreassons haft hos sig på 5te års tid och hållit i skola" (jmf. G. Carlquist, Lunds stifts herdaminne II:9, 400-01). - I boet fanns en förgylld silverbägare (10 lod), tecknad med JHS 1673, och en mindre sådan tecknad PWL - GED 1669, samt en annan med namnet Jöran Halke, Stahle eller Stake - DJ, och "sal. Rangos Conterfey uti gull infattat".". 1)

1) Boken "Ystadhistoria i Sten" av Sven Carlquist och Gösta Borg, Ystads Fornminnesförenings skrift nr XII (1967).
S. Otto Brenner: Ystads bouppteckningar 1611 - 1735.
Skiftebrev etter
Elisabet Juliana Donner, datert 29 Aug. 1699 i Ystad.
Ystad dombok 1704.