slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Mette Pedersdatter ( - 1704)

Mette Pedersdatter døde den 14 Sep. 1704, Sövde, Färs härad, Skåne, Sverige. Hun var datter av en Peder og en ukjent mor. Hun giftet seg med Jens Andersen Hals. De fikk barna (rekkefølgen usikker):

1. Hannibal Jensen Hals, d. 17 Okt. 1705, Sövde, Sverige,
2. Ida Jensdatter Hals, d. 1699, g.m. 16 Jan. 1694, kyrkoherden i Everöd, Jacob Simonsen (Ingelotz).
3. Øllegard Jensdatter Hals, f. 1682, d. 19 Jan 1718, Sövde, Sverige, g.m.1. Kyrkoherde i Sövde Arendt Brandenburg, g.m.2. kyrkoherde i Sövde Christoffer Schönbäck

Jens Andersen Hals bodde i Ystad frem til 1658 da hans stemors bror, Werner Nielsen, krevde at Jens skulle reise til København for å være i tjeneste sammen med ham, og følge ham til Norge hvor Werner hadde blitt utnevnt av Admiral Laurits Lauritssen Galtung til fogde over Lister len. Når Jens ankom København, krevde derimot Laurits Galtung at Jens skulle være i hans tjeneste, og slik ble det. Jens fulgte med Galtung til Norge og var der Galtung's skriver i ett år før han noen år var i tjeneste hos fogden Werner Nielsen. Etter at Galtung var død, reiste så Jens tilbake til København i 1662, hvor han var ved det kongelige rentekammer frem til 1664 da han og en Peder Nielsen fikk 3 års arrende på Bollerup gård. Det var hans fader Anders Jensen Hals og hans stemors bror som var kausjonister for dette arrende.

Jens Andersen Hals ble altså i 1664 forvalter på Bollerup i Skåne. Han kalles også "arrendator" og i 1666 ble han ridefogde til Bollerup. Jens deltar også livlig i skifteprocessen efter faren. Ved skifte den 31 august 1674 i Ystad efter svågeren og borgeren Tilluf Jacobsen og hustru Ingeborg Pedersdatter opptrådte han på barnas vegne, såsom "han hadde deres moster udi senge" dvs at han var gift med Ingeborg's søster.

Efter Jens sin død, giftet kona Mette seg på nytt med rådmann i Ystad, Johan Rango. Ekteskapet med Rango virker ikke særskilt lykkelig, for Mette døde den 14 september 1704 hos sin datter Øllegard, og skal da ha "bortrymt" fra sin ektemann (fra Ystad dombok 1704). Rango døde 65 år gammel i 1711. Rango's underskrift fra skiftet etter hans hustru Elisabet Juliana Donner.

Jens' enke nevnes ved høsttinget 1697 ved Järrestads häradsrätt:

"Enkian hustru Mätta sahl: Jöns Halls instämt Lars Persson i Wrannarp för skuldfordran 1 D:r 6 öre Smt, Lars Persson war till wedermähle tillståår skulden, lofwar dhen samma till förstkommande Martijnj betahla, hwilket Rätten honom Jempte 26 öre Smtz Expenser förelade effterkomma eller undergå laga Execution." 1)

1) Boken "Ystadhistoria i Sten" av Sven Carlquist och Gösta Borg, Ystads Fornminnesförenings skrift nr XII (1957)
H. Finne-Grönn, "De aeldste led af slegten Hals" (i Norsk slekthist. tidskr. 3, 1932, s. 206 - 208).
Ystad Dombok 1704.
S. Otto Brenner, Ystads Bouppteckningar 1611 - 1735. Arkiv för svensk släktsforskning, Malmø 1965.
Järrestads häradsrätts domböcker, hösttinget 1697.
Riksarkivet, Köpenhamn, Söetaten, Admiralitet som domstol, Underadmiralitetsretten, Skiftecharteqver 1712-14 (gl.nr.19), fol. 215-217
Ingelstad häradsrätts domböcker