slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Jens Andersen Hals (ca. 1638 - 1696)

Jens Andersen Hals ble født omkring 1638/1639 i Ystad, Sverige. Han døde 57 år gammel i 1696 og ble gravlagt den 19 juni 1696 i Bollerup kirke, Skåne, Sverige. Han var sønn av Anders Jensen Hals og Sidsel Pedersdatter Ring. Jens var gift med Mette Pedersdatter. Følgende barn er kjente:

1. Hannibal Jensen Hals, d. 17 okt. 1705, Sövde, Sverige,
2. Ida Jensdatter Hals, d. 1699, g.m. 16 jan. 1694, kyrkoherden i Everöd, Jacob Simonsen (Ingelotz).
3. Øllegard Jensdatter Hals, f. 1682, d. 19 jan 1718, Sövde, Sverige, g.m.1. Kyrkoherde i Sövde Arendt Brandenburg, g.m.2. kyrkoherde i Sövde Christoffer Schönbäck

Jens hustru nevnes bl. a. i Ingelstad härads domböcker, 1667 og 1671. Om dette er Mette er ukjent, men han var iallefall gift med henne i 1674, hvilket fremkommer i skiftebrevet etter hans svåger Tilluf Jacobsen.


Bollerup borg.

Vi mener nå å kunne motbevise påstandene om at Jens Andersen Hals var stamfar til Hals slekten i Norge, som H. Finne-Grønn påstår i sin artikkel NST III, s. 199-209.

Mellom 1654 - 1656 bodde Jens hjemme i Ystad og gikk i skole hos sin far. I 1657 kom hans stemors bror, den velfornemme Werner Nielsen på besøk til hans far og ville ta med seg Jens til Sorø i Danmark, der han skulle få trening i skriving ved skriverstuen. Jens fulgte med Werner og ble i hans tjeneste i 1/2 års tid. Denne tjenesten begrenset seg dog til å være oppasser for Werner på hans reiser og andre måter. Jens reiste så hjem igjen til Ystad.

Jens Andersen Hals bodde i Ystad frem til 1658 da Werner Nielsen, krevde at Jens skulle reise til København for å være i tjeneste hos ham, og følge ham til Norge, hvor Werner hadde blitt utnevnt av Admiral Laurits Lauritssen Galtung, til fogde over Lister len. Når Jens ankom København, krevde derimot Laurits Galtung at Jens skulle være i hans tjeneste, og slik ble det. Jens fulgte med Galtung til Norge og var der Galtung's skriver i ett år før han noen år var i tjeneste hos fogden Werner Nielsen. Etter at Galtung var død, reiste så Jens tilbake til København i 1662, hvor han var ved det kongelige rentekammer frem til 1664 da han og en Peder Nilsen Toarp fikk 3 års arrende på Bollerup gård. Det var hans fader Anders Jensen Hals og hans stemors bror som var kausjonister for dette arrende. Se Ingelstad härads dombok nedenfor.

Jens Andersen Hals ble altså i 1664 forvalter på Bollerup i Skåne. Han kalles også "arrendator" og i 1666 ble han ridefogde til Bollerup. Jens deltar også livlig i skifteprocessen efter faren. Ved skifte den 31 august 1674 i Ystad efter svågeren og borgeren Tilluf Jacobsen og hustru Ingeborg Pedersdatter opptrådte han på barnas vegne, såsom "han hadde deres moster udi senge" dvs at han var gift med Ingeborgs søster.


Jens Hals' underskrift, fra farens skifte

I en sak i Ingelstad härads dombok, den 26 Sep. 1670, kommer det frem at Jens først fikk sin egen husholdning etter at han flyttet til Bollerup i 1664. Dette samt at han tidligst ble født i siste halvdel av 1638, han døde 57 år gammel i 1696, utelukker Jens som far til søskenflokken i skiftetbrevet etter Lars Jensen Hals i 1713. I tillegg kan nevnes at iallefall datteren til Jens, Øllegard levde ved skiftet etter Lars Jensen Hals, men nevnes ikke ved dette skifte !!

Efter Jens sin død, giftet kona Mette seg på nytt med rådmann i Ystad, Johan Rango. Ekteskapet med Rango virker ikke særskilt lykkelig, for Mette døde den 14 september 1704 hos sin datter Øllegard, og skal da ha "bortrymt" fra sin ektemann. (fra Ystad Rådhusrätt 1704). Rango's underskrift fra skiftet etter hans hustru Elisabet Juliana Donner.

Jens' enke nevnes ved høsttinget 1697 ved Järrestads häradsrätt:

"Enkian hustru Mätta sahl: Jöns Halls instämt Lars Persson i Wrannarp för skuldfordran 1 D:r 6 öre Smt, Lars Persson war till wedermähle tillståår skulden, lofwar dhen samma till förstkommande Martijnj betahla, hwilket Rätten honom Jempte 26 öre Smtz Expenser förelade effterkomma eller undergå laga Execution."

Mer info kommer.....1)

1) Boken "Ystadhistoria i Sten" av Sven Carlquist och Gösta Borg, Ystads Fornminnesförenings skrift nr XII (1957)
H. Finne-Grönn, "De aeldste led af slegten Hals" (i Norsk slekthist. tidskr. 3, 1932.
Ystad Dombok 1704.
S. Otto Brenner, Ystads Bouppteckningar 1611 - 1735. Arkiv för svensk släktsforskning, Malmø 1965.
Järrestads häradsrätts domböcker, hösttinget 1697.
Riksarkivet, Köpenhamn, Söetaten, Admiralitet som domstol, Underadmiralitetsretten, Skiftecharteqver 1712-14 (gl.nr.19), fol. 215-217
Ingelstad häradsrätts domböcker
Bollerup Kyrkböcker: C:1 1689 - 1804, (Foto 115).