slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Anders Jensen Hals (1605 - 1667)

Anders Jensen Hals ble født i 1605 på Halsgaard på Hals, Jylland, Danmark. Han døde i februar 1667 i Ystad i Sverige. Han var sønn av Jens Andersen Juel og Anne Andersdatter Hals. Anders giftet seg første gang omkring 1635 i Ystad med Sidsel Pedersdatter Ring. De hadde sønnen:

1. Jens Andersen Hals, f. omkr. 1639, Ystad, Sverige, d. 19 Apr. 1696 i Blentarp, Skåne, Sverige.

Bomerke til Anders Jensen Hals,
fra Ingelstad Härads Dombok
den 14 Okt. 1658

Kona Sidsel døde i 1653 i Ystad og Anders Jensen Hals giftet seg på nytt den 9 okt. 1654 med Maren Nielsdatter. Anders ble gravlagt i Maria Kyrkan i Ystad den 8 mars 1667, (se skisse og bilde nedenfor). Fra boken "Ystadhistoria i Sten" kan vi lese:

GRAV nr. 31
Södra sidoskeppet.

Blågrå kalksten, storlek 215,5 x 141,3 cm.
Mittpartiet upptages av ett ovalt fält med en inskriven fyrkant med ett krucifix i relief; däröver en bevingad änglamask och nedtill en dödskalle vilande på korslagda benpipor. Mittfältet flankeras av tvenne halvkolonner upptil förenade av en sprängd barockgavel på vars sidor trumpetblåsande
änglar och i vars mitt Kristus reser seg med korsfanan. Mellan halvkolonnerenas postament en oval kartusch med avnött inskrift.


Anders Jensen Hals' gravsten

Anders Jensen Hals var född på Hals gård Jylland, son av Jens Andersen Juel och Anne Andersdtr. Hals. Han upptog således moderns efternamn. Til Ystad kom han troligen på 1650-talet, där hans namn för första gången förekommer i tullräkenskaperna för år 1635. I stadens pantebok nämndes han första gången som rådmann i 1650. Ganska ofta förekommer han i kämnärsrättsprotokollen från 1650- och 60-talen och kallas där jämväl ridefogde till Malmöhus, vilket tyder på att han förvaltade vissa kronoegendomar i länet, förmodligen i Ystadtrakten. Som belägg för denna hans verksamhet kan nämnas att han 1656 instämdes til kämnärsrätten av Ystadborgaren Rasmus Thommesen Holst (d. före 1663) för ogulden magasinhyra "för säd av Kungl. Maj:ts korn", som han låtit förvara i Holts gård. När A. H. året därpå stämdes för skatterestantier lämnade han till sitt försvar den upplysningen, att han godvilligt betalat skatt i över 20 års tid trots att han ringa eller ingen borgelig näring haft i staden. Han försvarade sig vidare med att hans hustu avlidit 1653 och då satt honom " i stor vidlyftighet och betryck med gäld". A. H. ägde en gård vid Östergatan. Han avled i februari 1667.

G 1:o omkr. 1635 med Sissel Pedersdtr. Ring (d. 1653) 2:o m. Maren Nielsdtr. (syster till Werner Nielsen, stamfader till den norska släkten Werenskiold). Barn endast i 1:a giftet; Jens Andersen (f. o. 1636) ridefogde och förvaltare på Bollerup.

Ur grifteboken och därtil hörande handlingar framgår följande om detta gravställe:

På 1600-talet tilhörande Rådmann Anders Hals' änka Maren. Genom arv övergick äganderätten till Rådmann Johan Rango (f.o. 1646 d. i Y. 1711 18/2), som sålde den till handelsman Gotfrid Schilling. 1739 17/1 avstod Gottfrid Schillings arving Helena Witting, då gift med borgaren Daniel Höijer (f. 1689 d. 1752 16/2), gravstället till kyrkan. 1764 11/9 ägde handelman Bengt Gråberg (f. i Y. 1719 5/4 d. 1803) gravstället. 1)

1) Boken "Ystadhistoria i Sten" av Sven Carlquist och Gösta Borg, Ystads Fornminnesförenings skrift nr XII (1957)
H. Finne-Grönn, "De aeldste led af slegten Hals" (i Norsk slekthist. tidskr. 3, 1932,).
S. Otto Brenner: Ystads bouppteckningar 1611 - 1735.
Skiftebrev etter Anders Jensen Hals
Ingelstad Härads Dombok den 22 Sep. 1658