slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Sidsel Pedersdatter Ring ( - 1653)

Sidsel Pedersdatter Ring døde den 20 oktober 1653 og ble begravet den 30 oktober 1653 i Ystad, Sverige. Hun var meget sannsynlig datter av Peder Hansen Ring og Ingeborg Knutsdatter. Hun giftet seg omkring 1635 seg med Anders Jensen Hals. De hadde sønnen:

1. Jens Andersen Hals, f. omkr. 1636, Ystad, Sverige, d. 19 juni 1696, Bollerup, Ingelstad herred, Skåne, Sverige.

Sidsel døde i 1653 i Ystad og Anders Jensen Hals giftet på nytt den 9 okt. 1654 med Maren Nilsdatter (Werenskiold slekten). Anders ble gravlagt i Maria Kyrkan i Ystad den 8 mars 1667, (se skisse og bilde nedenfor). Fra boken "Ystadhistoria i Sten" kan vi lese:

GRAV nr. 31
Södra sidoskeppet.

Blågrå kalksten, storlek 215,5 x 141,3 cm.
Mittpartiet upptages av ett ovalt fält med en inskriven fyrkant med ett krucifix i relief; däröver en bevingad änglamask och nedtill en dödskalle vilande på korslagda benpipor. Mittfältet flankeras av tvenne halvkolonner upptil förenade av en sprängd barockgavel på vars sidor trumpetblåsande
änglar och i vars mitt Kristus reser seg med korsfanan. Mellan halvkolonnerenas postament en oval kartusch med avnött inskrift.

Anders Jensen Hals var född på Hals gård Jylland, son av Jens Andersen Juel och Anne Andersdtr. Hals. Han upptog således moderns efternamn. Til Ystad kom han troligen på 1650-talet, där hans namn för första gången förekommer i tullräkenskaperna för år 1635. I stadens pantebok nämndes han första gången som rådmann i 1650. Ganska ofta förekommer han i kämnärsrättsprotokollen från 1650- och 60-talen och kallas där jämväl ridefogde till Malmöhus, vilket tyder på att han förvaltade vissa kronoegendomar i länet, förmodligen i Ystadtrakten. Som belägg för denna hans verksamhet kan nämnas att han 1656 instämdes til kämnärsrätten av Ystadborgaren Rasmus Thommesen Holst (d. före 1663) för ogulden magasinhyra "för säd av Kungl. Maj:ts korn", som han låtit förvara i Holts gård. När A. H. året därpå stämdes för skatterestantier lämnade han till sitt försvar den upplysningen, att han godvilligt betalat skatt i över 20 års tid trots att han ringa eller ingen borgelig näring haft i staden. Han försvarade sig vidare med att hans hustu avlidit 1653 och då satt honom " i stor vidlyftighet och betryck med gäld". A. H. ägde en gård vid Östergatan. Han avled i februari 1667.

G 1:o omkr. 1635 med Sissel Pedersdtr. Ring (d. 1653) 2:o m. Maren Nielsdtr. (syster till Werner Nielsen, stamfader till den norska släkten Werenskiold). Barn endast i 1:a giftet; Jens Andersen (f. o. 1636) ridefogde och förvaltare på Bollerup.

Ur grifteboken och därtil hörande handlingar framgår följande om detta gravställe:

På 1600-talet tilhörande Rådmann Anders Hals' änka Maren. Genom arv övergick äganderätten till Rådmann Johan Rango (f.o. 1646 d. i Y. 1711 18/2), som sålde den till handelsman Gotfrid Schilling. 1739 17/1 avstod Gottfrid Schillings arving Helena Witting, då gift med borgaren Daniel Höijer (f. 1689 d. 1752 16/2), gravstället till kyrkan. 1764 11/9 ägde handelman Bengt Gråberg (f. i Y. 1719 5/4 d. 1803) gravstället. 1)

1) Boken "Ystadhistoria i Sten" av Sven Carlquist och Gösta Borg, Ystads Fornminnesförenings skrift nr XII (1957)
H. Finne-Grönn, "De aeldste led af slegten Hals" (i Norsk slekthist. tidskr. 3, 1932, s. 199 - 209).
Ingelstad härads domböcker.