slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Peder Hansen Ring ( - ca. 1631)

Peder Hansen Ring døde omkring 1631 i Stora Köpinge, Skåne, Sverige. Han var gift med Ingeborg Knutsdatter. De hadde følgende kjente barn (rekkefølgen usikker):

1. Sidsel Pedersdatter Ring, begravet 30 okt. 1653, Ystad, Sverige, g.m. ca. 1635, Anders Jensen Hals.
2. Hans Pedersen Ring, Rådmann i Ystad, d. 1674 g.m. Hustru Karin Zakariasdatter.
3. Christen Pedersen Ring, handelsmann og rektor.
4. Dorothea Pedersdatter Ring, g.m.1. Presten i S:t Petri kirke i Ystad, Jakob Jensen, g.m.2. Presten i S:t Petri kirke i Ystad, Bonaventura Jakobsen Weiser.

Peder Hansen (lat. Petrus Johannis Ringensis, egenh. Per Hanss.) var prest (kyrkoherde) i Stora Köpinge pastorat i Skåne, Sverige. Av handlinger i et mål frembragt for den danske herredagen 1633, ang. en strid mellom Tyge Axelsen Brahe til Tosterup og Lunds domkapitel, fremgår det at Peder Hansen hadde blitt kalt til pastoratet i 1593.

Under hans tid ble kirken omfattende restaurert. Han nevnes flere ganger i kirken. På en av benkene som finnes rundt orgelverket finner man innskriften "Eccl. Past. Pet. Joh. Ringensis 1595", på predikstolskronen "Patronus Christiernus Nicolai Anno Æt. 64 Canon. Lundensis, Petrus Johannis S.E. Minister et Magnus Mathiæ Superint. et Canon. Lund." og årstallet 1597 samt på den ene av to "uppståndare" til en stol for prestegårdskvinnene "Petrus Joh. Filius Ringensis", på den andre "Engelburga D. Canuti Filia. Anno 1615". (Her ser vi bevis for at Peder var gift i 1615 med Ingeborg).


Stora Köpinge Kyrka, Klikk på bildet for å se bildet i stort format.

 

I disse innskrifter har man tydelig forklaringen til navnet som nevnes i ser. past. (rekkefølgen på prestene i kirken) "Peder Ring". Når det gjelder betegnelsen "Ringensis" får man vel anta at det herved menes at han kommer fra et sted med navnet Ring f. eks. (forsamling i Århus Amt) eller Ringe (Svenborg Amt).

Peder Hansen Ring "H. Peder" nevnes med meget berøm i "Visitatsbogen"; i Okt. 1618 var biskopen på besøk i Stora Köpinge og fant alt i god ordning og at kyrkoherden var en alldeles fortreffelig lærd og i sin tjeneste en meget tro mann.

Den 7 Mars 1627 prediket biskopen i Köpinge i nærvær av menighetene i Glemminge, Tosterup, Övraby, Benestad og Nedraby, og kun ungdommene i Köpinge kunne sin "katekes".

Peder ble også hyllet av N. Tryggonius i 1606 som "docte Petre". Den 14 Feb. 1610 nevnes Peder som medundertegner i Hannas ved valget av dep. for Ingelstads herred til hyllningen i Lund samme år den 15 Apr.

Forøvrig så nevnes han 1611 - 1614 og 1626 - 1631 da han har betalt presteskatten for "Köpinge oc Tosterup". Han har levert opplysning til 1624 års "Presterelation", han nevnes i 1626 års fortegnelse samt i "Malmöhus läns räkenskaper".

I 1607/08 og 1610/11 har han gjort innbetalninger for bokved resp. havre og i "Landskrona läns räkenskaper" har han i 1611/12 betalt 13 mk i "ollongäld" for 19 svin og 14 "weringar", og 1627/28 og 1631/32 med årlige innbetalninger av 4 dlr. for ved.

Ettersom Peder's eftertreder bør ha kommet hit omkring 1631 og Peder de siste gangene forekommer i ovenstående skattelengder og läns räkenskapene samme år, kan man med sikkerhet anta at han døde omkring 1631.

Det finnes foreløpig ikke noe direkte bevis for at Peder Hansen Ring er far til søskenflokken ovenfor, men det finnes som sagt meget sterke indisier på dette. For det første så stemmer det perfekt med navn, tid og sted. Stora Köpinge ligger kun ca. 4 km fra Ystad. Videre har han en sønn Hans og både Peder og Ingeborg går igjen som navn på barna til både sønnen Hans og datteren Dorothea, samt i senere generasjoner. Mange av etterkommerne var også prester eller gift med en prest som var vanlig i Skåne på denne tiden.

Det er mulig at de også har hatt sønnene Knut (Pedersen ?) Ring som hadde sønnen Peder Knutsen Ring, klokker i Hjortsberga n. i et klokkermål 1697 og Jens (Pedersen ?) Ring som bl. a. hadde sønnene Peder Jensen Ring og handelsmann Jens Jensen Ring i Karlshamn. 1)

1) Carlquist: Lunds stifts herdaminne, Ser. 2:9, side 431 - 432 og 354.
Carlquist: Lunds stifts herdaminne, Ser. 1, side 145.
Carlquist: Lunds stifts herdaminne, Ser. 2:9, side 353 - 354.
Boken "Ystadhistoria i Sten" av Sven Carlquist och Gösta Borg, Ystads Fornminnesförenings skrift nr XII (1967)
H. Finne-Grönn: "De aeldste led af slegten Hals" (i Norsk slekthist. tidskr. 3, 1932, s. 206 - 208).
Rådsretten i Ystad, Mai 1664.
Georg Henric Bæijer: Beskrivfning öfver Staden Ystad, 1793. Utgitt av Sven Carlquist i 1965 på oppdrag av Ystad Fornminneförening.