slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Dorothea Pedersdatter Ring ( - etter 1668)

Dorothea Pedersdatter Ring var meget sannsynlig datter av Peder Hansen Ring og Ingeborg Knutsdatter. Hun giftet seg første gang i 1631 med presten i S:t Petri kirke i Ystad, Jacob Jensen (1585 - 17 Des. 1652). De hadde 6 sønner og 4 døtre, hvorav 5 er kjente:

1. Rådmann Jens Jacobsen, f. omkr. 1636, d. 24 Jan. 1703 i Ystad, g.m.1. Katarina Rasmusdtr. Risoer, g.m.2. Anna Maria Erhardsdatter.
2. Ingeborg Jacobsdatter, f. 4 Feb. 1645, d. 26 Juni 1691, g.m.1. Hans Hansen Resen, g.m.2. Anders Hansen Julius.
3. Kyrkoherde Peder Jacobsen, d. 1677 i Ystad, g.m. Birgitte Hillebrandsdtr. d. 19 Juni 1720 i Ystad.
4. Anders Jacobsen, d. 1670 i Ystad (før 3 Okt.). Rektor ved Ystad latinska skola.
5. Jacob Jacobsen, d. omkr. 1685.


Klosterkyrkan, S:t Petri i Ystad

Dorothea giftet seg andre gang med presten i S:t Petri kirke i Ystad, Bonaventura Jacobsen Weiser (1627 - 30 mai 1660). Opplysningene fremkommer på gravstenen og i herdaminne (prestebiografier).

Grav nr. 13 i S:t Petri kyrkan i YstadKalksten, inmurad i korets sydvästra hörnvägg, storlek 231 X 151 cm. Dette är otvivelaktigt en av de ståtligaste gravstenarna i kyrkan, och den minner om de två kyrkoherdar i Petri församling, som efterträdde den ovan (under nr 11) omtalade Peder Mortensen. Här är det, som framgår av inskriften, båda deras maka Dorotea Pedersdotter Ring, som låtit resa detta minne över sina båda män. "HER UNDER HVILER HÆDERLIGE MENDH H JACOB JENSON PROVIST OC PRÆST HER 44 AAR DØDE 1652 DEN 17 DECEMB. ÆTAS 67 H: BONA VENTURA JACOBSEN WEISER PRÆST 7 AAR DØDE 1660 - 30 MAIJ ÆTAS 33 MED DERIS K. HUSTRU DORETHEA PEDERSD LEFDE I ECTESKAB MED H JACOB 21 AAR, AFLEDE BØRN 6 SØNER 4 DØTTRE MED H. BONA VENTURA 6 AAR DØDE 16 - DENE STEEN HAFVER HÆDERLIG OC GUDFRYCTIG MATRONA DORETHEA S H JACOBS LADET BEKOSTE SINE S MEN TIL EN IHUGKOMELSIS BERÖMELSE 1671 - NU HVILER VI MED FRED OC SOFVER I VOR MODER: VOR SJÆL EVINDERLIG SKAL FRYDES I VOR BRODER". Denna gravsten är som sig bör ochså medtagen i 1830 års beskrivning (Se bil. 2) med i allt väsentligt samma textåtergivning.


Jacob Jensen og Bonaventura Jacobsen Weiser's Gravsten

I herdaminnet (a.a. sid. 490) uttalas i biografien över Jacob Jensen, att han tydligen stammat från Malmö. Ytterligare några notiser om honom finnes däri men med hänsyn till den osedvanligt - måhända unikt - långa prästgärningen han utövat här i staden är kunskaperna om honom ganska ringa.

Jacob Jensen ingick efter första hustruns död nytt äktenskap omkring 1631 med Dorotea Ring, som således överlevde honom och därefter ingick nytt gifte med hans efterträdare Bonaventura Jacobsen Weiser. Enligt Herdaminnet (a. a. sid 490 och 491) tillhörde denne säkerligen en tysk släkt, och den "Bonaventura Weisser Erfurtensis", som 1635 inskrevs vid Rostocks universitet, kan förmodas ha varit hans farbror, efter vilken kyrkoherden i Petri församling tagit sitt namn. Det är han, som författat den intressanta likpredikan över rådmannen Jakob Ebbesen, vilken ger en så detaljerad inblick i denne Ystadsrådmans levnad och väg till ämbetet (Se S. Carlquist: "Oluff Kofod och Jacob Ebbesen", art. i Ystads Allehanda 3 och 10 dec. 1955). Tillsammans med sin hustru skänkte Bonaventura Weiser ett alltjämt bevarat mässingsdopfat til St. Herrestads kyrka med bilden av Bacchus på tunnan med kanna och bägare i händerna! Av herdaminnet (a. a. sid 491) framgår också, att det blev Jacob Jensens son Peder Jacobssen, som kom att efterträda sin styvfader Bonaventura Jakobsen Weiser i kyrkoherdeämbeetet i Petri församling. 1)

1) Boken "Ystadhistoria i Sten" av Sven Carlquist och Gösta Borg, Ystads Fornminnesförenings skrift nr XII (1967), side 136 - 138,
G. Carlquist: Lunds stifts herdaminne, Från reformationen till nyaste tid, Ser. II Biografier, bok 5, side 445ff og 490 - 491.
S. Otto Brenner: Ystads bouppteckningar 1611 - 1735.
Georg Henric Bæijer: Beskrivfning öfver Staden Ystad, 1793. Utgitt av Sven Carlquist i 1965 på oppdrag av Ystad Fornminneförening.