slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Øllegard Jensdatter Hals (omkr. 1682 - 1718)

Øllegard Jensdatter Hals ble født omkring 1682 på Bollerud i Skåne, Sverige. Hun døde 36 år gammel den 19 januar 1718 i Sövde, Färs härad, Skåne, Sverige. Hun var datter av Jens Andersen Hals og Mette Pedersdatter. Øllegard giftet seg i Bollerup kirke den 25 februar 1696 med enkemann og kyrkoherde i Sövde, Arent Brandenburg. De fikk barna (alle født i Sövde):

1. Anna Cecilia Brandenburg, f. 13 juli 1697, begravet 1 okt. 1697.
2. Anna Cecilia Brandenburg, f. 13 juni 1698, trolig død som spebarn.
3. Ida Brandenburg, f. 14 juli 1699, d. 10 apr. 1744 i Trelleborg, g.m. 1723 med korpral Lars Lilljecrants i Fugie.
4. Jens Brandenburg, f. 4 juni 1701, korpral, oppholdt seg i Halmstad.
5. Mariana Brandenburg, f. 28 juli 1702, lägrad under äktenskapslöfte 1733 av kyrkoherden i Slågarp A Floræus
6. Christian Ludvig Brandenburg, d 1706, 4 år.
7. Ulrika Eleonora Brandenburg, f. 21 mars 1705, n. som fadder 24 nov. 1734.
8. Rebecka Brandenburg, f. 10 des. 1706, d. 8 sep. 1760, g.m. 3 okt. 1732 i Sövde, kapten Carl Köningsfelt, f. 11 feb. 1684 i Karlshamn, d. 25 juli 1767 i Sövde.
9. Charlotta Amalia Brandenburg, f. 18 sep. 1708, begravet 5 mars 1718 i Sövde.

Fra Arents herdaminne (prestebiografi):

"A.B.
var bördig från Halland, men hade nära släktningar i Malmö. Handlanden och rådmannen i Halmstad Hans Arentsen hade näml. dels sonen Arent (f. aug 1642, begr. 1722 8/6), som blev borgare i Malmö och där ingift i stadens førnämsta borgarskap, dels en son Petrus, som kvarblev i Halmstad och blev far till A.B. Denne torde ha varit f. o. 1665, blev efter erhållen enskild undervisn. inskr. som student i Khmn 1682 20/11, i Lund 1683 18/6, avlade ex. theol. 1686 26/8, ex. philos. 1690 16/4, disp. pro gr. s.å. 21/5 ("Societas paterna", pres. J. Lundersten), fil. mag. 1692 25/11. 1691 supplikerade han hos K.m:t' om det vakanta regalgället Båstad och hänvisade bl.a. till att han haft den lyckan att 1690 25/6 i en predikan i Kristianstad ge kungen själv "underdånigt prov af mina ringa studier". 1692 20/1 blev han också prv. till Båstad, men lägenheten här var " så ringa och fattig, att man därvid ingalunda väl kan subsistera", skriver han 1693 7/4 i ett brev till biskopen, där han också kan meddela, att han nu fått patronus', gen.-guv. R. v. Aschebergs kallelse till S. & B.: s.å. 21/5 skrev han kontrakt med kh. Dolphins änka. 1696 var han respondens vid prm., 1705 22/5 blev han hdsprost, 1706 var han orator vid prm, och 1707 22/5 blev han hdsprost i Färs kontr. men kom endast i 3 år att tjänstgöra som sådan. Hans hustru meddelar CE. att han avled 1710 natten mellan 16/5 och 17/5.

A.B:s meritforteckning vittnar om att han varit bland de mera framstående. Men att döma av ett i Färs hdstings prot. 1696 29/10 refererat bråk förefaller det, som om A.B. kunnat vara en ganska bister herre. Han hade enl. rannsakningsprot. beställt en drällvävnad av Henrik Hansson Vävare, vilken han vid leveransen befann dålig, varför han vägrade betala mer än en del av det overenskomna beloppet; vävaren blev rasande och skällde A.B. for "skelm, hunsfot, tiuf, stratenröfware och bleckskitare", men denne var lika grov i munnen och svarade "din tunga borde skäras från din hals och ditt huvud läggas för din rumpa", varpå han lät sina drängar köra ut vävaren."

Gjennom giftemålet med Øllegard ble Arendt Brandenburg inndratt i den vanskelige arvetvisten efter rådmannen i Ystad Johan Rango (død 1711) som var gift 3 ganger. Den 2:e gangen kort og ulykeligt med Øllegards moder Mette. Mette døde hos dattern i Sövde den 14 sep. 1704.

Etter ektemannens død giftet Øllegard seg den 20 mai 1712 i Sövde, Färs härad, med ektemannens etterkommer som kyrkoherde i Sövde Christoffer Schönbäck. De fikk barna:

1. Britta Lisa Schönbäck, f. 20 apr. 1713, g.m. 25 okt. 1733 i Välinge med kämnären i Ängelholm Jakob Lind.
2. Hans Arendt Schönbäck, f. 3 des. 1715, trolig dødsom spebarn, ikke nevnt i arvsoppgjøret.
3. Hedvig Helena Schönbäck, f. 1717, dpt. 30 aug. 1717, begravet 5 mars 1718.

Tydligvis oppstod det en stor arveprosess etter Øllegard som var meget rik. Hennes seneste ektemann lyktes med å få deres datter Britta Lisa til å bli den hovedarving. Britta Lisa var meget rik. Se Luggude hdstings prot. 1724 18/2 innførte fortegnelse.

Mer info kommer.....1)

1) KB Benestad C:1 1686 - 1743
KB Søvde 1693 -1737 folio 166
Lunds stifts herdaminne, Band VI, Färs och frosta kontrakt, S 384 f

Boken "Ystadhistoria i Sten" av Sven Carlquist och Gösta Borg, Ystads Fornminnesförenings skrift nr XII (1957)
H. Finne-Grönn, "De aeldste led af slegten Hals" (i Norsk slekthist. tidskr. 3, 1932, s. 206 - 208).
S. Otto Brenner, Ystads Bouppteckningar 1611 - 1735. Arkiv för svensk släktsforskning, Malmø 1965.
http://hem.passagen.se/gronstub/vapen.htm (Brandenburg, Arent)
Bollerup kirkebok 1696 (Foto 90).