slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Knut Rasmussen ( - 1612)

Kyrkoherden Knut Rasmussen døde den 12 Mars 1612 i Ingelstorp, Skåne, Sverige. Han var gift, men konas navn er ukjent. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. En sønn. (se nedenfor).
2.
Ingeborg Knutsdatter, g.m. Peder Hansen Ring.
3. Sidsel (Cecilie) Knutsdatter, f. ca. 1603, d. 1678, g.m.1. presten Peder Olsen, g.m.2. presten Tønnes Gregersen, g.m.3. presten Christen Jensen.

Knud's hustru er som nevnt ovenfor ukjent, men to prestefruer viser seg å være hans døttre. I et brev fra presten (kyrkoherden) S. Svanholm til CE 28/1 1697, forsvarer nemlig Svanholm sitt forestående giftermål med borgerdatteren fra Ystad, Dorothea Petersdatter (Uppendick), med at hun hadde mange prestelige aner. Bl a var hennes farfar kyrkoherde Tønnes Gregersen, hennes fars morfar Herr Knut i Ingelstorp, hennes fars morbror Hr Per i Köpinge, m fl. Disse opplysninger innebærer at en av Knut's døttre var gift med kyrkoherden i Västra Nöbbelöv Tönnes Gregersen, og hans hustru Sidsel (Cecilia) er kjent. Mer forvirrende er opplysningen om at hennes fars morbror var Hr Per i Köpinge, ettersom det her kun kan være snakk om kyrkoherden i Stora Köpinge, Peder Hansen Ring. Men om denne har vært gift med en søster til Dorothea's farmor, kan han selvsagt kalles hennes "fars morbror" (med morbror menes her onkel: morbror = onkel på svensk), og i kirken i Stora Köpinge, finnes faktisk en innskrift der det fremgår at Peder Ring i 1615 var gift med "Engilburga D. Canuti Filia" (Ingeborg) og årtallet viser at hun må ha vært den eldre datteren til Knut. (mer om disse døttre ovenfor).

Knut var først prest (kykoherde) i Övraby i Ingelstad kontrakt der han nevnes ved hyllningsakten 1584 "Knudt Rasmussen herrisproust". Senere nevnes han i fortegnelsen over kronens geistlige gods 1591/92 som kyrkoherde i Ingelstorp og Valleberga "Sognepresten er Her Knud och haffuer thill sinn annex Wallsbierrig".

F.o.m. 1591/92 nevnes han flere ganger som kyrkoherde i Ingelstorp og Valleberga og som herredsprost i en innskrift på en gammel predikstolsdør "Canuto Erasmi Patore hoc opus elaboratum est A.D. 1593".

I Malmöhus räkenskaper 1593/94 hvor lensmannen har mottat 6 tønner havre av "Her Knudt i Ingellstrup for nogenn wrag wedt", og i 1607/08 hvor hans dreng måtte bøte for "jomfruekrenckelse". Han nevnes også i et "intyg" 5/12 1600 hvor han hadde tatt del i København universitets rett til studieskatt av kirkene i Lunds stift.

I N. Tryggonius' "Poëmata" 1606 ble han hyllet med et dikt, der det fremgår Tryggonius og en sønn av Knud hadde vært studiekamerater (antagelig i Ystad). Knud nevnes i hyllningsakten 1610 som "wor kiere herritzproust Her Knud Rasmussön".

I Landskronas läns räkenskaper 1611/12 har han betalt "ollongäld" med 16 1/2 mk for 31 svin og 4 "weringar", samt han hadde betalt presteskatten 1611. Ifølge en bevart gravsten med latinsk innskrift døde han "vir clariss. et pietate et eruditione dum vixerat haud vulgari præcelles Dominus Canutus Erasmi..." 12/3 1612. 1)

1) Carlquist: Lunds stifts herdaminne, Ser. 2:9, side 353 - 354, 431 - 432 og 460.
Carlquist: Lunds stifts herdaminne, Ser. 2:5, side 359 - 360.