slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Kristen Nielsen Friis (1584 - 1653)

Kristen Nielsen Friis ble født 1584 i Ribe, Danmark. Han døde den 2 mars 1653 i Ribe. Han var sønn av Niels Hansen Grisbæk og Kirsten Christensdatter. Kristen giftet seg den 13 okt. 1617 med Ingeborg Lauridsdatter (ca. 1592-1631), datter av den avdøde borgmester i Ribe Laurids Thøgersen. De hadde 6 sønner og 4 døtre. (Flere døde tidlig):

1. Kirsten Kristensdatter Friis, f. 1618, d. 21 feb. 1701 i Ribe. Begr. 1 mars i Sct. Cathrine, g.m. kjøpmann i Ribe, Jens Pedersen Brøndum.

2. Laurids Kristensen Friis, f. 1619, d. 1659, g.m.1. 1649, Else Jesdatter (1625-1653), g.m.2. 1656, Vibeke Jensdatter (1638-1709). Borger, rådmann og kjøpmann i Ribe. Fikk huset på Storegades nordside, som farfaren hadde bygd. Hadde flere barn, hvoriblandt Maren, som blev gift med den lærde Peder Terpager.

3. Ingeborg Kristensdatter Friis, f. ca. 1620, d. 10 mars 1703 i Ribe, g.m. 1647, Morten Larsen Hillerup, (-1676) Borgmester i Ribe. Som borgmester forsøkte hennes mann å avverge hekseprosessen mot Maren Spliid. Stor etterslekt med navnet Friis, f.eks. professor i historie Aage Friis. En stor gren lever som lærere og landmenn i egnen mellom Ribe og Varde.

4. Maren Kristensdatter Friis, f. 22. mai 1621 i Ribe, d. 1689, g.m. 27. august 1654 i Ribe, Rasmus Clausen Hammer, (1620-1658). Sogneprest i V. Vedsted. .

5. Niels Kristensen Friis, f. ca. 1622, d. 1654. Prest i Hygum ved Rødding. Ble 1652 prest i Hygum ved Rødding, men tok sitt liv 1654 over et ekteskapsløfte, som han hadde måtte gi formannens enke.

Kristen Nielsen Friis ble student i 1603 og leste i København til 1606. 1608 -11 studerte han i utlandet ved universitetene i Basel og Strasburg og reiste deretter et par år som hovmester for den unge adelsmannen Jørgen Bülow. I 1603 kom han hjem og ble magister (c: dr.theol.) i København. 1614 - 23 var han rektor ved sin hjembys skole og ivaretok dette embede med en slik dyktighet, at skolen kom i stort ry, så det strømmet elever til skolen i et meget stort antall, til og med fra Norge. I 1623 oppga han dog skolen og overtok det lettere embede som lektor i teologi ved domkirken og samtidig var sogneprest i V. Vested. Som lektor skulle han tre ganger i uken holde latinske forelesninger for "kanniker, sognedegne og forstandige borgere".


Kristens Friis' våben avtegnet etter gravstenen.


I 1625 ble han uheldig innblandet i en temmelig alvorlig sak. En fetter av ham, Jens Andersen, hadde under et klammeri drebt sin bror Hans. Vitnene hevdet at det hadde skjedd i selvforsvar, og tovsmændene (nævningerne) svor ham "til sin fred". Men så viste det seg at Kristen Friis hadde påvirket "tovsmændene" sterkt til fordel for Jens, så saken måtte gjenopptas. Friis dømtes til å betale 75 rdl., og Jens dømtes fredløs, han flyktet fra byen.

1630 finner vi Kristen Friis som en av de høyeste bidragyterne til den frivillige fattigkasse; han tegnet seg for 30 rdl. årlig. 1640 ble han kannik, hvilket ytterligere økte hans inntekter. Dessuten kunne han også handle; han eksporterte bl. a. 40-50 okser årlig. 1650 kjøpte han sin fars hus på Storegade av sin bror Hans' arvinger. Kristen døde den 2 mars 1653 og ble begravet i domkirken hvor hans gravsten finns i det nordre sideskib.


Kristen Friis' gravsten. 1)

1) Friis, Hans Hansen: Fra Niels Hansen Griisbech til Anders Tranberg Friis, Randers 1942
Friis-Petersen, H.: Familien Friis fra Ribe gennem 400 år, Århus 1949