slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Niels Hansen Grisbæk (1549 - 1618)

Niels Hansen Grisbæk ble født 1549 i Grisbæk, Danmark. Han døde den 11 des. 1618 i Ribe, Danmark. Niels ble trolovet den 21 mai 1583 og gift 25 august 1583 med enken Kirsten Christensdatter. De hadde barna:

1. Kristen Nielsen Friis, f. 1584, d. 2. mars 1653.
2. Hans Nielsen Friis, f. 14 okt. 1587, d. 26 juni 1650.

Niels ble født i 1549, sannsynligvis i Grisbæk i Vejrup sogn ved Bramming, og trolig var han av bondestand. Han var rådmann og han var en av de mest fremtredende kjøpmenn fra Ribes storhetstid. I 1576 var han i tjeneste hos borgermesteren i Ribe, Laurids Thøgersen, men ble selvstendig næringsdrivende i 1580. Hans kapital var da 69 rdl. og en del lån, men han var sparsommelig, driftig og dyktig og kom seg opp. Så da han i 1618 overdro handelen til sin sønn Hans, eide han 14000 rdl. foruten meget fast eiendom. Han bodde på Storegades nordside i en gård han selv hadde bygd på en brandtomt fra 1580. I 1595 ble han rådmann, og 1602 -18 var han forman for gilden.

Han nevnes ofte i tdomsbøkene, f.eks. var han 1608 sammen med borgmesteren og en annen rådmann i København da "den udvalgte prins" Christian ble hyldet som tronfølger. I sitt testamente ga han en lysarmatur til domkirken og 200 rdl., som skulle brukes til å vedlikeholde den med lys. Eiendommen på hans gårdsplass (ved apoteket) betaler den dag i dag renter av dette beløp. Hans gravstein finnes i domkirkens gulv.

Hans 2 sønner kalte seg Friis etter hustruens første ektemann.


Lysestaken som Niels Grisbæk skjenkte til domkirken.
1)

1) Friis, Hans Hansen: Fra Niels Hansen Griisbech til Anders Tranberg Friis, Randers 1942
Friis-Petersen, H.: Familien Friis fra Ribe gennem 400 år, Århus 1949

A. Halling: Meine Vorfahren und ihre Verwandtschaften, Glyckstadt, 1905.
Nye Danske magasin II/38.