slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Hr. Ole Jensen Hornemann (Aamodt) (1645 - 1728)

Ole Jensen Hornemann (Aamodt) ble født i 1645 i Oslo. Han døde i 1728 på prestegården i Åmot i Hedmark. Han var sønn av presten Hr. Jens Bondesen og en ukjent mor. Hr. Ole var gift, men konas navn er ukjent. De fikk barna:

1. Maren Olsdatter Hornemann, f. 1677, d. 1747, Skifte
2.
Gjertrud Sophie Olsdatter Aamodt, f. 1681, d. 1747, g.m. Jens Knutsen Hals, f. 1681, d. 1737
3. Anne Olsdatter Hornemann,
f. 1682, d. 1742, g.m. presten Knut Knutsen Hals, f. 1688, d. 1741
4. Anne Marie Olsdatter Aamodt, g.m. kapellan Ole Wilhelm Dop, d. 1733.
5. Christian Olsen Hornemann (1687 - gravlagt 6/6 1729), g. m. Karen Adriansdtr. Bockhardt. Barn: 1. Anne Margrete, f. 1717. 2. Ole, f. 1718. 3. Adriane Marie, dp. 21/11 1721 (fadder Lucie Parelius). 4. Søren, dp. 15/9 1724. 6. Nicolai Johannes Aamodt, dp. 9/2 1727. 6. Kristiane (1729-29/3 1797). Ved skiftet etter Kr. Hornemann 14/4 1730 møter for barna Jens Knutsen Hals som er gift med hans søster.

Ole Jensen Hornemann, som han var døpt, Ole Aamodt som han etter hvert kaldte seg selv, var født i 1645 i den tid faren var slottskapellan i Oslo. Han ble student i 1667, avla sin geistlige embetsed som pers. kapellan hos faren i Åmot 13 januar 1671 og var altså nettopp kommet i stillingen da han så vel ved dag som ved natt holdt sine forhør over de ulykkelige rendøler som da satt i Åmot prestegard. Ung og nidkjær som han var, får vi vel tro at hans eksaminasjoner tok sikte på å bringe de standhaftige til syndserkjennelse og dermed også syndsforlatelse.

Da faren var død, fikk sønnen kallet, og hr. Ole avla embetseden som sokneprest til Åmot 15 februar 1685.

Også hr. Ole kjenner vi som en driftig gardbruker, som i likhet med faren drev Åmot og Prestegarden under ett. Han ville også ha det til at Ødegården var prestebordets eiendom, men her hadde han bygda mot seg, da den mente at Ødegården var kirkens eiendom, noe som også var rett. Men kirkeeierne solgte ikke Ødegården før noen år etter presten var død.

Hr. Ole døde i kallet i 1728 og var altså da 83 år. Som sin far ga han menigheten en gave. Den gamle kirkeklokke med årstallet 1695 har nemlig en innskrift at den er skjenket av Ole Hornemann "med almuens hjelp".

I 1713 hadde han fått som pers. kapellan Ole Wilhelm Dop som var gift med hans datter Anne Marie. Dop døde i 1733. 1)

1) Åmot Bygdebok, bind III, 197.
Hedmark fylke, Åmot i Åmot, Ministerialbok nr. 2 (1734-1779), Døde og begravede 1746-1747, side 436-437.
Hedmark fylke, Åmot i Åmot, Ministerialbok nr. 2 (1734-1779), Døde og begravede 1743, side 432-433.
Hedmark fylke, Stange, Ministerialbok nr. 2 (1724-1740), Døde og begravede 1729, side 488-489.
Kristian Olsen Hornemann: Se Stange bygdebok (gården Sanderud).