slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Hans Olson Vyrkjesdal (1696 - 1765)

Hans Olson ble født i Vyrkjesdal i Sogn og Fjordane i 1696. Han døde i Vyrkjesdal i 1765. Han var sønn av Ola Hansson og en ukjent mor. Hans giftet seg 20 juli 1721 med Kari Hansdatter fra Brandsdal i Gulen. De hadde barna:

1. Hans Hansson, f: 1729, Vyrkjesdal. Han var åndsveik.
2. Lisbet Hansdatter, f: omkring 1731, Vyrkjesdal.

Hans fikk bygselbrev på hele bruket bnr. 2, den 22 oktober 1722 fra sognepresten Nikolai Stabel. Bruket ble da verdsatt til 1 pund 15 marker smør.

Matrikkelen fra 1723 forteller at det da var to brukere på gården, men ingen husmenn. Skylden var 1 laup og 12 marker smør, og Eivindsnes- og Sandnes kirke eide halvparten hver. Gården hadde ellers "Brændeved Skov", ikke seter, men en flomkvern, og ligger 1/4 mil fra sjøen og 6 3/4 mil fra Bergen. "Ringe kornart, Aarvant og tung vunden". Utsæd: 4 tønner havre. Avling 12 tønner. Buskap: 12 kyr, 6 ungnaut, 12 sauer og en hest. "Lever alleene af Qvæg Afling".

I 1743 var Hans lagrettesmann og han ble også nyttet som takstmann og verge. Så i 1744 dør kona Kari og den 16 juni samme år ble det skiftet etter henne.Netto bo 20-2-18 riksdaler.

Hans giftet seg for andre gang 30 juni 1744 med Anna Jonsdatter fra Austgulen. Hans drev bruket fram til sin død, og den 12 juni 1765 ble det skiftet etter ham. Netto bo 9-0-19 riksdaler. Hans og Anna hadde barna:

1. Jon Hansson f. 1745
2. Kari Hansdatter, f. 1748.
3. Hans Hansson, f. 1753.
4. Ingeborg Hansdatter, f. 1754.
5. Synneve Hansdatter, f. 1755

Hans Olsons enke Anna, giftet seg på nytt 30 desember 1766 med enkemann Kristen Olson fra Norddal. De tok da over halvparten av bnr. 2 med 18 marker smør. Det resterende gikk til Joen (sønn av Hans og Anna). Anna og Kristen bodde på bnr. 3, og til å begynne med drev de sammen med Joen som bodde på bnr. 2. Men i 1668 fikk Kristen et barn med stedatteren sin Kari Hansdatter. Småjenta ble døpt Marit Kristensdatter. For brotsverket sitt ble begge dømt på et ekstrating den 1 februar 1769 " til at straffes på deres Liv, ved at miste Hovederne ved Sverd, og deres legemer etter Henrettelsen uden Ceremoni at begraves på kirkegården". Men dommen ble anket til Kongens nåde, og kongen var for en gangs skyld nådig, så de to slapp med fengselsstraffer, trolig 10 år, ettersom Kari ble gift i 1779. Marit Kristensdatter døde ugift 14 august 1792.

Anna, kona til Kristen, drev bruket sammen med sønnen sin til 1788. Da fikk Kristen bygselbrev fra sogneprest Dresing, for det året døde Anna. 1)

1) Bygdebok Gulen