slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Kari Hansdatter (1698 - 1744)

Kari Hansdatter ble født i 1698 på gården Brandsdal i Gulen i Sogn og Fjordane. Hun døde i 1744 på gården Vyrkjesdal i Gulen. Hun var datter av Hans Danielson og en ukjent mor. Kari giftet seg 20 juli 1721 med Hans Olson. De hadde barna:

1. Hans Hansson, f: 1729, Vyrkjesdal. Han var åndsveik.
2. Lisbet Hansdatter, f: omkring 1731, Vyrkjesdal.

Hans fikk bygselbrev på hele bruket bnr. 2, den 22 oktober 1722 fra sognepresten Nikolai Stabel. Bruket ble da verdsatt til 1 pund 15 marker smør.

Matrikkelen fra 1723 forteller at det da var to brukere på gården, men ingen husmenn. Skylden var 1 laup og 12 marker smør, og Eivindsnes- og Sandnes kirke eide halvparten hver. Gården hadde ellers "Brændeved Skov", ikke seter, men en flomkvern, og ligger 1/4 mil fra sjøen og 6 3/4 mil fra Bergen. "Ringe kornart, Aarvant og tung vunden". Utsæd: 4 tønner havre. Avling 12 tønner. Buskap: 12 kyr, 6 ungnaut, 12 sauer og en hest. "Lever alleene af Qvæg Afling".

I 1743 var Hans lagrettesmann og han ble også nyttet som takstmann og verge. Så i 1744 dør kona Kari og den 16 juni samme år ble det skiftet etter henne.Netto bo 20-2-18 riksdaler.

Hans giftet seg for andre gang 30 juni 1744 med Anna Jonsdatter fra Austgulen. Hans drev bruket fram til sin død, og den 12 juni 1765 ble det skiftet etter ham. Netto bo 9-0-19 riksdaler. 1)

1) Gulen