slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Muserud før 1801:

Eiere:

1. 4 Juli 1403, Hr. Ogmund Bergthorssön (Bolt) mageskifter 2 Markebol i Kjos og 1 i Haukelid i Röken til Sigurd Hallvardssön mod et Markebol i Heggen og Trediedelen i Ofnerud og Muserud sammesteds. Datert Heggen 4 Juli 1403.


2.
1615 - 1642, Amund Hyggen østre (nedregården) eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1615. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617. Amund eier 7 lispund salt ved Landskatten 1618 - 1637 og ved Båtmannsskatten
1635/1636 - 1641/1642. Han eier 7 lispund salt ved Jordeboka 1624 og 1626.


3.
1644 - , Anders [Amundsen ?] Hyggen vestre eier 7 lispund salt ved Rosstjenesteskatten 1644/1645 - 1658/1659 som da er oppført som hans eget odelsgods. Det samme eide han ved odelskatten 1647/1648.


4.
1647 - 1673, Ved skattematrikkelen 1647 eier Hans Lauridtzen paa Bragnes 1 fr. salt med bøxell. Hans eier fortsatt 1 fjerding salt med bygsel ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 - 1660/1661, det er da pantegods. Han eier 7 lispund salt med bygsel ved Jordeboka 1661.


5.
- 1685, Ved Skifte etter Christopher Hansen Galschøt den 9 Mars 1685 eier han 1 fjerding salt som pantegods.


6.
- 1686, Hendrich Blichfeldt,


7.
1686 - , Amund Eriksen Gilhus,


På tinget i Røyken den 3 Des. 1688 tinglyser Amund Eriksen Gilhus et kjøpebrev på 1 fjerding salt i Muserud. Datert 5 Juli 1686. Han tinglyste også et odelsløsningsbrev på 6 1/2 lispund salt i Muserud fra Hans Amundsen Åsaker. Datert 12 Apr. 1686.


8. - 1718, Aslak Amundsen Kjekstad,


9. 1718 - 1725, Jon Hansen Åsaker,


På tinget i Røyken den
12 Des. 1718 tinglyser Jon Hansen Åsaker sitt skjøte fra lensmann Aslak Amundsen på 6 1/2 lispund salt med bygsel i gården Muserud. Datert 16 Nov. 1718.

Se også neste eier.


10. 1725 - 1731, Halvor Iversen Grette,

På tinget i Røyken den
13 Des. 1735 tinglyser Gullich Gundersen sitt salg av gården Muserud som skylder 7 lispund salt med bygsel til Jørgen [Aslaksen] Kjekstad boende på Bragernes for 173 riksdaler. Her kommer det fram at Jon Hansen Åsaker solgte gården Muserud til Halvor Iversen den 10 Nov. 1725.

Se også neste eier samt bruker nr. 6.


11. 1731 - 1773, Gullich Gundersen Askestad,

På tinget i Røyken den
13 Des. 1731 tinglyser Gullich Gundersen sitt skjøte fra korporal Halvor Iversen på 6 1/2 lispund salt med bygsel i gården Muserud for 170 riksdaler. Datert 10 Nov. 1731.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1735 tinglyser Gullich Gundersen sitt salg av gården Muserud som skylder 7 lispund salt med bygsel til Jørgen [Aslaksen] Kjekstad boende på Bragernes for 173 riksdaler. Jørgen var oldesberettiget til Muserud. Datert Muserud 12 Nov. 1735.

På samme tinget protesterte Frants Kjekstad mot dette skjøte.

Trolig ble protesten tatt tilfølge eller så kjøpte Gullich tilbake Muserud ettersom han fortsatt eier Muserud i 1736.

Se også neste eier samt bruker nr. 7.


12.
1773 - 1791, Aasmund Gundersen Muserud,

På tinget i Røyken den
8 og 9 Des. 1773 tinglyser Gullich Gundersen sitt salg av gården Muserud til sin sønnesønn og eneste arving Aasmund Gundersen. Datert Muserud den 13 Okt. 1773.

Se også bruker nr. 9.


13. 1792 - 1800, Johannes Olsen Nærsnes,

Se bruker nr. 10.


14. 1800 - ,
Johanna Enersdatter,

Se bruker nr. 11.

Kjente brukere:

1.
1616 - 1642, Amund Muserud,

Amund er vel trolig identisk med Amund Hyggen Østre ? eier nr. 2, som trolig brukte begge gårdene. Se under Hyggen østre.


Amund er oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Amund nevnes i Bygningsskatten 1618 - 1641/1642
.

2. 1661, Truls Muserud

Truls var oppsitter på Muserud ved Jordeboka 1661. Det opplyses om at gården i lang tid har ligget øde.


3.
1653 - 1673, Hans Larsen Muserud,


I Manntallet
1664 nevnes Muserud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Hans Larsen på Bragernes. Husmannen Reier Benaldsen 36 år bor også på gården.

I 1674 bodde Hans på Bragernes i Drammen.

4. 1673 - 1714, Cornelius Iversen Muserud, f. ca. 1631, d. 1714, g.m. Ingeborg Ennersdatter, f. ca. 1621, gravl. 6 Mars 1712.

På tinget i Røyken den 22 Mai 1673 i en tyverisak der to personer hadde gjort innbrudd hos gammelpresten Her Hans Olsen og hos Anne salige her Cortis på Villingstad, hadde Hans og Anders Hekleberg, Anders Larsen Aasagger og Cornelius Muserud fått betalt for å holde vakt over fangene. Fangene klarte å rømme og fogden mente at disse fire vaktene burde settes i arresten.

I en supplikk datert den 1 Aug. 1673 ber Hans Hekleberg på egne og naboers vegne om at de må være fri for fogdens tiltale ovenfor. (RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ad/L0003: Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll, 1671-1682, s. 189b-190a).

På tinget i Røyken den 31 Aug. 1676 stevnes Cornelius Museruds hustru Ingeborg Ennersdatter for å ha stjålet 7 kornbånd og Cornelius sin søster Birgitte Iversdatter for å ha stjålet 8 kornbånd fra Peder Kielbech. Saken fortsatte på tinget i Røyken den 9 Okt. 1676, her kommer det frem at da kornet ble stjålet var Cornelius i kongens tjeneste ved grensen for å forsvare landet mot rikets fiender. Han visste derfor ingenting om dette å kunne derfor heller ikke besvare spørsmål. Ingeborg og Birgitte ble dømt til å betale bøter.

På tinget i Røyken den 22 Sep. 1686 ble Cornelius Muserud stevnet for slagsmål med Hans Guttersrud. Cornelius hustru ble beskyldt for å være en trollkjerring.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1690 stevnes Cornelius og hans sønn Ole Corneliussen for slagsmål og helligbrøde. Saken fortsatte på tinget i Røyken den 2 Des. 1690, her nevnes Birgitte Iversdatter Heggum som Cornelius Museruds søster.


Cornelius var oppsitter
ved skattemanntallet 1694 - 1696.

Bonden (Cornelius) var oppsitter på Muserud ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor der sammen med sin kone.

Barn iallefall:

1. Ole Corneliussen, g.m. 21 Okt. 1703, Helge Andersdatter. neste bruker.


5. - , Ole Corneliussen, g.m. 21 Okt. 1703, Helge Andersdatter.

n. 28 Juni 1690, 2. Des. 1699, 15 Sep. 1711, 8 Juli 1718,

Ole var oppsitter på Muserud ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor der sammen med sin kone.

6. - , Jon Hansen,

Jon Hansen var oppsitter ved matrikkelen 1723.

7. 1725 - 1731, Halvor Iversen, d. ca. 1773, g.m.1. 29 Sep. 1724, Sidsel Gundersdatter Askestad, g.m.2. 26 Apr. 1733, Aaste Sørensdatter Syltingli, g.m.3. 9 Jan. 1752, Anne Andersdatter Vahl.

8. 1731 - 1773, Gullich Gundersen, f. ca. 1686, gravl. 15 Okt. 1775, g.m.1. 24 Juni 1713, Ragnild Aasmundsdatter (f. ca. 1677 - d. 1745) , g.m.2. 8 Okt. 1745, Gunnild Olsdatter, (f. ca. 1704, gravl. 20 Nov. 1785).


9.
- 1745,
Gunder Gullichsen, dpt. 22 Okt. 1713, gravl. 16 Feb. 1745, g.m. 15 Nov. 1733, Boel Thoresdatter Bølstad.


10.
1773 - 1791,
Aasmund Gundersen, dpt. 22 Aug. 1734, gravl. 5 Juni 1791, g.m. 24 Nov. 1770, Johanne Enersdatter Hyggenstranden.

11. 1792 - 1798, Johannes Olsen, dpt. 23 Okt. 1757, d. 9 Des. 1825, g.m. 1 Mai 1792, enken Johanne Enersdatter.

NB! Han rømte fra kona i 1798 og ble etterlyst i avisa. I 1800 forlangte han skifte fordi han ikke orket å leve i et helvete med henne. De ble skilt og han flyttet tilbake til Nærsnes.12.
1798 - 1801, Johanna Enersdatter, f. ca. 1742, d. 12 Mai 1816, g.m.1. 24 Nov. 1770, Aasmund Gundersen, g.m.2. 1 Mai 1792, Johannes Olsen.

Ved folketellingen
1801 bor Johanne på gården Muserud sammen med tre av sine barn. Hun er skilt og bruker gården.

Ved begravelsen står hun oppført som konen til Johannes [Olsen] Nærsnes, men fraskilt.

13. 1801 - , Gullick Aasmundsen, dpt. 25 Okt. 1778, d. 9 Nov. 1852, g.m. 3 Nov. 1803, Pernille Gundersdatter.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Peder nevnes under
husmenn og håndtverkere i Landskatten 1618.
2. Thorer nevnes under
husmenn og håndtverkere i Landskatten 1618.
3.
Poul nevnes under husmenn og håntverkere ved Landskatten 1624
- 1627.
4. Laurits nevnes under husmenn ved Landskatten 1634.
5.
Birgitte Iversdatter Muserud, søster av bruker nr. 3 Cornelius Iversen.
6. Laurits Muserud, n. 3 Des. 1688,
7. Anders Muserud, n. 4 Apr. 1696,
8. Sivert Muserud, n. 28 Juni 1700,

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 612.