slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Gullich Gundersen Askestad/Muserud (ca. 1686 - 1775)

Gullich Gundersen ble født ca. 1686 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Han døde 89 år gammel i 1775 på gården Muserud, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Gunder Evensen og Anne Halvorsdatter Askestad. Gullich giftet seg den 24 Juni 1713 i Røyken kirke med Ragnild Aasmundsdatter. De hadde barna:

1.
Gunder Gullichsen, dpt. 22 Okt. 1713, gravl. 16 Feb. 1745, g.m. 15 Nov. 1733, Boel Thoresdatter Bølstad.


Gullich var oppsitter på Askestad ved manntallet (skoskatten) i
1711. Han er da ugift og bor på Askestad sammen med 2 søstre.


Gullich trolovet seg den 5 Mars 1713 i Lier, så kona Ragnild var trolig derfra.

Gullich var oppsitter på Askestad ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1731 tinglyser Gullich Gundersen sitt skjøte fra korporal Halvor Iversen på 6 1/2 lispund salt med bygsel i gården Muserud for 170 riksdaler. Datert 10 Nov. 1731.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1735 tinglyser Gullich Gundersen sitt salg av gården Muserud som skylder 7 lispund salt med bygsel til Jørgen [Aslaksen] Kjekstad boende på Bragernes for 173 riksdaler. Jørgen var oldesberettiget til Muserud. Datert Muserud 12 Nov. 1735.

På samme tinget protesterte Frants Kjekstad mot dette skjøte.

Trolig ble protesten tatt tilfølge eller så kjøpte Gullich tilbake Muserud ettersom han fortsatt eier Muserud i 1736.

På skiftet etter Ragnild Aasmundsdatter Muserud den 13 Juli 1745 får vi vite at hun etterlot seg mannen Gullick [Gundersen] Muserud samt den nylig avdøde sønnen Gunder Gullicksen som var gift med Boel Thoresdatter og at de hadde sønnen Aasmund Gundersen. Vi får også vite at Boel hadde brødrene Lars Thoresen Bølstad og Lars Thoresen Spikkestad.

Gullich giftet seg andre gang den
8 Okt. 1745 med Gunnild Olsdatter.

På tinget i Røyken den 8 og 9 Des. 1773 tinglyser Gullich Gundersen sitt salg av gården Muserud til sin sønnesønn og eneste arving Aasmund Gundersen. Datert Muserud den 13 Okt. 1773.

Gullich ble gravlagt den
15 Okt. 1775 i Røyken kirke. Han var da 89 år gammel og den eldste mannen i sognet.

Mer info. kommer ......
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1776, side 232.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1709-1713, side 111.
SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 574-575.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.