slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Slemmestad Ødegården før 1801: Matrikkelnr. 80. Under utvikling.

Eiere:

1.
2.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1. 1652 - , Hans

På tinget i Røyken den 20 Des. 1655 nevnes Hans Slemmestad Ødegården. Han var da skyldig for tømmer 4 år.


2. 1688 - , Gaute Trulsen,

Gaute var i tjeneste på Nærsnes hos Sophia Leth i 1680.

Han nevnes på Slemmestad iallefall f.o.m. 1688.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyses Goute Trugelsen sitt bygselbrev på Ødegaarden Slemmestad med skyld til Frogner kirke på 1/2 skippund salt og 1 ort fra stiftsskriveren Rasmus Broholm. Datert 2 Nov. 1793.

Gaute var oppsitter på Slemmestad Ødegården ved Skattemanntallet 1694.

Goute Slemmestad er lagrettemann den 2 Mars 1700.

Ved manntallet (skoskatten) i 1711 nevnes Gaute, konen og en datter.

Gaute Trulsen var oppsitter på gården Slemmestad Ødegården ved matrikkelen 1723.


3.
- 1735,
Sersjant Hans Olsen, f. ca. 1689, gravl. 12 Apr. 1743, g.m. 13 Juli 1736, enken Anne Nilsdatter Hammer.

Hans flyttet til gården Store Slemmestad. Se nedenfor.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1735 tinglyser fogden Hans Nilsen at da beboeren av den kong. majestets gård Slemmestad fenrik Johan Steen godvillig har avstått og oppladt sitt bruk og havende bygsel til sergeant Hans Olsen ved oberstløytnant Bjørnsens kompani etter en missive der Johan Steen oppgav sine årsaker den 17 Nov. 1734. Fogden Hans Nilsen bygsler og fester dermed kongens gård Slemmestad som skylder 2 skippund 6 lispund salt med bygsel samt bygsel over salige Kaptein Wibes arvinger eiende 1 skippund salt uten bygsel og over 3 lispund Lier prestebol beneficeret til sergeant Hans Olsen m.m. Datert Strømsø den 27 Jan. 1735.


4. 1735 - 1753, Ellef Thoresen, f. ca. 1675, gravl. 12 Juli 1753, g.m. Live Andersdatter.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1753 tinglyser Live Andersdatter, Ellef Thoresens Slemmestads etterleverske og den salige mannens eneste arving Iver Børresen Knem sitt salg av 1/2 skippund salt med bygsel i Slemmestad Ødegården for 200 riksdaler til Lars Gulbrandsen. Datert Slemmestad den 12 Okt. 1753.


5. 1753 - , Lars Gulbrandsen, f. ca. 1711, gravl. 30 Sep. 1778, g.m.1. 10 Nov. 1742, Malene Bjørnsdatter Yggeset, g.m.2. 28 Jan. 1766, Dorthe Sørensdatter Elneseie.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1753 tinglyser Live Andersdatter, Ellef Thoresens Slemmestads etterleverske og den salige mannens eneste arving Iver Børresen Knem sitt salg av 1/2 skippund salt med bygsel i Slemmestad Ødegården for 200 riksdaler til Lars Gulbrandsen. Datert Slemmestad den 12 Okt. 1753.

Ved hovedmanntallet 1765 er enkemannen Lars Gulbrandsen oppsitter på gården Slemmestad Ødegården. Det bor totalt 4 personer over 12 år på Slemmestad Ødegården.


6. 1779 - 1793, Ole Povelsen, f. 4 Nov. 1750, gravl. 20 Jan. 1793, g.m. 20 Juni 1785, Anne Cathrine Torkelsdatter.

Ole Paulsen kjøpte Slemmestad Ødegården på auksjon for 280 riksdaler. Datert Stoppen 17 Mai 1779.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Ole Poulsen oppsitter på gården Slemmestad Ødegården og betaler skatt.


7.
1793 - , Ole Jensen, dpt. 17 Des. 1758, gravl. 7 Feb. 1813, g.m. 5 Nov. 1793, enken Cathrine Torchildsdatter Slemmestad Ødegården.

Ole var sønn av Jens Pedersen Grav.

Ved folketellingen 1801 bor Ole på gården Slemmestad ødegården, sammen med sin kone og barn.

Ole flyttet senere tilbake til gården Auke.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1.

Gå til Gårder i Røyken før 1801.


Mer info. kommer ...... 1)

1)