slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Store Slemmestad før 1801: Matrikkelnr. 30. Under utvikling.

Eiere:

1. https://media.digitalarkivet.no/view/29220/39
2.

Kjente brukere:


Bruk 1: (Store Slemmestad var officergård t.o.m. 1743).


1.
- 1680, Løytnant Adam Berent von Amchlam, g.m. ca. 1650, Catrine Anne Villingstad.

Adam var oppsitter på Store Slemmestad ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 9 kyr, 5 ungfe og 8 sauer. Han har skog til små last gårdens nytte.

I Manntallet 1664 er Løytnanten oppsitter.

I Manntallet 1666 nevnes det at Kaptein Rodes løytnant ikke møtte med sine barn.

Under utgiftsvedlegg ved Fogderegnskapet 1683 finnes et dokument der Adam sier at han har blitt fradreven sin gård (Slemmestad) som han hadde hatt som frigård og ber nå om få gården Villingstad der han nå oppholder seg som sin frigård på sin livstid. Datert Christiania 26 Aug. 1683. Han underskriver som Adam Berent von Amchlam. (Jeg har ikke funnet noen von Amchlam, men det kan kanskje være Anklam).

Adam flyttet til gården Villingstad.


2.
1681 - 1682, Løytnant Peder/Petter Becher.

På tinget i Røyken den 19 Okt. 1783 er Løytnant Adam Berent skyldig tiende for årene 1778, 1779 og 1780. Løytnant Petter Becher for 1781 og 1782. Jochum Schach brukte gården i 1783.3.
1683 - 1714, Løytnant/
Kaptein Jochum Schach, d. 1720Kongsten fort, Fredrikstad, Østfold.

Jochum overtok gården Store Slemmestad i Røyken i 1683 etter den forrige løytnant Peder/Petter Becher. Jochum bodde på gården Slemmestad t.o.m. 1714. Jochum var kommendant på Kongsten fort 1714 - 1720.

Kaptein Schach var oppsitter ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han hadde ikke innlevert noen angivelse.


4. 1714 - 1726, Løytnant/Kaptein Johan Christiansen Wibe, f. 18 Juli 1688, Trondheim, gravl. 28 Nov. 1726, Lier, g.m. 23 Nov. 1712, Lier, Elen Rasmusdatter Strømsøe.

Johan var sønn av Kaptein Christian Wibe og Alheed Pedersdatter.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1713 tinglyser løytnant Johan Wibe sin bygselseddel på 2 skippund 3 lispund salt i den kong. majestets gård og løytnantkvarter Store Slemmestad. Datert den 18 Juli 1713.

På tinget i Røyken den 18 Apr. 1714 var det besiktelse på gården Slemmestad. Her var løytnant Wibe tilstede. Det samme var Kaptein Jochum Schach som bodde på gården.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1719 tinglyser kaptein Johan Wibe sitt skjøte fra Inger Olsdatter på 1 skippund salt uten bygsel i gården Slemmestad. Datert den 3 Nov. 1719.

Kaptein Wibe var oppsitter på gården Store Slemmestad ved matrikkelen 1723.


5.
1726 - 1732, enken
Elen/Ellen Rasmusdatter Strømsøe, f. ca. 1687, gravl. Feb. 1763, Rollag, g.m. 23 Nov. 1712, Lier, Løytnant/Kaptein Johan Christiansen Wibe.

Elen var datter av oberstløynant Rasmus Olsen Strømsøe og Johanne Hansdatter Arctander.

I 1739 kjøpte hun Øver Søndre Hennum i Lier og flyttet dit.

I 1761 bodde hun på gården Hov i Rollag. (Nevnt under gården
Haverstad i Lier).6.
1732 - 1734, Fenrik Johan Sørensen Steen, dpt.
9 Apr. 1702, Orkdal, gravl. 6 Juli 1764, Åfjord, g.m.1. Johanne Rasmusdatter Strømsøe, g.m.2. 4 Juni 1738, Stadsbygd, Maren Godschesen.

Johan Steen var svoger av forrige bruker og sønn av løytnant Søren Christensen Steen.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1732 tinglyser Johan Steen sin bygselseddel fra fogden Hans Nilsen på gården Store Slemmestad som skylder til kong. majestet 2 skippund 6 lispund salt med bygsel samt bygsel over salige Kaptein Wibes arvinger eiende 1 skippund salt uten bygsel. Datert den 13 Juni 1732.

På tinget i Røyken den
5 Mars 1735 tinglyser fogden Hans Nilsen at da beboeren av den kong. majestets gård Slemmestad fenrik Johan Steen godvillig har avstått og oppladt sitt bruk og havende bygsel til sergeant Hans Olsen ved oberstløytnant Bjørnsens kompani etter en missive der Johan Steen oppgav sine årsaker den 17 Nov. 1734. Fogden Hans Nilsen bygsler og fester dermed kongens gård Slemmestad som skylder 2 skippund 6 lispund salt med bygsel samt bygsel over salige Kaptein Wibes arvinger eiende 1 skippund salt uten bygsel og over 3 lispund Lier prestebol beneficeret til sergeant Hans Olsen m.m. Datert Strømsø den 27 Jan. 1735.


7. 1735 - 1743, Sersjant Hans Olsen, f. ca. 1689, gravl. 12 Apr. 1743, g.m. 13 Juli 1736, enken Anne Nilsdatter Hammer.

Hans bodde tidligere på Slemmestad Ødegården.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1735 tinglyser fogden Hans Nilsen at da beboeren av den kong. majestets gård Slemmestad fenrik Johan Steen godvillig har avstått og oppladt sitt bruk og havende bygsel til sergeant Hans Olsen ved oberstløytnant Bjørnsens kompani etter en missive der Johan Steen oppgav sine årsaker den 17 Nov. 1734. Fogden Hans Nilsen bygsler og fester dermed kongens gård Slemmestad som skylder 2 skippund 6 lispund salt med bygsel samt bygsel over salige Kaptein Wibes arvinger eiende 1 skippund salt uten bygsel og over 3 lispund Lier prestebol beneficeret til sergeant Hans Olsen m.m. Datert Strømsø den 27 Jan. 1735.


8.
1743 - 1753, enken Anne Nilsdatter Hammer, g.m.1. Hendrich Willumsen, g.m.2. 13 Juli 1736, Sersjant Hans Olsen,

Anne salige Hans Olsen avstår godvillig bygselen av gården Store Slemmestad til sin sønn Nils Henrichsen. Datert 30 Nov. 1753. Fra panteboken i Lier, Røyken og Hurum (II (1725 - 1755, folie 647)).

Anne flyttet tilbake til plassen Volden under gården Gisle i Asker der hun iallefall bodde i 1760.


9.
1753 - 1771, Nils Henrichsen, dpt. 1728, gravl. 22 Mars 1801, g.m. 7 Nov. 1755, Eli (Elen) Pedersdatter Elnes.

Nils var sønn av forrige bruker.

Anne salige Hans Olsen avstår godvillig bygselen av gården Store Slemmestad til sin sønn Nils Henrichsen. Datert 30 Nov. 1753. Fra panteboken i Lier, Røyken og Hurum (II (1725 - 1755, folie 647)).

Ved hovedmanntallet 1765 var Nils Henrichsen og hans hustru Eli Pedersdatter en av oppsitterene på Store Slemmestad. Det bor totalt 12 personer over 12 år på Store Slemmestad.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1771 tinglyser fogden William Lembach at da bonden Nils Henrichsen boende på halve gården Slemmestad på grunn av fattigdom ikke lenger ser seg i stand at bruke denne halve gård lenger, og han derfor har frasagt seg videre bruk av gården med forbehold av at han fikk bruke plassen Dalengen som ligger mellom Ladebakken og Bredengen for sin og hustruens levetid. For dette skulle han betale 2 skilling per år av de samlede gårdens skatter. Gården som skyldte i alt 1 skippund 14 1/2 lispund salt hvorav 10 lispund salt tilhørende kaptein Wibes arvinger og 1 1/2 lispund salt tilhørende Lier prestebol ble nå bygslet til bonden Bendt Nielsen og hans hustru. Datert Strøm den 19 Feb. 1771.

Nils flyttet til husmannsplassen Dalengen nedenfor i 1771.

10. 1771 - 1789, Bent Nilsen, f. ca. 1725, gravl. 12 Feb. 1809, g.m. 29 Nov. 1762, Lier, Anne Jacobsdatter (f. ca. 1724, gravl. 6 Apr. 1788).

Bent bodde tidligere på husmannsplassen Furua under gården Frydenlund i Lier.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1771 tinglyser fogden William Lembach at da bonden Nils Henrichsen boende på halve gården Slemmestad på grunn av fattigdom ikke lenger ser seg i stand at bruke denne halve gård lenger, og han derfor har frasagt seg videre bruk av gården med forbehold av at han fikk bruke plassen Dalengen som ligger mellom Ladebakken og Bredengen for sin og hustruens levetid. For dette skulle han betale 2 skilling per år av de samlede gårdens skatter. Gården som skyldte i alt 1 skippund 14 1/2 lispund salt hvorav 10 lispund salt tilhørende kaptein Wibes arvinger og 1 1/2 lispund salt tilhørende Lier prestebol ble nå bygslet til bonden Bendt Nielsen og hans hustru. Datert Strøm den 19 Feb. 1771.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Bent Nilsen leilending på gården Store Slemmestad og betaler skatt.

I 1789 overtok sønnen Nils Bentsen bygselen og Bent flyttet til husmannsplassen Prestengbråten nedenfor.

Ved folketellingen 1801 bor Bent på gården Store Slemmestad hos sin sønn Nils. Han er da enkemann og har levebrød av gården.11.
1789 - 1820, Nils Bentsen, dpt. 29 Des. 1765, Lier, d. 25 Aug. 1837, Nesodden, g.m. 16 Okt. 1792, Karine Jensdatter Nærsnes.

Nils var sønn av forrige bruker.

Ved folketellingen 1801 bor Nils på gården Store Slemmestad sammen med sin hustru og ders barn. Nils er da bonde og gårdbeboer.

Nils flyttet til gården Fjeld på Nesodden i 1820.


Bruk 2:

1.
1756 - 1784, Povel Jørgensen, f. ca. 1721, gravl. 4 Juli 1784, g.m. 19 Juli 1748, Anne Cathrine Pedersdatter Elnes.

Povel nevnes som fadder på Slemmestad allerede i 1756.

På høsttinget i Røyken den 13-14 Des. 1764 (24) tinglyste fogden Lauritz Fieldberg sitt utgivne bygselbrev på halve gården Store Slemmestad som skylder totalt 2 skippund 6 lispund salt tilhørende den kongl. May. til Poul Jørgensen. Datert 2 Nov. 1764.

Ved hovedmanntallet 1765 var Paul Jørgensen og hans hustru Anne Pedersdatter en av oppsitterene på Store Slemmestad. Det bor totalt 12 personer over 12 år på Store Slemmestad.


2.
1784 - 1795, enken Anne Cathrine/Karine Pedersdatter, f. 1727, gravl. 17 Jan. 1811, g.m. 19 Juli 1748, Povel Jørgensen Vinulstad.

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1787 tinglyser Hans Andreas Widerø kongelig majestets fogde sin utgivne bygselseddel på 11 1/2 lispund salt i gården Store Slemmestad til ungkar Jørgen Paulsen på hans livstid som hans moder godvillig har avstått. Det tilsvarte 1/6 av hele gården Store Slemmestad som skyldte 2 skippund 6 lispund til den kongelige majestet, 3 lispund til Lier prestebol og 1 skippund salt uten bygsel til Halvor Eskildsens [Stokker] arvinger. Datert 26 Jan. 1887. (Se bruk nr. 3).

På tinget i Røyken den 26 og 27 Jan. 1795 tinglyser Hans Andreas Widerø kongelig majestets fogde at Jørgen Paulsens enke Anne Cathrine Pedersdatter tidligere hadde avstått en part av gården Store Slemmestad 11 1/2 lispund salt til sin eldste sønn Jørgen Paulsen og nå på grunn av alderdom og svakhet avstår resten av sin bygslede part til sin yngre sønn soldat Hals Paulsen. Dette var bygsel over 15 1/3 tilhørende den kongelige majestat, 1 lispund til Lier prestebol og 6 1/2 bondegods. Det ble også opptettet en kontrakt mellom Hans og hans moder m.m. Datert Bragernes den 21 Jan. 1795.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er enken Anne leilending på gården Store Slemmestad og betaler skatt.

Ved folketellingen 1801 bor Anne Cathrine på gården Store Slemmestad hos sin sønn Hans. Hun er da enke og har levebrød av gården.


3.
1795 - 1824, Hans Povelsen, dpt. 5 Feb. 1769, d. 16 Juli 1848. Ugift.

På tinget i Røyken den 26 og 27 Jan. 1795 tinglyser Hans Andreas Widerø kongelig majestets fogde at Jørgen Paulsens enke Anne Cathrine Pedersdatter tidligere hadde avstått en part av gården Store Slemmestad 11 1/2 lispund salt til sin eldste sønn Jørgen Paulsen og nå på grunn av alderdom og svakhet avstår resten av sin bygslede part til sin yngre sønn soldat Hals Paulsen. Dette var bygsel over 15 1/3 tilhørende den kongelige majestat, 1 lispund til Lier prestebol og 6 1/2 bondegods. Det ble også opptettet en kontrakt mellom Hans og hans moder m.m. Datert Bragernes den 21 Jan. 1795.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Store Slemmestad. Han er da ugift, bonde og gårdbeboer.


Bruk 3:


1. 1787 - , Jørgen Povelsen, dpt. 3 Apr. 1757, d. 12 Des. 1839, g.m. 17 Nov. 1786, Marthe Nilsdatter Nærsnes.

Jørgen var sønn av bruker nr. 1 og 2 på bruk nr. 2.

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1787 tinglyser Hans Andreas Widerø kongelig majestets fogde sin utgivne bygselseddel på 11 1/2 lispund salt i gården Store Slemmestad til ungkar Jørgen Paulsen på hans livstid som hans moder godvillig har avstått. Det tilsvarte 1/6 av hele gården Store Slemmestad som skyldte 2 skippund 6 lispund til den kongelige majestet, 3 lispund til Lier prestebol og 1 skippund salt uten bygsel til Halvor Eskildsens [Stokker] arvinger. Datert 26 Jan. 1887.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Jørgen Poulsen leilending på gården Store Slemmestad og betaler skatt.

Ved folketellingen 1801 bor Jørgen på gården Store Slemmestad sammen med sin hustru og ders barn. Jørgen er da bonde og gårdbeboer.

Husmannsplasser:

Dalengen:


Kjente brukere:


1. 1771 - 1801, Nils Henrichsen, dpt. 1728, gravl. 22 Mars 1801, g.m. 7 Nov. 1755, Eli (Elen) Pedersdatter Elnes.

Nils bodde tidligere på Bruk nr. 1 ovenfor.

Ved folketellingen 1801 bor Nils på gården Store Slemmestad sammen med sin hustru og datteren Larrine og hennes 3 barn. Nils har levebrød av gården.


Prestengbråten:


Kjente brukere:


1. 1789 - , Bent Nilsen, f. ca. 1725, gravl. 12 Feb. 1809, g.m. 29 Nov. 1762, Lier, Anne Jacobsdatter (f. ca. 1724, gravl. 6 Apr. 1788).

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Bent Nilsen leilending på gården Store Slemmestad og betaler skatt. (Se bruker nr. 10 på bruk nr. 1 ovenfor).

Bent brukte Prestengbråten f.o.m. 1789.

Ved folketellingen 1801 bor Bent på gården Store Slemmestad hos sin sønn Nils. Han er da enkemann og har levebrød av gården.


Jonsrud:

Kjente brukere:


1. - , Christopher Larsen, f. 21 Aug. 1751, d. 29 Jan. 1833, g.m.1. 2 Juni 1783, Andrine Knutsdatter Morberg, g.m.2. 17 Okt. 1806, Berthe Nilsdatter Nærsnes.

Ved folketellingen 1801 bor Christopher på plassen Jonsrud under gården Store Slemmestad sammen med sin kone og barn. Christopher var da husmann med jord.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1.

Gå til Gårder i Røyken før 1801.


Mer info. kommer ...... 1)

1)