slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Ambiør Amundsdatter Hallangen/Kjeserud ( - ca. 1676)

Ambiør Amundsdatter ble født på gården Hallangen, Frogn, Akershus. Hun døde ca. 1676 på gården Kjeserud, Eidsberg, Østfold. Hun var datter av Amund Bjørulsen Hallangen og Guri Larsdatter Vear. Ambiør var gift med Halle Gulbrandsen Kjeserud. De hadde barna (rekkefølgen usikker):


1. Hans Hallesen, f. ca. 1640, d. ca. 1676, g.m. Rønnaug Jonsdatter Rud, skifte
23 Juni 1677.
2. Marthe Hallesdatter, d. ca. 1717, g.m. Amund Gundersen Finnestad/Rånås. Til Sandåker i Rakkestad.
3. Gulbrand Hallesen, f. ca. 1645, d. ugift før 1676.
4. Maren Hallesdatter, d. før 1676.Anders Colbjørnsen Tomter og hans barn nevnes i skifte etter hans hustru Giøe Gulbrandsdatter, datert Tomter den 12 Des. 1643. Her nevnes det at Giøe Gulbrandsdatter bodde og døde på gården Ottarsrud. Broren Halle Gulbrandsen Kjeserud i Eidsberg var tilsynsmann for barna.

Videre nevnes det at 15 lispund i gården Gardsvik i Høland ble solgt til Giøes [halv]bror Torkild Botner i Høland for 100 riksdaler mens Giøe fortsatt levde. Anders sier også at han hadde eid 1 skippund 1 lispund mel i gården Voll i Ås, som han etter hustruens død hadde pantsatt. Senere hadde han kjøpt gården Tomter i Frogn som fortsatt var ubetalt. Barnas morbroder og tilsynsmann Halle Kjeserud mente at pengene Anders hadde fått for gårdene Gardsvik og Voll skulle deles og skiftes med barna. Gården Tomter skulle Anders selv beholde og betale.

På tinget i Eidsberg den 20 Mai 1661 tinglystes et pantebrev fra Amund Rasmussen Bekkevar til Ambiør Amundsdatter boende på Kjeserud, på 1 fjerding mel i gården Bekkevar for 91 riksdaler. Datert Kjeserud den 12 Apr. 1661.

Ved manntallet i 1664 var enken oppsitter på gården Kjeserud. Sønnene Hans Hallesen 24 år og Gulbrand Hallesen, Landrytter, 19 år bodde hos henne. Videre var husmannen Halffuor Olsen, 60 år, på gården.

NB! I boken
Slekten Botner i Høland, side 63. skriver forfatteren at Halle Gulbrandsen Kjeseruds hustru trolig var datter av Amund Rasmussen Kjeserud eller Stror-Moen. Det samme står det i Bygdebok for Eidsberg og Mysen, bind 1, side 213 og 299, men det er feil. Dette ser vi i saken nedenfor.

På tinget i Hallangen den 24 Jan. 1667 indstevner Ole Amundsen på Grisebo på Nesodden alle sine søsken, Anders Gjøfjeld på Nesodden, Hans Hallangen i Frogn, Ambiør Kjeserud i Eidsberg ved barn og arvinger, Joen Arnestad i Asker på sin hustru Siri Amundsdatters vegne, svogeren Jens Grønsand gift med Astrid Amundsdatter nevnes også, ang. skifte etter deres mor. Saken fortsatte den 28 Mars 1667 og her nevnes godset etter Guri Lauritsdatter Hallangen.

Skifte etter Ambiør ble holdt den 19 Des. 1676.

Mer info kommer......1)

1) Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63.
Bygdebok for Eidsberg og Mysen, Bind 1, side 213 og side 299 - 300.
Bygdebok for Eidsberg og Mysen, Bind 3, side 357.
SAO, Heggen og Frøland sorenskriveri I, H/Hb/L0002a: Skifteprotokoll, 1676-1683, s. 86-87.