slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Elling Christophersen Villingstad/Hyggen/Helgerud/Myre (1756 - 1790)

Elling Christophersen ble født 1756 på gården Villingstad, Røyken, Buskerud. Han døde 1790 på gården Myre, Strømm, Vestfold. Han var sønn av Christopher Eriksen Villingstad og Guro Pedersdatter. Elling giftet seg den 1 Feb. 1781 i Røyken kirke med Anne Petersdatter Hyggen. De hadde barna:

1. Gabriel Ellingsen, dpt. 16 Feb. 1782, d. 8 Aug. 1850, g.m.1. 30 Nov. 1803, Marthe Petersdatter Knem, g.m.2. 9 Feb. 1832, enken Ingeborg Maria Winge fra Revå i Sande. Gabriel var gjestgiver i Svelvik. Se Svelviks historie side 153.
2. Trine Maria Ellingsdatter, dpt. 27 Feb. 1785, gravl. 30 Apr. 1788.
3. Hans Ellingsen, dpt. 13 Mai 1787, gravl. 1806. Ugift.

Han skrives også som Ellen i kildene.

Elling ble døpt den 15 Apr. 1756 i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 1 Nov. 1782 tinglyses Peter Hansens salg av gården Vestre Hyggen etter Peters 2 skjøter datert 11 Nov. 1755 og 9 Feb. 1760 som skylder ialt 3 skippund 8 skålpund salt med bygsel. Etter skjøte datert 9 Feb. 1760 solgte han til sin svåger Isach Jørgensen Slom 1/4 av gården 15 lispund 6 skålpund salt (se bruk 2) og satt nå igjen med 2 skippund, 5 lispund og 6 skålpund salt, som han solgte til sine 2 svigersønner Ole Olsen og Elling Christophersen fra Helgerud i Strømm. Ole og Elling betalte 600 riksdaler for halve gården hver. De skulle også sørge for levebrødkontrakten til Peter Hansen. Datert Hyggen 31 Okt. 1782.

På sommertinget i Røyken den
4 Juli 1783 tinglystes et makeskifte mellom Elling (Ellen) Christophersen som solgte sin halvpart av 3/4 av gården Vestre Hyggen til sin svåger Ole Olsen mot gården Helgerud i Strømm. Datert Hyggen den 2 Jan. 1783.


Elling og Anne bodde først på gården Vestre Hyggen i Røyken før de flyttet til gården Helgerud i Strømm i 1783 og senere til gården Myre i Strømm.

Elling var smed.

Elling ble gravlagt den 29 Aug. 1790 i Strømm(en) kirke.

Skifte etter Elling (Ellend) ble holdt den 11 Feb. 1791 på gården Myre i Strømm.

Kona Anne giftet seg andre gang 8 Sep. 1791 med Christian Fridrichsen. Ved folketellingen 1801 var Anne bosatt på gården Myre i Strømm.


Mer info kommer.........1)

1) Strømms historie, bind 2, (Helgerud) side 184 - 185. Se også gården Myre, side 50 - 51.
SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 114-115.
SAKO, Hurum kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1771-1810, s. 239.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 240.
Vestfold fylke, Nordre Jarlsberg sorenskriveri, Skifteprotokoll 12 (SAKO/A-80/H/Hc/L0012), 1783-1793, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.