slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Hans Torstensen Hajum
(1714 - 1768)

Hans Torstensen ble født i 1714 på gården Hajum, Røyken, Buskerud. Han døde 53 år og 9 måneder gammel i 1768 på gården Hajum, Røyken, Buskerudd. Han var sønn av Torsten Iversen Hajum og Valborg Jonsdatter. Hans giftet seg første gang den 3 Juli 1735 i Røyken kirke med Kari Andersdatter Auvi. De hadde barna:

1. Else Hansdatter, dpt. 9 Sep. 1736, gravl. 1 Nov. 1768. Hun døde på Slemmestad. Se skifte etter faren nedenfor.

Hans giftet seg andre gang den 19 Juni 1738 i Røyken kirke med Kari Tollefsdatter Skryset. De hadde barna:

1. Christopher Hansen, dpt. 30 Mars 1739, gravl. 19 Apr. 1739.
2. Tollef Hansen, dpt. 10 Apr. 1740, gravl. 24 Apr. 1740.
3. Jon Hansen, dpt. 5 Mars 1741, d. 5 Sep. 1816, g.m.1. 7 Juli 1771, Ingeborg Jonsdatter Skryset, g.m.2. 2 Okt. 1783, Mari Olsdatter Gjellum.
4. Torsten Hansen, dpt. 1 Des. 1743, gravl. 22 Mars 1744.
5. Aase Hansdatter, dpt. 31 Jan. 1745, d. etter 1768.
6. Kari Hansdatter, dpt. 11 Apr. 1746, gravl. 24 Apr. 1746.
7. Oline Hansdatter, dpt. 4 Juni 1747, d. etter 1768.

Skifte etter Kari Tollefsdatter ble holdt den 3 Okt. 1747.

Hans giftet seg tredje gang den 2 Juli 1748 i Røyken kirke med Anne Toresdatter Vear. De hadde barna:

1. Iver Hansen, dpt. 13 Juli 1749, gravl. 22 Des. 1754.
2. Kari Hansdatter, dpt. 15 Aug. 1751, g.m. 2 Feb. 1772, Halvor Knudsen Morberg.
3. Ingeborg Hansdatter, dpt. 21 Apr. 1754,
4. Berthe Hansdatter, dpt. 11 Juli 1756, d. før 1768.
5. Iver Hansen, dpt. 5 Nov. 1758, d. etter 1768.
6. Torsten Hansen, dpt. 9 Aug. 1761, d.
26 Mars 1837, g.m. 26 Apr. 1792, Anne Hansdatter Guttersrud. 1801.
7. Lars Hansen, dpt. 8 Sep. 1765, d. 11 Apr. 1831, Morberg, g.m. 29 Mai 1792, Kari Olsdatter Gjellum.

Hans ble døpt den 8 Juli 1714 (D. 6. a Tr."".) i Røyken kirke. Faddere var:

Sørn Syltinglj
Ole Rød
Ambros Giellom
Kirsti Skryset
Karj Skryset
Ingebor Rød

Soldat Hans Tostensøn Hajum trolovet seg den 2 Feb. 1735 (Festo: Purificat: Mariæ.) i Røyken kirke med Pige Karj Andersdatter Ouvie. Forlovere (Cautionister) var Eschild Stocher og Tollef Schrysæth. De giftet seg den 3 Juli 1735 (Kopulert Dom: 4 a trinit) i Røyken kirke.

Hans trolovet seg andre gang den 27 Apr. 1738 (Dom: Jubilate) i Røyken kirke med Pige Karj Tollefsdatter Schrysæth. Forlovere (Cautionister) var Halvor Iversøn og Hans Sørensøn Bryn. De giftet seg den 19 Juni 1738 (Copulerede d. 19de Juny) i Røyken kirke.

Hans trolovet seg tredje gang den 3 Mars 1748 (Dom: Invocavit.) i Røyken kirke med Pige Anne Toresdatter Wear Forlovere (Cautionister) var Christopher Jellum og Hans Rød. De giftet seg den 2 Juli 1748 (Kopuleret Festo: Visitationis Mariæ.) i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1739 tinglyses Torsten Iversens skjøte på halve gården Hajum 1 skippund salt med bygsel til sin sønn Hans Torstensen for 240 riksdaler. Datert Hajum 26 Mai 1739.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1767 tinglyses Hans Torstensens salg av 14 1/2 lispund salt med bygsel til sin eldste sønn John Hansen. Her kommer det fram at Hans hadde fått skjøte på 1 skippund salt med bygsel i Hajum den 26 Mai 1739. Han hadde solgt 3 lispund salt til Korporal Peder Olsen (Hajumhagen) og hans barn hadde arvet 2 1/2 lispund salt etter hans andre kone Kari Tollefsdatter. De resterende 14 1/2 lispund solgte han altså nå. Datert Hajum den 13 Apr. 1767.

Hans ble gravlagt den 20 Mars 1768 i Røyken kirke.

Skifte etter Hans ble holdt den 7 Juli 1768.

Mer info. kommer ...... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 17.
SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 180.
SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 186.
SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 188.
SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 578-579.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0005: Skifteprotokoll, 1760-1774, s. 526b-527a.