slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Torsten Iversen Hajum (1666 - 1742)

Torsten Iversen ble født 1666 på gården Hajum, Røyken, Buskerud. Tosten Iversøn døde 77 år gammel i 1742Hajum. Han var sønn av Iver Torstensen Hajum og Aase Hajum. Torsten giftet seg første gang med Anne Knudsdatter Gjerdal. De hadde barna:

1. Iver Torstensen, f. ca. 1692, Hajum, gravl. 5 Mars 1741, Liverud, g.m. 22 Sep. 1726, Guri Steinarsdatter Liverud.
2. Ingeborg Torstensdatter, f. ca. 1694, Hajum, gravl. 3 Nov. 1726, Hajum, g.m. 4 Aug. 1726, Ole Nilsen Jaksland.
3. Knud Torstensen, f. ca. 1699, g.m.1. 10 Juni 1736, Karen Haagensdatter, g.m.2. 29 Sep. 1740, Aaste Jonsdatter. Bosatt på Kjos.

Torsten giftet seg andre gang med Valborg Jonsdatter. De hadde barna:

1. N.N. Torstensen, f. 1702, Hajum, gravl. 2 Apr. 1702, Hajum.
2. Aase Torstensdatter, f. 1703, Hajum, gravl. 29 Mai 1703, Hajum.
3. N.N. Torstensdatter, f. 1704, Hajum, gravl. 16 Mai 1706, Hajum.
4. Anne Torstensdatter, dpt. 25 Mars 1707, Hajum, gravl. 1 Mars 1782, Jaksland, g.m. 2 Juli 1729, enkemann Iver Knudsen Guttersrud.
5. Joen Torstensen, dpt. 26 Jan. 1710, Hajum, gravl. 20 Mai 1731, Hajum.
6. Hans Torstensen, dpt. 8 Juli 1714, Hajum, gravl. 20 Mars 1768, Hajum, g.m.1. 3 Juli 1735, Kari Andersdatter Auvi, g.m.2. 19 Juni 1738, Kari Tollefsdatter Skryset, g.m.3. 2 Juli 1748, Anne Toresdatter Vear.


I Manntallet 1666 nevnes Hajum som "fulde gaard" og har oppsitteren Iver 40 år og sønnen Torsten født dette år. Husmannen Oluf 60 år og hans sønner Torsten 15 år og Oluf 14 år bor også på gården.

Ved skifte etter Gunder Torstensen Balsnes den 4 Mars 1683 i Fet, Akershus, nevnes bl. a. hans broderbarn Torsten Iversen og Ingeri Iversdatter i Røyken.

Torsten var oppsitter
på Hajum ved skattemanntallet 1696.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 er "Tosten Haiem" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har TI i seglet sitt. (RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216).Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Torsten på Hajum sammen med sin kone og to barn.

På tinget i Røyken den
12 Des. 1713 tinglyser Torsten Iversen sin bygselseddel på 10 lispund salt i gården Hajum fra fogden Høeg. Datert 4 Des. 1713.


På tinget i Røyken den
4 Mars 1720 tinglyser Torsten [Iversen] Hajum sin renoverede (fornyede) bygselseddel etter forordningen på 10 lispund salt i gården Hajum fra fogden Høeg. Datert 20 Des. 1719.

Torsten var oppsitter ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 3 Mars 1730 tinglystes Jørgen Kjekstads salg av halve gården Hajum som skylder 1 skippund salt med bygsel til Torsten Iversen Hajum for 240 riksdaler. Datert Bragernes 22 Des. 1729. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 36).

På tinget i Røyken den 9 Juli 1739 tinglyses Torsten Iversens skjøte på halve gården Hajum 1 skippund salt med bygsel til sin sønn Hans Torstensen for 240 riksdaler. Datert Hajum 26 Mai 1739.

Torsten ble gravlagt den 25 Feb. 1742 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1742, side 142.
Buskerud fylke, Bragernes prosti, Prestemanntall 9 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0009), 1664-1666, oppb: Riksarkivet.