slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Iver Torstensen Svindal/Balnes/Hajum (ca. 1626 - ca. 1672)

Iver Torstensen ble født ca. 1626 på gården Svindal, Fet, Akershus. Han døde ca. 1672 på gården Hajum, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Torsten Balnes og trolig NN Haftorsdatter. Iver var gift med Aase Hajum, d. ca. 1699. De hadde iallefall barna:

1. Ingeri Iversdatter, f. 1656, gravl. 1 Mai 1729, g.m. Jacob Eriksen, f. ca. 1655, gravl. 4 Juni 1730.
2.
Torsten Iversen, f. 1666, gravl. 25 Feb. 1742, g.m.1. Anne Knudsdatter Gjerdal, g.m.2. Valborg Jonsdatter.


Iver ble født på gården Svindal og vokste opp f.o.m. 1629 på gården Balnes i Fet.

Iver var lagrettemann 1661 - 1671.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Iffur Hayem 1 hest, 8 kyr, 8 kviger, 6 sauer og 2 svin.

På tinget i Røyken den 8 Des. 1662 stevner Guri Lauritsdatter Hallangen ved sin sønn Ole Amundsen Follestad, Iver Hajum for landskyld av 1/2 skippund salt uten bygsel i Hajum for årene 1660 og 1661. Her viste Ole frem for retten et brev på 1/2 skippund salt uten bygsel i Hajum som var salige Torre Knudsdatter Follestads odelsgård og som Ole Amundsen Follestad med dette brev beviste at hans mor Guri Hallangen som var Torre Knudsdatter Follestads arving hadde adkomst til. Iver svarte bl. a. at han helt fra han bosatte seg på Hajum hadde betalt landskylden til Guldbrand Olsen Follestad og hans hustru Torre Knudsdatter.

I Manntallet 1664 nevnes Hajum som "fulde gaard" og har oppsitteren Iffuer 40 år. Han har tjenestedrengen Oluf Haagensen 18 år. Husmannen Oluf 60 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Hajum som "fulde gaard" og har oppsitteren Iver 40 år og sønnen Torsten født dette år. Husmannen Oluf 60 år og hans sønner Torsten 15 år og Oluf 14 år bor også på gården.


På tinget i Røyken den 3 Des. 1672
stevnes Iffuer Hayemb for gjeld. Han er da død og Lars Gjellum svarte på enkens vegne og vedgikk gjelden.

Ved skifte etter Gunder Torstensen Balnes den
4 Mars 1683 nevnes bl. a. hans broderbarn Torsten Iversen og Ingeri Iversdatter i Røyken.

I tingboka for Røyken den 22 Feb. 1699
nevnes Ivers hustru og barn. "Aaste salige Iffuer Haiem och søn Tosten Iffuersen och suoger Jacob Haiem och daater Ingerj Iffuersdaater" Her nevnes også at Aase er død.

Mer info. kommer ......
1)

1) Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 37 (Fa 0037), 1697-1699, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Bragernes prosti, Manntall 9 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0009), 1664-1666, oppb: Riksarkivet.