slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Knud Torstensen Hajum/Kjos
(ca. 1699 - før 1782)

Knud Torstensen ble født ca. 1699 på gården Hajum, Røyken, Buskerud. Han døde før 1782, trolig på gården Søndre Kjos i Røyken. Han var sønn av Torsten Iversen Hajum og Anne Knudsdatter Gjerdal. Knud giftet seg første gang den 10 Juni 1736 i Strømm, Vestfold med Karen Haagensdatter. De hadde sønnen:

1. Jon Knudsen, dpt. 15 Aug. 1737, gravl. 14 Jan. 1781, g.m. 5 Mai 1773, enken Martha Larsdatter Ulverud.

Første kona Karen Haagensdatter døde i barselseng.

Knud giftet seg andre gang den 29 Sep. 1740 i Røyken kirke med Aaste Jonsdatter Haukelia. De hadde barna:

1. Tosten Knudsen, dpt. 13 Nov. 1740, gravl. 27 Nov. 1740.
2. Kari Knudsdatter, dpt. 22 Apr. 1742, gravl. 23 Juli 1773, g.m. 6 Des. 1764, Arne Haagensen Haukelia.
3. Anne Knudsdatter, dpt. 4 Apr. 1745, gravl. 8 Jan. 1809, g.m.1. 28 Juli 1775, Hans Andersen Hov, g.m.2. 24 Juli 1789, enkemann Christen Sivertsen.
4. Torsten Knudsen, f. ca. 1749, gravl. 5 Mars 1778, g.m. 20 Feb. 1777, Anne Helmerichsdatter Myhre.
5. Iver Knudsen, dpt. 5 Mars 1749,
6. Hans Knudsen, dpt. 17 Jan. 1751, gravl. 27 Nov. 1757.
7. Hans Knudsen, dpt. 12 Nov. 1758, gravl. 14 Juni 1801, g.m. 6 Nov. 1783, Berthe Hansdatter Dagslet.


Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Ole Nilsen og Jacob Nilsen som oppsittere på gården Nordre Heggum. Soldat på legd var Knud Torstensen [født på Hajum] 27 år gammel Han hadde vært i tjeneste i 3 år.

Knud Torstensen nevnes i en legdsrulle fra 1733. Han nevnes da som 34 år og født på gården Hajum i Røyken. Han var skomaker. Han ble utskrevet i 1723 og hadde tjent ved regimentet i 10 år
.

Hans Olsen Kjos og hans hustru Aase Andersdatter selger 16 lispund 1 remål 6 bismerpund salt med bygsel i gården Søndre Kjos til Knud Torstensen Hajum og hans tilkommende hustru for 370 riksdaler. Datert Kjos 3 Des. 1735. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 197).

Knud Torstensen Hajum selger husmannsplassen Sagbakken under hans eiende gård Søndre Kjos til Hans Olsen Kjos for 99 riksdaler. Datert Kjos 3 Des. 1735. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 196b).

På tinget i Røyken den 27 Juni 1758 tinglyses Knud Torstensen Kjos sitt salg av gården Søndre Kjos til sin sønn Jon Knudsen for 400 riksdaler. Samtidig ble det opprettet en føderådskontrakt. Datert Kjos 1 Mars 1758. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 95).

Mer info. kommer ...... 1)

1) Buskerud fylke, Hurum, Ministerialbok nr. 3 (1733-1757), Ekteviede 1736, side 12.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1740-1741, side 190.