slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Johannes Larsen Vang/Frøtvedt (1762 - 1849)

Johannes Larsen ble født 1762 på gården Vang, Røyken, Buskerud. Han døde den 23 Aug. 1849 på gården Frøtvedt, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Lars Nilsen Follestad og Juliana Nilsdatter Follestad. Johannes giftet seg i Røyken kirke den 19 Apr. 1798 med Anne Olsdatter Stokker. De hadde barna:

1. Anne Johannesdatter, dpt. 13 Mai 1799, gravl. 1799.
2. Andreas Johannessen, dpt. 11 Jan. 1801, d. 1863, g.m.1. 1826, Ingebor Sophie Bentsdatter Klemmetsrud, g.m.2. 1848, enken Grethe Maria Brodersdatter Høvik.
3. Ole Johannessen, dpt. 11 Sep. 1803, g.m.1. 1831, Elen Carine Caspersdatter Åros, g.m.2. 1841, Oline Hansdatter Stokker.
4. Hans Johannessen, dpt. 19 Jan. 1806, g.m. 1834, Karen Adamsdatter Follestad.
5. Johanne Johannesdatter, dpt. 18 Sep. 1808, gravl. 1809.
6. Larine Johannesdatter, dpt 26 Aug. 1810, g.m.1. 1832, Christopher Andersen Haug, g.m.2. 1849, Bernt Jacobsen fra Lier.
7. Petronelle Johannesdatter, dpt 12 Sep. 1813, d. 2 Juni 1884, g.m. 1 Nov. 1832, Ingebret Pedersen Hyggen.


Johannes ble døpt den 28 Nov. 1762 i Røyken kirke.

NB! Ved vielsen er Johannes feilaktig oppført som Johannes Hansen Frøtvedt.

Ved folketellingen 1801 bor Johannes på gården Frøtvedt sammen med sin hustru og sønnen Andreas.

Gården Skoklefald på Nesodden:

Peter Brandt, kjøpmann i Kristiania, foregåendes eier Jens Thoresens svigersønn, født 1751, fikk skjøte i 1779 for 5 500 rd., innbefattet den priviligerte «Kvantum-Sag». Var antagelig velstående, ses i hvert fall å ha hatt en del til gode i flere boer, og hadde vesentlig omgang med byfolk. Etter sin første kones død solgte han gården til Ole Olsen Knabstad fra Vestby ved skjøte i 1785 for 4 798 rd. Olsen synes å ha vært en driftig mann, og oppnådde å skjære de største mengder last på sagen. Etter å være blitt fordreven fra Skoklefald, kjøpte han nordre Hallangen, og døde her i 1809. I slutningen av 1780-årene angret Brandt salget av Skoklefald, og han innledet odelssøksmål på sin datter Martine Piro Brandts vegne mot Olsen, og fikk høyesterettsdom for seg i 1790 og fikk på ny skjøte i 1791. Kjøpesummen nevnes ikke. Han bodde siden på gården til 1806. Gift med 1) Anne Kristine Thoresen, død 1784, og 2) Christine Nerdrum.

Omkring 1806 besluttet Brandt å flytte fra Nesodden. Han solgte da Skoklefald i 2 deler, nemlig 1) Helviktangen, som da ble kalt Helvik, og 2) Skoklefald, som ved skjøte 13 Nov. 1806 solgtes til et konsortium, bestående av Niels Olsen Ramton,
Broder Pedersen Follestad, og Johannes Larsen Frøtvedt, alle fra Røyken samt Christen Olsen To.

Prisen angis ikke, men kjøperne utstedte en pantobligasjon i gården stor 9 000 rd. I Niels Olsens sted inntrådte straks sønnen Ole Nielsen, og Christen Olsen solgte sin fjerdepart i 1807 til Ole Nielsen for 4 500 rd., som derved ble eier av halve gården. Konsortiet delte så gården mellom seg således at Ole Nielsen fikk hovedbølet, østre Skoklefald 7 1/2 lp. salt, Johannes Frøtvedt fikk vestre Skoklefald 3 3/4 lp. salt, og Broder Follestad fikk Nesoddtangen 3 3/4 lp. salt.

Ved makeskifte i 1811 med Christen Olsen Nesoddtangen ble det tillagt denne siste gård 1 1/2 lp. og østre Skoklefald 2 1/2 lp. salt, så skylden for denne gård ble 8 1/2 lp. salt. Hvilke strekninger som var innbefattet i dette makeskifte vites ikke. Ole Nielsen Ramton beholdt gården til sin død i 1865, 82 1/2 år gammel. Han var født i Røyken og var en driftig og dyktig gårdbruker. Han var en av de først valgte formenn ! Nesodden, og var bygdas ordfører i 1840 og 1841. Gift med Helene Pedersdatter Svestad, som døde i 1875, 82 år. 2 barn, Bernt Olsen og Carl Olsen,


Johannes Frøtvedt solgte gården vestre Skoklefald i 1809 til Svend Bakke, Illjernet, som drev den som et underbruk ved en husmann.


Johannes ble gravlagt den 30 Aug. 1849 i Røyken kirke.
Mer info kommer...........................1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Fødte og døpte 1762, side 168-169.
Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 3 (1814-1856), Døde og begravede 1849, side 298-299.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 3 (1782-1813), Ekteviede 1798, side 200.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.
Berner: "Nesodden Herred".