slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Jon Larsen Stabekk/Askestad/Kjos/Stokke (1743 - 1789)

Jon Larsen ble født i 1743 på gården Stabekk, Lier, Buskerud. Han døde 27 Feb. 1789 på gården Søndre Stokke, Lier, Buskerud. Han var sønn av Lars Jonsen Askestad og Mari Thoresdatter Berger. Jon giftet seg den 13 Juli 1772 i Hurum kirke med Ingeborg Maria Torkildsdatter Ås. De hadde barna:

1. Eli Karina Jonsdatter, dpt. 20 Mars 1774, Askestad, g.m.1. 1 Sep. 1800, enkemann Peder Jacobsen Stokke, g.m.2. Ole Sagvollen.
2. Lars Jonsen, dpt. 13 Aug. 1775, Askestad, d. 12 Juni 1816, g.m. 25 Feb. 1801, enken Helene Nilsdatter Sagbakken.
3. Ole Jonsen, dpt. 11 Jan. 1778, Askestad, gravl. 9 Jan. 1780.
4. Oline Jonsdatter, dpt. 26 Nov. 1780, Kjos, gravl. 13 Mai 1781.
5. Maren Jonsdatter, dpt. 25 Aug. 1782, Kjos, d. 1857, g.m. 13 Aug. 1810, Even Berntsen Brastad. Bosatt på Nordre Brastad i Lier.
6. Tolline Jonsdatter, dpt. 13 Aug. 1786, Kjos, gravl. 8 Feb. 1789.


Jon ble døpt den Dom. 23. p. trin. 1743 i Asker kirke.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1773 tinglyser Jon at han ved skifte etter sin far den 23 Apr. 1755 fikk sin faderbroder Christopher Jonsen Tveiten som formynder, men da han døde i 1756 fikk han sin stefar Nils Jacobsen Askestad som formynder. Stefaren Nils Jacobsen Askestad har nå utbetalt Jon sin farsarv og hans arv etter bestefaren samt det han kan vente seg å få i arv etter sin mor. Jon på sin side erkjenner at han senere ikke kan kreve noe arv etter moren. Datert Askestad 20 Feb. 1773.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1773 tinglyser Nils Jacobsen Askestad sitt salg av 1/4 av gården Askestad til stesønnen Jon Larsen for 200 rdl. Datert Askestad 20 Feb. 1773.

På tinget i Røyken den 24 Feb. 1779 tinglyser Hans Amundsen sitt salg av halve gården Nordre Kjos 8 1/4 lispund salt med bygsel til Jon Larsen Askestad 350 riksdaler, untatt en stuebygning stående på eiendommen. I kjøpet fikk Jon de påstående uthus, tilliggende åker og engjorder, skog og mark, samt fiskevann m.m. Datert Kjos 31 Des. 1778.

På tinget i Røyken den 6 Des. 1779 tinglyses Hans Amundsen sitt salg av 8 1/4 lispund salt med bygsel til Jon Larsen for 300 riksdaler. Hans beholder dog jordestykket Åserud til odel og eiendom, som skal skilles ut og skyldsettes som eget bruk. I salget fikk Jon eiendommens påstående husbygninger, tilliggende åker og eng, skog og mark, Datert Kjos den 22 Feb. 1779. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 384).

På tinget i Røyken den 6 Des. 1779 ble det etter forlangende av Hans Amundsen foretatt en skylddelingsforetning av jordestykke Åserud som nå ble egen eiendom på 2 3/4 lispund salt med bygsel, utskilt fra den 1/4 av gården Kjos på 8 1/4 lispund salt med bygsel som Jon Larsen tidligere kjøpte den 22 Feb. 1779. Datert Kjos den 15 Nov. 1779. (
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 384).

Av drapsaken nedenfor kommer det fram at Jon var født på gården Stabekk i Lier. Hans foreldre bodde der til han var ca. 1 1/2 år før de flyttet til gården Tveiten i Lier. Når han var 4 år flyttet familien til gården Askestad i Røyken som de hadde kjøpt.

Den 21 Mars 1784 slo Jon ihjel husmannen Hans Andersen Haukelia med en brennevinsbutelj på veien mellom Kjos og Askestad. Saken kom opp på tinget i Røyken den 12 Mai 1784 og fortsatte på tinget den 14 Juni 1784 og 4 Aug. 1784 før dommen falt den 27 Aug. 1784. Jon ble frikjent for selve drapet, men Ole Haagensen Rud som først kom til stedet der drapet skjedde, spurte Jon om han kunne hjelpe ham å frakte Hans til gården Rud så han ikke frøs ihjel. Jon svarte da "Det har jeg icke med!" og red sin vei. For dette ble Jon dømt til 6 måneders arbeide på festningen for sitt ukristelige sinnelag og hårdhet.

På tinget i Røyken den 1 Juli 1785 ble det tinglyst grensedeling av gården Nordre Kjos på forlangende av Ole Hansen. Eieren av bruk nr. 1 Jon Larsen Kjos sitter da fengslet på Akershus festning. Datert Kjos 14 Juni 1785. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 582).

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1787 tinglyses Jons salg av 1/4 av gården Kjos (halve Nordre Kjos), 6 7/8 lispund salt med bygsel og en halv høne til Røyken prestebol benificeret til Knud og Østen Jonsønner Skryset for 332 riksdaler. Datert Foss i Lier den 8 Jan. 1787. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 646).

Jon fikk i 1787 skjøte på gården Søndre Stokke i Lier, bnr. 3 (bruk Ib) for 350 dlr. og tok pantelån på 288 dlr. Ved skiftet etter Jon i 1789 utgjorde aktiva 316 dlr. og passiva 330 dlr. Gården ble taksert for 280 dlr. Enka solgte for 290 dlr. til Ole Rasmussen. (Lierboka).


Jon ble gravlagt den 8 Mars 1789 i Frogner kirke i Lier.

Skifte etter Jon ble holdt den 20 Mars 1789 på gården Stokke i Lier.

Mer info kommer.....1)

1) Akershus fylke, Asker, Ministerialbok nr. I 2 (1733-1766), Fødte og døpte 1743, side 52.
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 6 (1777-1794), Døde og begravede 1789, side 327-328.
Buskerud fylke, Hurum, Ministerialbok nr. 7 (1771-1810), Ekteviede 1772-1773, side 14.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 58 (Fa 0058), 1782-1788, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 7 (Hc 0007.a og 0007.b), 1789-1799, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.